Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal kompensasjonsordning del 5 og del 6

Søknadsskjema for Kommunal kompensasjonsordning – Covid, del 5 og del 6 er nå lagt ut på regionalforvaltning.no

Søknadsfristen er satt til fredag 4.2.2022

Les meir
__________________________

Nedskalering av tjenester

Smittesituasjonen i Hemsedal er høy. Kriseledelsen ser på nedskalering av tjenester for å frigjøre personell til andre mer presserende oppgaver. 

Les mer

-----------------------------------

Skroll videre ned

Aktuelt

Hemsedal kommune sin kulturpris 2022

Hemsedal kommune sin kulturpris 2022

Send grunngjeve forslag om kandidatar innan 1. mars

Les meir

Varsel om jordskredfare

Varsel om jordskredfare

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Store deler av Sør- og Midt-Norge (NVE)

Les meir

Tilskot av kulturmidlar 2022

Tilskot av kulturmidlar 2022

Hemsedal kommune vil støtte kulturlivet slik at det kjem flest mogleg til gode, gjennom tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet i kulturlivet.

Les meir

Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilkuddsordninger

Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilkuddsordninger

Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilskuddsordninger

Les meir

Selvhjelp i Hallingdal

Selvhjelp i Hallingdal

Selvhjelp i Hallingdal er eit nettverk med samhandling mellom kommunane i Hallingdal for å fremje sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper.

Les meir

Informasjonsmøte for fritidsboligeiere i Hemsedal

Informasjonsmøte for fritidsboligeiere i Hemsedal

Det nærmer seg vintersesong med stormskritt og den fine kalde tiden her oppe på fjellet.

Les meir

Stormskadet skog

Stormskadet skog

Informasjon til skogeiere med stormskadet skog

Les meir

Du er en del av norges beredskap

Du er en del av norges beredskap

Fra 1. til 7. november arrangeres Egenberedskapsuka 2021. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss i en slik situasjon er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Les meir

Verdensdagen for psykisk helse 13. oktober

Verdensdagen for psykisk helse 13. oktober

Årets tema er "Følg opp" Livet under og etter ein pandemi

Les meir

Sats på Hallingdal

Sats på Hallingdal

Regional omstilling - spørreundersøkelse

Les meir

Bokmål eller nynorsk i Hemsedalskolen?

Bokmål eller nynorsk i Hemsedalskolen?

Samtidig med stortingsvalget den 13.september holder Hemsedal kommune rådgivendefolkeavstemning om målform i grunnskolen der du kan stemme på om du ønsker bokmåleller nynorsk i skolen i Hemsedal.

Les meir

Kurs i Livsstyrketrening - oppstart 12.10.21 på Geilo

Kurs i Livsstyrketrening - oppstart 12.10.21 på Geilo

Målet med kurset er ein betre kvardag for deg!

Les meir

Barnevernkonsulent - ledig stilling

Barnevernkonsulent - ledig stilling

•barnevernkonsulent 100 % fast stilling, tilsetting snarast        •barnevernkonsulent vikariat til 30.09.2022, tilsetting snarast

Les meir

Anbod - vinterdrift/brøyting av kommunale vegar

Anbod - vinterdrift/brøyting av kommunale vegar

Hemsedal kommune ønsker tilbod på vinterdrift/brøyting av kommunale vegar og plasser i Hemsedal kommune for sesongane 2021/2022 - 2025/2026. Konkurransen er kunngjort på Doffin.

Les meir

Allemannsretten og sporløs ferdsel

Allemannsretten og sporløs ferdsel

Ønsker du å heve kunnskapen om allemannspliktene og sporløs ferdsel i din kommune i sommer?

Les meir

Hemsedal kommuneTV

Hemsedal kommuneTV

Her kan du følge våre direktesendinger og se andre klipp vi publiserer.

Les meir

Endringar av tilbod innan helse

Endringar av tilbod innan helse

Hemsedal kommune vil i løpet av vår/sommar gjennomføra nokre endringar av tilboda sine innanfor helse.

Les meir

Storstilt satsing på fiber-bredbånd i Hallingdal!

Storstilt satsing på fiber-bredbånd i Hallingdal!

Frist for å være med på dette tilbudet er 1.april 2020.

Les meir

Oversikt over alle fritidsaktiviteter i Hallingdal

Oversikt over alle fritidsaktiviteter i Hallingdal

Hallingdal lanserer nå nettsiden Fritid Hallingdal www.fritidhallingdal.no

Les meir

Gratulerer til Tore Tyribakken - årets eldsjel i Viken

Gratulerer til Tore Tyribakken - årets eldsjel i Viken

— og ein av kandidatane til å bli årets eldsjel på Idrettsgallaen.

Les meir

Takk for lang og tro tjeneste som tannlege i Hemsedal

Takk for lang og tro tjeneste som tannlege i Hemsedal

Hans Kristian Sørensen har vært tannlege i 50 år og i Hemsedal i 45 av de. Som så mange har tenkt, hadde også Hans Kristian tenkt å bli 1 år eller 2, men bor her ennå. Hemsedal kommune ønsker å gi en oppmerksomhet til Hans Kristian for lang og tro tjeneste til bygdas innbyggere. Gaveoverrekkelse ble gitt i forbindelse med kommunestyremøte 3. desember.

Les meir

Ny forskrift om TT-kort ordninga

Ny forskrift om TT-kort ordninga

• Frå 1. januar 2021 er det ei ny felles TT-ordning som vil gjelde for heile Viken.

Les meir

Strakstiltak for kommunene i Hallingdal, smittevern

Strakstiltak for kommunene i Hallingdal, smittevern

Oppdatert fredag 6. november 2020. Smittesituasjon av Covid-19 i Hallingdal er nå under kontroll. Det har vært satt krisestab i kommunene, og smittesporingsgruppene har gjort omfattende smittesporingsarbeid. Les om de tiltakene som videreføres.

Les meir

Legat

Legat

Hemsedal kommune sitt legat har som formål å gå til tiltak for personar som ut frå psykisk eller fysisk fungering har behov for praktisk hjelp for å kunne ta del i aktivitetar. Har du slike behov, kan du søkje om å få tildelt midlar. Frist 20. desember

Les meir

Ekstraordinært næringsfond

Ekstraordinært næringsfond

Har du ein ide eller prosjekt som kan legge til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskapning? Søk ekstraordinært næringsfond!

Les meir

Informasjon - Hemsedal Legekontor

Informasjon - Hemsedal Legekontor

Alle som skal til legekontoret MÅ ha avtale - ring tlf. 31 40 89 00

Les meir

Helserelaterte kurs

Helserelaterte kurs

Attendemeldingar frå både innbyggjarar og tilsette i Hallingdal peikar på eit behov for ein god oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbod.

Les meir

Har din bedrift utfordringer eller problemer knyttet til COVID-19?

Har din bedrift utfordringer eller problemer knyttet til COVID-19?

Hemsedal kommune og Hemsedal Turisttrafikklag tilbyr nå gratis rådgivning!

Les meir

Digital 17. mai Hemsedal

Digital 17. mai Hemsedal

Sjå fleire filmar og talar som er laga i forbindelse med vår nasjonaldag.

Les meir

Frivillighet - Nyby

Frivillighet - Nyby

Hemsedal kommune startet i februar med organisering av frivillighet gjennom appen NYBY. I forbindelse med Covid-19 coronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg

Les meir

Smittevern

Smittevern

Hva kan du selv gjøre for å unngå smitte?

Les meir

Forskrift om godtgjersler til folkevalde

Forskrift om godtgjersler til folkevalde

Forskrift om godtgjersler til folkevalde i Hemsedal

Les meir

Ambulerande ID - kontroll

Ambulerande ID - kontroll

Ambulerande ID - kontroll i Hallingdal ein gong i månaden på Pers hotell. Dette gjeld for alle kommunane i Hallingdal.

Les meir

Innovasjonsløft Hallingdal

Innovasjonsløft Hallingdal

Hemsedal kommune, i samarbeid med Frivilligsentralen, har deltatt i Innovasjonsløft Hallingdal med et prosjekt som omhandler frivillighet.

Les meir

Klimaendringar - "våt, vill og mildare"

Klimaendringar - "våt, vill og mildare"

Korleis klimaendringane vil påverke Hemsedal er vanskeleg å seie. Uansett, alle grunneigarar må i større grad sjølv sjekke kor vidt eigen grunn, bygg eller anlegg er godt rusta for å møte endringar i klima.

Les meir

Kulturminneplan for Hemsedal

Kulturminneplan for Hemsedal

Kulturminneplan for Hemsedal – registrering og besøk i bygda

Les meir

Forbod mot oljefyring frå 2020

Forbod mot oljefyring frå 2020

Frå 1.1.2020 er det ikkje lenger lov å nytte fossil fyringsolje til oppvarming av bygningar

Les meir

Panoramavegen

Panoramavegen

Hemsedal kommunestyre har i K-sak 40/19 gjort vedtak om å gjennomføre en høringsprosess knyttet til spørsmål om å nedklassifisere Panoramavegen i Lykkja til privat vei.

Les meir

Mi side - faktura

Mi side - faktura

No har du mulighet til å sjå dine faktura frå Hemsedal kommune, samt be om betalingsutsetting. Den nye funksjonen finn du øvst til høgre på heimesida vår - mi side.

Les meir

Presisering om kommunal flagging

Presisering om kommunal flagging

Bruk av offentleg flaggstong skal følgje kommunale retningslinjer og offisielle nasjonale flaggdager.

Les meir

Branntips.no

Branntips.no

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Les meir

Delta i spørjeundersøking-vinn el-sykkel

Delta i spørjeundersøking-vinn el-sykkel

Me vil gjerne høyre di meining om dei store og små grepa me kan gjera framover – som kommune og i fellesskap. Difor vert det i desse dagar (frå fredag 24. mai) sendt ut skriv om ei spørjeundersøking som me håpar så mange som mogleg svarar på.

Les meir

Trafikktryggleikstiltak idrettsbanen

Trafikktryggleikstiltak idrettsbanen

I tråd med prioriteringar i kommunestyret er nå trafikktryggleikstiltak v/ Idrettsbanen gjennomført. Tiltaket med bom inn mot fotballbanen med meir, er gjennomført for å unngå at born og unge sin ferdsel betre blir skilt i frå køyrande.

Les meir

"Det generelle bålforbudet"

"Det generelle bålforbudet"

Fra 15. april blir det forbudt å tenne bål i skog og utmark Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.

Les meir

Energi- og klimaregnskap

Energi- og klimaregnskap

Hemsedal kommune har redusert klimautsleppet årleg. Sjå energi og klimaregnskap for 2018.

Les meir

Kommunepsykologar i Hallingdal

Kommunepsykologar i Hallingdal

Eit miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du vera med?

Les meir

Stadnamn i Hemsedal

Stadnamn i Hemsedal

Høyrt om staden Astrilego? Denne historia og mange andre finn du no i stadnamnsbasen som Hemsedal Historielag ilag med Hemsedal kommune og Språkradet har bygd opp. Søk opp din eigedom og sjå om du finn nokre historiar knytta til staden.

Les meir

Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?

Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner

Les meir

Registrering av vassforsyningssystem

Registrering av vassforsyningssystem

Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet.

Les meir

Du er ein del av norges beredskap

Du er ein del av norges beredskap

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap" for å styrka bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga. Dette blir gjort gjennom konkrete råd om kva folk kan gjera for å forberede seg best mogleg viss noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar.

Les meir

Energisparing gir resultat

Energisparing gir resultat

I vekesvis har det vore mykje energiprat i kommunale bygg. Me finn vaktmeisterpersonale høgt og lågt på kontor, kantine og andre stadar. No gjer arbeidet synlege resultat!

Les meir

Bustøtte

Bustøtte

Har du høge buutgifter og låg inntekt? Kanskje du kan søkje bustøtte hjå Husbanken?

Les meir

Har du tid til overs?

Har du tid til overs?

Har du lang erfaring med å jobbe med barn og familier? Vi trenger deg!

Les meir

Klipp hekk og busker

Klipp hekk og busker

Eig eller disponerer du en eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

Les meir

Landbruket må høyne brannberedskapen

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Les meir

Tips til gode energitiltak

Tips til gode energitiltak

Høge strømrekningar? Finn dei rette energitiltaka for din bolig med kommunens energiportal – Heilt gratis!

Les meir

Gratulerer til Kjell Snerte som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai

Gratulerer til Kjell Snerte som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai

Kulturprisen i år gjekk til Kjell Snerte. Prisen vart delt ut under arrangement i Trøimshallen 17. mai.

Les meir

"Noen på hjertet?"

"Noen på hjertet?"

Pårørendesentere i Oslo har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i PIO-senteret. Den er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16-20.

Les meir

Kreftkontakt

Kreftkontakt

Kreft fører ofte til store endringar i livet. Tankar og uro rundt behandling, økonomi og praktiske utfordringar er vanleg.Når eit menneske får kreft påverkar dette også dei pårørande. Her finn du informasjon om kva Hemsedal kommune sin kreftkontakt kan bistå med.

Les meir

Digital postkasse

Digital postkasse

Unngå unødvendig ventetid, og få brev frå det offentlege og private direkte i den digitale postkassen, same kor du er. Raskt, sikkert og enkelt

Les meir

Ein vegvisar ved vald og overgrep dinutvei.no

Ein vegvisar ved vald og overgrep dinutvei.no

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Les meir

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlege endringar frå den tidlegare gjeldande forskrifta. Blant anna skal både fritidsboligar og næringsbygg med fyringsanlegg no ha feiing og tilsyn.

Les meir

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde 1991 og seinare

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde 1991 og seinare

Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon på telefon: 31 40 89 31 /31 40 88 15 om du ynskjer å nytte deg av tilbodet om gratis vaksine mot HPV-infeksjon, Vi setter opp timeavtalar fortløpande.

Les meir

Ny renovasjonsordning

Ny renovasjonsordning

Her finn du informasjon om ny renovasjonsordning som trådde i kraft september 2017.

Les meir

Restaurering av stigen til Skogshorn er no i gang

Restaurering av stigen til Skogshorn er no i gang

4 Sherpaer er no i gang med å restaurere den sterkt slitasjeprega stigen til Hemsedal mest besøkte fjell; Skogshorn.

Les meir

Utmarksoppsyn

Utmarksoppsyn

Hemsedal kommune har fått Utmarksoppsyn. Henning Flaget er frå sumaren 2017 utmarksoppsyn i Hemsedal. Han kan kontaktast på telefon: 47841653, e- post: 5317@online.no.Flaget er tilsett i Hemsedal Utmarksservice som driftar utmarksoppsynet, har begrensa politimynde, og er uniformert på oppdrag. Vi ser fram til å møte han i li og fjell – då han er med og ser til at vi nyttar naturen til beste for alle

Les meir

Fotografering av vegnett

Fotografering av vegnett

Det kommunale vegnettet skal fotograferast i næraste framtid. Det vert teke panoramabilete for kvar femte meter på vegen.

Les meir

Få posten frå kommunen digitalt

Få posten frå kommunen digitalt

Hemsedal kommune har starta opp med digital utsending av brev til innbyggarar og næringsliv. Vi vonar overgangen til digital post er ei god ordning for deg som til vanleg nyttar digitale løysingar.

Les meir

Digital radio

Digital radio

Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda. I slutten av april 2017 sløkker NRK FM-sendingane sine i Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Les meir

Bygg og bevar: Kunnskap om byggeskikk

Bygg og bevar: Kunnskap om byggeskikk

Lyst til å lære deg lafting, tørrmuring og mykje meir? Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Vi skal bidra til at eldre bygninger vert brukt, forvalta, satt i stand og utvikla på ein god måte.

Les meir

Hemsedal - trafikksikker kommune

Hemsedal - trafikksikker kommune

Torsdag 9 mars vart Hemsedal kommune godkjent som ein "trafikksikker kommune"

Les meir

Spor det er verdt å ta vare på

Spor det er verdt å ta vare på

Kor vert alle søknader, teikningar, høyringssvar osv av? Korleis vert det offentlege materialet forvalta? I forbindelse med IKA Kongsberg sitt 25 årsdag laga dei ein film om nettopp dette.

Les meir

Springande byrjing

Springande byrjing

Sitter du med en god forretningside? Har en drøm om å starte et firma innen dittkompetanseområde? Er du mellom 18 og 35 år?

Les meir

Frikort for helsetenester

Frikort for helsetenester

Fra 2017 slipper du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at egenandelstaket på 1 990 NOK er nådd.

Les meir

Prosjekt Skogshødn

Prosjekt Skogshødn

Stigen opp til Skogshødn skal restaurerast - gjennom fleire år har parti av stigen vorte sterkt utsatt for slitasje, grunna aukande bruk og endra klima. Det trengs personar som kan bidra med dugnadsinnsats. For eksempel med rydding av ny trase, etablering av rasteplass og til førebuing av område der det skal byggjast trapper. Har du lyst til å bidra?

Les meir

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalane som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Les meir

IBU-midler Innovasjon Norge

IBU-midler Innovasjon Norge

Har du planar for investering i ny eller eksisterande driftsbygning eller tilleggsnæring til landbruk i 2017?

Les meir

Lisensfelling på Jerv

Lisensfelling på Jerv

Rovviltnemnda har opna for lisensfelling på jerv, som inkluderar Buskerud.

Les meir

"Kva skjer" - registrer ditt arrangement

"Kva skjer" - registrer ditt arrangement

Hallingdal og Hemsedal Kommune har ei eiga arrangementskalender der ein kan informera om forestillingar, teater, kurs, konsertar osv.

Les meir

Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016

Les meir

Kongens fortenestemedalje

Kongens fortenestemedalje

Harald Lystad er tildelt Kongens fortenestemedalje!

Les meir

Bålreglene er endra

Bålreglene er endra

Fra 1. januar i år gjeld endra regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjera opp ild nær skog og i all anna utmark utan tillatelse frå kommunen.

Les meir

Fisketurisme

Fisketurisme

Ein del av lokal verdiskaping i fjellregionen

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal