Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommuneposten

Kommuneposten er ei informasjonsavis som vert sendt ut til alle husstandar i Hemsedal, i samband med kunngjering av saker til kommunestyremøter, informasjon frå kommunen, og lag- og organsisasjonar informerar om aktivitet i bygda.
Den kjem ut ca 6-8 gonger i året.

Frist for innlevering av annonser våren 2024:
21.02. - utgis 01.03.
10.04. - utgis 19.04.
01.05. - utgis 10.05.
05.06. - utgis 14.06.

Ein tek atterhald om endring av av dato.


Kommunepost 2024:

Januar_Kommunepost


Kommunepost 2023:

Desember_Kommunepost

November_Kommunepost

September_Kommunepost

Juni_Kommunepost

Mai_Kommunepost

Mars_Kommunepost

Februar_Kommunepost

Kommunepost 2022:

Desember_Kommunepost

November_Kommunepost

September_Kommunepost

Juni_Kommunepost

April_Kommunepost

Mai_Kommunepost

Februar_Kommunepost