Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Mi side

Vil du sjekke fakturaene dine frå Hemsedal kommune sjølv eller søkje om betalingsutsetting av ei regning? 

Du kan og få informasjon om siste gjennomførte tilsyn og feiing, samt framtidige. 

Dette kan du gjera enkelt sjølv ved å logga deg inn på "mine fakturaer"

Filmane under gjev deg ein god innføring i korleis du går fram for å sjå dine fakturaer eller søkje om betalingsutsetting.

Film: Betalingsutsetting

Film: Innbyggerinnsyn

Frå 2022 kan  me tilby å dela opp faktura i 4 terminar. OBS: du vil då få faktura digitalt 4 gonger i din nettbank. Vanleg papirfaktura vil då utgå. 

Dersom du ønsker å få faktura på kommunale gebyrer og eiendomsskatt oftere, må du kunne motta faktura digitalt. Eksempel på digitale løsninger er: avtalegiro, e-faktura og e-post. Dersom du senere velger bort digital løsning, vil du igjen få faktura to ganger per år.

Fakturaene du mottar vil ikke alltid være like store. Det er fordi eiendommer med vannmåler skal lese av denne innen 31.12. Avregning av vann og avløp vil komme i mars som tidligere. Gebyr for feie- og tilsyn av fyringsanlegg vil bli fakturert etter utført arbeid som tidligere.

Melding om oppdeling av faktura må være mottatt i kommunen senest 6 uker før forfall på hovedterminene, dvs. før 01.03 og 01.09.

Fleksibel terminhåndtering - oppdeling av faktura

Informasjon til kundar med vassmålarar

Unntak er vassmålarleige og avrekning av vassforbruk 2020 som berre kjem på fyrste halvår. Kundar utan vassmålar vert fakturert etter BRA areal (bruksareal) på bygget. Kundar med vassmålar vert fakturert etter reelt forbruk, sjå forklaringar knytt til fakturalinjene under:


Avlest vatn/kloakk

Dette er ein avrekning av vatnet og kloakken du har brukt i 2020. Kommunen har lagt innsendt vassmålaravlesing til grunn for avrekninga. Om du ikkje har sendt inn vassmålarkort har kommunen stipulert eit antatt forbruk.


Forskot vatn/kloakk

Kommunen fakturerer eit forskot på vatn og kloakk for å fordele avgifta på to terminar (vår og haust) og ikkje berre ei stor avrekning ein gong i året.

Frådrag innbet.vatn/kloakk

Her får du tilbake det forskotet du har betalt året før.Om du hadde eit høgt vassforbruk i 2019 så vart forskotet satt tilsvarande høgt i 2020. Det får kunden då attende til frådrag på fakturaen 1. halvår 2021. Nytt forskot for 2021 vert basert på avlesing av vassforbruket i 2020.

Hallingdal brann og redning - tilsyn og feiing

Tilsynet vil omfatte

Kontroll av fyringsanlegg (for eksempel peis, ovn, pipe)
Sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe
Informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
Informasjon om gode fyringsvaner
Informasjon om brannsikkerhet i hjemmet/på hytta
For å svare på SMS-varsel; Bruk linken i varselet eller logg inn her: Min Eiendom

På både hytter og bolighus gjelder regelen om at oppmøte av feier = gebyr. Så hvis varslet tidspunkt ikke passer er det viktig at du får avtalt nytt tidspunkt.

Frist for å avlyse/endre tidspunkt er kl 1500 siste arbeidsdag før tilsynet/feiinga.