Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Til lag og organisasjonar i Hemsedal

  21.01.2022
  Søk stønad
  Les meir
 • GRATIS Vinterferieopphold

  13.01.2022
  Ferie for alle er Røde Kors sitt ferietilbud til familier med barn i alderen 6-13 år og som over tid har hatt utfordrende økonomi.
  Les meir
 • Lyser ut midler til næringsutvikling i distriktskommunene i Viken

  21.01.2022
  Viken fylkeskommune skal fortsatt stimulere til levedyktige lokalsamfunn og bærekraftig næringsliv i de fjorten distriktskommunene i Viken (fra 2022 er Aurskog-Høland og Flesberg nye distriktskommuner). I 2022 er søknadsfristen løpende og prosjektsøkna...
  Les meir
 • Hemsedal kommune sin kulturpris 2022

  04.01.2022
  Send grunngjeve forslag om kandidatar innan 1. mars
  Les meir
 • Varsel om jordskredfare

  10.01.2022
  Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Store deler av Sør- og Midt-Norge (NVE)
  Les meir
 • Tilskot av kulturmidlar 2022

  06.01.2022
  Hemsedal kommune vil støtte kulturlivet slik at det kjem flest mogleg til gode, gjennom tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet i kulturlivet.
  Les meir
 • Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilkuddsordninger

  06.01.2022
  Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilskuddsordninger
  Les meir
 • Selvhjelp i Hallingdal

  21.12.2021
  Selvhjelp i Hallingdal er eit nettverk med samhandling mellom kommunane i Hallingdal for å fremje sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper.
  Les meir
 • Ledige stillinger - tilkallingavikar i barnehage, skule og SFO

  03.12.2021
  Les meir og søk her :
  Les meir
 • Hemsedal kommune endrer måte å sende faktura på

  02.12.2021
  Digitalisering av utgående faktura til kunder Hvilke konsekvenser har dette for deg? Den nye løsningen innebærer at all faktura blir forsøkt sendt digitalt, som e-Faktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller e-Boks) eller som vedleg...
  Les meir
 • Informasjonsmøte for fritidsboligeiere i Hemsedal

  01.12.2021
  Det nærmer seg vintersesong med stormskritt og den fine kalde tiden her oppe på fjellet.
  Les meir
 • Stormskadet skog

  01.12.2021
  Informasjon til skogeiere med stormskadet skog
  Les meir
 • Du er en del av norges beredskap

  01.11.2021
  Fra 1. til 7. november arrangeres Egenberedskapsuka 2021. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss i en slik situasjon er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.
  Les meir
 • Åpning av Familiens hus og Helsehuset

  25.10.2021
  Mandag 11. oktober var det storslått åpning av Familiens hus og Helsehuset i Hemsedal. Familiens hus er tjenester innen fysisk og psykisk helse for barn og unge 0-18 år samt deres familier. Helsestasjon og jordmortjenesten ligger til Familiens hus....
  Les meir
 • Ingrid Wigernæs

  31.08.2021
    Ingrid Wigernæs fra Hemsedal var en av forgrunnsfigurene under den første suksessrike perioden innen langrenn for damer i Norge. Den 18 september ble det overrekkelse av Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden ved kansellisjef Met...
  Les meir
 • Verdensdagen for psykisk helse 13. oktober

  05.10.2021
  Årets tema er "Følg opp" Livet under og etter ein pandemi
  Les meir
 • Sats på Hallingdal

  06.09.2021
  Regional omstilling - spørreundersøkelse
  Les meir
 • Bokmål eller nynorsk i Hemsedalskolen?

  31.08.2021
  Samtidig med stortingsvalget den 13.september holder Hemsedal kommune rådgivendefolkeavstemning om målform i grunnskolen der du kan stemme på om du ønsker bokmåleller nynorsk i skolen i Hemsedal.
  Les meir
 • Tobakksfri - røykeslutt kurs - oppstart 28.10.21

  11.08.2021
  • Gratis røykesluttkurs
  Les meir
 • Kurs i Livsstyrketrening - oppstart 12.10.21 på Geilo

  11.08.2021
  Målet med kurset er ein betre kvardag for deg!
  Les meir
 • Barnevernkonsulent - ledig stilling

  22.07.2021
  •barnevernkonsulent 100 % fast stilling, tilsetting snarast        •barnevernkonsulent vikariat til 30.09.2022, tilsetting snarast
  Les meir
 • Anbod - vinterdrift/brøyting av kommunale vegar

  19.07.2021
  Hemsedal kommune ønsker tilbod på vinterdrift/brøyting av kommunale vegar og plasser i Hemsedal kommune for sesongane 2021/2022 - 2025/2026. Konkurransen er kunngjort på Doffin.
  Les meir
 • Allemannsretten og sporløs ferdsel

  08.07.2021
  Ønsker du å heve kunnskapen om allemannspliktene og sporløs ferdsel i din kommune i sommer?
  Les meir
 • Ny Skjøiten bru

  30.04.2021
  Bygging av ny bru startar i månadskifter april-mai og er berekna å ta om lag 17 månader. Les meir 
  Les meir
 • Informasjon om omorganisering av tjenestene innen helse i Hemsedal

  16.04.2021
  Infomasjon om omorganisering av tjenestene innen helse.pdf
  Les meir
 • Faktura - kommunale avgifter

  22.03.2021
  Hemsedal kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt med forfall 20. april 2021. Kommunestyret vedtok 17.12.20 å auke eigedomsskatten til 2 promille frå 1. januar 2021. Dersom du ynskjer å dele opp fakturaen, så kan du gå inn p...
  Les meir
 • Hemsedal kommuneTV

  03.02.2021
  Her kan du følge våre direktesendinger og se andre klipp vi publiserer.
  Les meir
 • Oversikt over Arrangement - Fritidstilbod - Kurs

  11.03.2021
  Regionrådet og Hallinghelse har initiert eit samarbeid om tre forskjellige digitale portalar; Kva Skjer i Hallingdal, Fritid Hallingdal og Kurs i Hallingdal. Les meir her
  Les meir
 • Endringar av tilbod innan helse

  08.03.2021
  Hemsedal kommune vil i løpet av vår/sommar gjennomføra nokre endringar av tilboda sine innanfor helse.
  Les meir
 • Innendørs aktivitet for sårbare/utsatte grupper

  19.02.2021
  Kommunal kriseledelse vurderer at det kan vere mulig å åpne for innendørs aktivitet for sårbare/utsatte grupper fra uke 10 hvis smittesituasjonen i Hemsedal tilsier det. Ansvarlige for aktivitetene må legge fram gode smittevernmessige planer. For ønske...
  Les meir
 • Storstilt satsing på fiber-bredbånd i Hallingdal!

  19.02.2021
  Frist for å være med på dette tilbudet er 1.april 2020.
  Les meir
 • Kulturmidlar - søknad om tilskot - våren 2021

  07.09.2020
  Søknadsfrist utsatt til 1. april
  Les meir
 • Oversikt over alle fritidsaktiviteter i Hallingdal

  17.02.2021
  Hallingdal lanserer nå nettsiden Fritid Hallingdal www.fritidhallingdal.no
  Les meir
 • Gratulerer til Tore Tyribakken - årets eldsjel i Viken

  02.12.2020
  — og ein av kandidatane til å bli årets eldsjel på Idrettsgallaen.
  Les meir
 • Takk for lang og tro tjeneste som tannlege i Hemsedal

  04.12.2020
  Hans Kristian Sørensen har vært tannlege i 50 år og i Hemsedal i 45 av de. Som så mange har tenkt, hadde også Hans Kristian tenkt å bli 1 år eller 2, men bor her ennå. Hemsedal kommune ønsker å gi en oppmerksomhet til Hans Kristian for lang og tro tjeneste til bygdas innbyggere. Gaveoverrekkelse ble gitt i forbindelse med kommunestyremøte 3. desember.
  Les meir
 • Ny forskrift om TT-kort ordninga

  18.12.2020
  • Frå 1. januar 2021 er det ei ny felles TT-ordning som vil gjelde for heile Viken.
  Les meir
 • Strakstiltak for kommunene i Hallingdal, smittevern

  23.10.2020
  Oppdatert fredag 6. november 2020. Smittesituasjon av Covid-19 i Hallingdal er nå under kontroll. Det har vært satt krisestab i kommunene, og smittesporingsgruppene har gjort omfattende smittesporingsarbeid. Les om de tiltakene som videreføres.
  Les meir
 • Kva er forsvarleg fritidstilbod ved gult nivå?

  23.10.2020
  Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå? Dato: 31.8.2020 Kilde: Helsedirektoratet og  https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler NB: Strakstiltak fra 23. oktober 2020 overstyrer de punkter i artikkel under, hvor punktene er motsigende...
  Les meir
 • Legat

  20.11.2017
  Hemsedal kommune sitt legat har som formål å gå til tiltak for personar som ut frå psykisk eller fysisk fungering har behov for praktisk hjelp for å kunne ta del i aktivitetar. Har du slike behov, kan du søkje om å få tildelt midlar. Frist 20. desember
  Les meir
 • Ekstraordinært næringsfond

  01.09.2020
  Har du ein ide eller prosjekt som kan legge til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskapning? Søk ekstraordinært næringsfond!
  Les meir
 • Informasjon - Hemsedal Legekontor

  16.09.2020
  Alle som skal til legekontoret MÅ ha avtale - ring tlf. 31 40 89 00
  Les meir
 • Helserelaterte kurs

  20.08.2020
  Attendemeldingar frå både innbyggjarar og tilsette i Hallingdal peikar på eit behov for ein god oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbod.
  Les meir
 • Har din bedrift utfordringer eller problemer knyttet til COVID-19?

  26.05.2020
  Hemsedal kommune og Hemsedal Turisttrafikklag tilbyr nå gratis rådgivning!
  Les meir
 • Digital 17. mai Hemsedal

  16.05.2020
  Sjå fleire filmar og talar som er laga i forbindelse med vår nasjonaldag.
  Les meir
 • Informasjon fra den offentlige tannhelsetjenesten i Viken

  13.03.2020
  Tannklinikkene i Viken åpner gradvis
  Les meir
 • Saksbehandlingstid og flytting til fritidsenheter

  30.03.2020
  SAKSBEHANDLINGSTID Me vil  opplyse om at grunna krisesituasjon forårsaka av Covid-19 viruset kan det, nå for tida, ta uforholdsmessig lang tid før søknader vert behandla. Me seier oss leie for det. FLYTTING TIL HYTTA For å kunne nytte fritidsbustad som...
  Les meir
 • Frivillighet - Nyby

  12.03.2020
  Hemsedal kommune startet i februar med organisering av frivillighet gjennom appen NYBY. I forbindelse med Covid-19 coronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg
  Les meir
 • Smittevern

  10.02.2020
  Hva kan du selv gjøre for å unngå smitte?
  Les meir
 • Forskrift om godtgjersler til folkevalde

  13.03.2020
  Forskrift om godtgjersler til folkevalde i Hemsedal
  Les meir
 • Ambulerande ID - kontroll

  12.02.2020
  Ambulerande ID - kontroll i Hallingdal ein gong i månaden på Pers hotell. Dette gjeld for alle kommunane i Hallingdal.
  Les meir
 • Innovasjonsløft Hallingdal

  09.01.2020
  Hemsedal kommune, i samarbeid med Frivilligsentralen, har deltatt i Innovasjonsløft Hallingdal med et prosjekt som omhandler frivillighet.
  Les meir
 • Barnevernvakt for Hallingdal

  10.12.2019
  Hallingdalskommunane har inngått samarbeid med barnevernvakta i Ringerike. Nummeret til barnevernvakt som har vore tilgjengeleg for politi, legevakt, ambulanse og krisesenter fram til no, vert endra. Nytt nummer til barnevernvakta gjeldande frå...
  Les meir
 • Klimaendringar - "våt, vill og mildare"

  13.11.2019
  Korleis klimaendringane vil påverke Hemsedal er vanskeleg å seie. Uansett, alle grunneigarar må i større grad sjølv sjekke kor vidt eigen grunn, bygg eller anlegg er godt rusta for å møte endringar i klima.
  Les meir
 • Kulturminneplan for Hemsedal

  04.11.2019
  Kulturminneplan for Hemsedal – registrering og besøk i bygda
  Les meir
 • Forbod mot oljefyring frå 2020

  11.09.2019
  Frå 1.1.2020 er det ikkje lenger lov å nytte fossil fyringsolje til oppvarming av bygningar
  Les meir
 • Panoramavegen

  21.08.2019
  Hemsedal kommunestyre har i K-sak 40/19 gjort vedtak om å gjennomføre en høringsprosess knyttet til spørsmål om å nedklassifisere Panoramavegen i Lykkja til privat vei.
  Les meir
 • Mi side - faktura

  20.08.2019
  No har du mulighet til å sjå dine faktura frå Hemsedal kommune, samt be om betalingsutsetting. Den nye funksjonen finn du øvst til høgre på heimesida vår - mi side.
  Les meir
 • Presisering om kommunal flagging

  10.07.2019
  Bruk av offentleg flaggstong skal følgje kommunale retningslinjer og offisielle nasjonale flaggdager.
  Les meir
 • Branntips.no

  03.07.2019
  Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.
  Les meir
 • Delta i spørjeundersøking-vinn el-sykkel

  24.05.2019
  Me vil gjerne høyre di meining om dei store og små grepa me kan gjera framover – som kommune og i fellesskap. Difor vert det i desse dagar (frå fredag 24. mai) sendt ut skriv om ei spørjeundersøking som me håpar så mange som mogleg svarar på.
  Les meir
 • Trafikktryggleikstiltak idrettsbanen

  30.04.2019
  I tråd med prioriteringar i kommunestyret er nå trafikktryggleikstiltak v/ Idrettsbanen gjennomført. Tiltaket med bom inn mot fotballbanen med meir, er gjennomført for å unngå at born og unge sin ferdsel betre blir skilt i frå køyrande.
  Les meir
 • "Det generelle bålforbudet"

  12.04.2019
  Fra 15. april blir det forbudt å tenne bål i skog og utmark Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.
  Les meir
 • Energi- og klimaregnskap

  05.03.2019
  Hemsedal kommune har redusert klimautsleppet årleg. Sjå energi og klimaregnskap for 2018.
  Les meir
 • Kommunepsykologar i Hallingdal

  15.02.2019
  Eit miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du vera med?
  Les meir
 • Stadnamn i Hemsedal

  15.02.2019
  Høyrt om staden Astrilego? Denne historia og mange andre finn du no i stadnamnsbasen som Hemsedal Historielag ilag med Hemsedal kommune og Språkradet har bygd opp. Søk opp din eigedom og sjå om du finn nokre historiar knytta til staden.
  Les meir
 • Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?

  17.01.2019
  Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner
  Les meir
 • Registrering av vassforsyningssystem

  18.12.2018
  Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet.
  Les meir
 • Du er ein del av norges beredskap

  30.11.2018
  DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap" for å styrka bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga. Dette blir gjort gjennom konkrete råd om kva folk kan gjera for å forberede seg best mogleg viss noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar.
  Les meir
 • Energisparing gir resultat

  15.11.2018
  I vekesvis har det vore mykje energiprat i kommunale bygg. Me finn vaktmeisterpersonale høgt og lågt på kontor, kantine og andre stadar. No gjer arbeidet synlege resultat!
  Les meir
 • Bustøtte

  26.10.2018
  Har du høge buutgifter og låg inntekt? Kanskje du kan søkje bustøtte hjå Husbanken?
  Les meir
 • Har du tid til overs?

  28.09.2018
  Har du lang erfaring med å jobbe med barn og familier? Vi trenger deg!
  Les meir
 • Klipp hekk og busker

  08.08.2018
  Eig eller disponerer du en eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.
  Les meir
 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  06.08.2018
  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.
  Les meir
 • Tips til gode energitiltak

  10.07.2018
  Høge strømrekningar? Finn dei rette energitiltaka for din bolig med kommunens energiportal – Heilt gratis!
  Les meir
 • Gratulerer til Kjell Snerte som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 17. mai

  18.05.2018
  Kulturprisen i år gjekk til Kjell Snerte. Prisen vart delt ut under arrangement i Trøimshallen 17. mai.
  Les meir
 • "Noen på hjertet?"

  16.05.2018
  Pårørendesentere i Oslo har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i PIO-senteret. Den er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16-20.
  Les meir
 • Kreftkontakt

  15.05.2018
  Kreft fører ofte til store endringar i livet. Tankar og uro rundt behandling, økonomi og praktiske utfordringar er vanleg.Når eit menneske får kreft påverkar dette også dei pårørande. Her finn du informasjon om kva Hemsedal kommune sin kreftkontakt kan bistå med.
  Les meir
 • Digital postkasse

  01.03.2018
  Unngå unødvendig ventetid, og få brev frå det offentlege og private direkte i den digitale postkassen, same kor du er. Raskt, sikkert og enkelt
  Les meir
 • Ein vegvisar ved vald og overgrep dinutvei.no

  18.01.2018
  Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.
  Les meir
 • Feiing og tilsyn på hytta

  14.12.2017
  I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlege endringar frå den tidlegare gjeldande forskrifta. Blant anna skal både fritidsboligar og næringsbygg med fyringsanlegg no ha feiing og tilsyn.
  Les meir
 • Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde 1991 og seinare

  09.10.2017
  Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon på telefon: 31 40 89 31 /31 40 88 15 om du ynskjer å nytte deg av tilbodet om gratis vaksine mot HPV-infeksjon, Vi setter opp timeavtalar fortløpande.
  Les meir
 • Ny renovasjonsordning

  05.09.2017
  Her finn du informasjon om ny renovasjonsordning som trådde i kraft september 2017.
  Les meir
 • Restaurering av stigen til Skogshorn er no i gang

  07.07.2017
  4 Sherpaer er no i gang med å restaurere den sterkt slitasjeprega stigen til Hemsedal mest besøkte fjell; Skogshorn.
  Les meir
 • Utmarksoppsyn

  06.07.2017
  Hemsedal kommune har fått Utmarksoppsyn. Henning Flaget er frå sumaren 2017 utmarksoppsyn i Hemsedal. Han kan kontaktast på telefon: 47841653, e- post: 5317@online.no.Flaget er tilsett i Hemsedal Utmarksservice som driftar utmarksoppsynet, har begrensa politimynde, og er uniformert på oppdrag. Vi ser fram til å møte han i li og fjell – då han er med og ser til at vi nyttar naturen til beste for alle
  Les meir
 • Fotografering av vegnett

  26.06.2017
  Det kommunale vegnettet skal fotograferast i næraste framtid. Det vert teke panoramabilete for kvar femte meter på vegen.
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  12.06.2017
  Hemsedal kommune har starta opp med digital utsending av brev til innbyggarar og næringsliv. Vi vonar overgangen til digital post er ei god ordning for deg som til vanleg nyttar digitale løysingar.
  Les meir
 • Digital radio

  18.04.2017
  Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda. I slutten av april 2017 sløkker NRK FM-sendingane sine i Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.
  Les meir
 • Bygg og bevar: Kunnskap om byggeskikk

  06.04.2017
  Lyst til å lære deg lafting, tørrmuring og mykje meir? Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Vi skal bidra til at eldre bygninger vert brukt, forvalta, satt i stand og utvikla på ein god måte.
  Les meir
 • Hemsedal - trafikksikker kommune

  09.03.2017
  Torsdag 9 mars vart Hemsedal kommune godkjent som ein "trafikksikker kommune"
  Les meir
 • Spor det er verdt å ta vare på

  06.03.2017
  Kor vert alle søknader, teikningar, høyringssvar osv av? Korleis vert det offentlege materialet forvalta? I forbindelse med IKA Kongsberg sitt 25 årsdag laga dei ein film om nettopp dette.
  Les meir
 • Springande byrjing

  17.02.2017
  Sitter du med en god forretningside? Har en drøm om å starte et firma innen dittkompetanseområde? Er du mellom 18 og 35 år?
  Les meir
 • Frikort for helsetenester

  05.01.2017
  Fra 2017 slipper du å søkje om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at egenandelstaket på 1 990 NOK er nådd.
  Les meir
 • Prosjekt Skogshødn

  20.12.2016
  Stigen opp til Skogshødn skal restaurerast - gjennom fleire år har parti av stigen vorte sterkt utsatt for slitasje, grunna aukande bruk og endra klima. Det trengs personar som kan bidra med dugnadsinnsats. For eksempel med rydding av ny trase, etablering av rasteplass og til førebuing av område der det skal byggjast trapper. Har du lyst til å bidra?
  Les meir
 • Er du klar for det digitale radioskiftet?

  28.11.2016
  Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalane som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?
  Les meir
 • IBU-midler Innovasjon Norge

  30.09.2016
  Har du planar for investering i ny eller eksisterande driftsbygning eller tilleggsnæring til landbruk i 2017?
  Les meir
 • Lisensfelling på Jerv

  09.09.2016
  Rovviltnemnda har opna for lisensfelling på jerv, som inkluderar Buskerud.
  Les meir
 • "Kva skjer" - registrer ditt arrangement

  12.07.2016
  Hallingdal og Hemsedal Kommune har ei eiga arrangementskalender der ein kan informera om forestillingar, teater, kurs, konsertar osv.
  Les meir
 • Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

  06.05.2016
  Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016
  Les meir
 • Kongens fortenestemedalje

  20.04.2016
  Harald Lystad er tildelt Kongens fortenestemedalje!
  Les meir
 • Bålreglene er endra

  14.04.2016
  Fra 1. januar i år gjeld endra regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjera opp ild nær skog og i all anna utmark utan tillatelse frå kommunen.
  Les meir