Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommuneposten

Kommuneposten er ei informasjonsavis som vert sendt ut til alle husstandar i Hemsedal, i samband med kunngjering av saker til kommunestyremøter, informasjon frå kommunen, og lag- og organsisasjonar informerar om aktivitet i bygda.
Den kjem ut ca 6-8 gonger i året.

Frist for innlevering av annonser våren 2023:
19.04. - utgis 28.04.
07.06. - utgis 16.06.
23.08. - utgis 01.09.
04.10. - utgis 13.10.
25.10. - utgis 03.11
15.11. - utgis 24.11.
06.12. - utgis 15.12.

Ein tek atterhald om endring av av dato.


Kommunepost 2023:

Mars_Kommunepost

Februar_Kommunepost

Kommunepost 2022:

Desember_Kommunepost

November_Kommunepost

September_Kommunepost

Juni_Kommunepost

April_Kommunepost

Mai_Kommunepost

Februar_Kommunepost