Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Om Hemsedal kommune

Kommunevåpenet

Hemsedal kommune sitt kommunevåpen er teikna av Stein Davidsen, og vart godkjent i statsråd 02.10.92:

"Hemsedal kommunes våpen skal vera: På raud grunn eit gull gaupehovud sett fra framsida. Hemsedal kommunes flagg skal vera: På raud grunn eit gult gaupehovud sett frå framsida."

Nemda som la fram forslag til kommunevåpen var samde om at ein ynskte eit dyremotiv i kommunevåpenet, men ut over dette er det ingen særskild grunn til at gaupa vart vald som motiv.

Organisasjonskart

Velkommen til Hemsedal 

Kvart einaste år flytter ein del menneske frå andre delar av landet, og frå utlandet til Hemsedal. Mange vert engasjerte og glade i den bygda dei buset seg i. Dei deltek aktivt i næringslivet, i frivillige organisasjonar og i det politiske arbeidet. Andre finn det kanskje meir vanskeleg. Ein viktig føresetnad for Hemsedal som samfunn, er at vi legg til rette for folk som bur og flytter hit, slik at dei vil trivast og bli verande.

Meir info

Hemsedal satsar på eit godt tenestetilbod for alle innbyggjarane, uansett alder og bustad. Folkehelse er eit satsingsområde i Hemsedal, og her er eit godt utbygd trenings- og aktivitetstilbod.

Hemsedal er eit eldorado for deg som er interessert i friluftsliv!
Her er eit godt utbygd turstignett, merka til 20 toppar. Elva Hemsila som renn gjennom bygda har gode forhold for flugefiske. Fiskekort gjev deg tilgang til dei mange fjellvatna i kommunen.

Vinterstid kan du gå på ski i milevis med preparerte skiløyper, eller nyte høgfjellskiløping i urørt natur. Dei to skianlegga stiller med topp alpinforhold heile vinteren.

Hemsedal har eit rikt kulturliv, med omlag seksti frivillige lag- og organisasjonar. Mange aktive einskildpersonar er med og skaper mangfald i kulturtilbodet. Kommunen ser det som viktig å ta vare på alle eldsjelene bygda har. Dette gjer vi gjennom å gje dei gode vilkår- ikkje minst gjennom økonomisk støtte i form av gratis hus og tilskotsordningar.

Størstedelen av innandørsaktiviteten føregår i Trøimshallen. I sommarsesongen er det stor aktivitet på kunstgrasbana, og Hemsedal stiller med mange forballag i dei aldersbestemte klassane. Gravset og Hemsedal skisenter er samlingspunkt for mykje av skiaktiviteten.

I Hemsedal meiner me at me har mykje å tilby, men sjølvsagt tek me gjerne imot innspel til nye tiltak og ting som kan gjerast på andre måter. Ta gjerne kontakt med kommunen for ein hyggeleg prat. Alle ynskje kan me ikkje innfri, men me vil gjere vårt beste for å finne løysingar.

Visjon

Ta vare på Hemsedal - vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet

Hemsedal - miljøfyrtårnkommune

Hemsedal Kommune er miljøsertifisert, og har valt å vera ein miljøfyrtårnkommune.
Her finn du meir om det arbeidet og korleis du og din bedrift kan verta miljøsertifisert.

Ansattoversikt

Ordførar, rådmann og stab

Pål Rørby, ordførar
Tlf. 31 40 88 01 
Mob. 916 38 675
E-post: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Konst. kommunedirektør Ola Frogner 
Tlf. 31 40 88 09
Mob. 970 58 809
Epost: ola.frogner@hemsedal.kommune.no

Perm.: Stephan Gundersen, kommunedirektør
Tlf. 31 40 88 02
Mob. 912 39 900
E-post: stephan.gundersen@hemsedal.kommune.no 

Marit Huso, arkivleiar
Tlf. 31 40 88 20
E-post: marit.huso@hemsedal.kommune.no

Lisbeth Venås, arkivsekretær
Tlf. 31 40 88 35
E-post: lisbeth.venaas@hemsedal.kommune.no

Vanja Langgaard Norman, møtesekretær/konsulent
Tlf. 31 40 88 31
E-post: vanja.norman@hemsedal.kommune.no 

 

Tenestetorget

Møyfrid Østby Larsen, leiar
Tlf. 31 40 89 23
Mob.. 452 56 734
E-post: moyfrid.larsen@hemsedal.kommune.no

Nina Eikre, tenestetorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: nina.eikre@hemsedal.kommune.no

Marianne Fekene, tenestorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: marianne.fekene@hemsedal.kommune.no

Hilde Storeskar, tenestetorgmedarbeidar
Tlf. 31 40 88 00
E-post: hilde.storeskar@hemsedal.kommune.no

Løn- og personal

Marianne B. Grøthe, personalsjef
Tlf. 31 40 88 32
Mob. 950 86 584
E-post: marianne.b.grothe@hemsedal.kommune.no

Siw Tone Vilhelmsen, lønningsansvarleg
Tlf. 31 40 88 37
E-post: siw.tone.vilhelmsen@hemsedal.kommune.no

Christine Steen Olsen, konsulent personal
Tlf: 31 40 88 19
Epost: christine.steen.olsen@hemsedal.kommune.no

Økonomi

Mari Espelin, økonomisjef
Tlf. 31 40 88 07
Mob.  976 29 227
E-post: mari.espelin@hemsedal.kommune.no

Sølve Ulsaker, regnskapsansvarleg
Tlf. 31 40 88 36
E-post: solve.ulsaker@hemsedal.kommune.no

Tove Eggen Lien, økonomimedarbeider
Tlf. 31 40 88 38
E-post: tove.eggen.lien@hemsedal.kommune.no

Helse- og omsorg

Inger Lill Solberg, helse- og omsorgsleiar
Tlf. 31 40 88 04
Mob. 908 91 370
E-post: inger.lill.solberg@hemsedal.kommune.no

Bygdaheimen

Kirsten Marie Brenno, sekretær
Tlf. 916 66 807
E-post: kirsten.brenno@hemsedal.kommune.no

Hege Owesen, gruppeleiar
Tlf. 974 98 110
E-post: hege.owesen@hemsedal.kommune.no

Koordinerande eining

Henrik Johansson Thorset, virksomhetsleder Omsorg
Tlf. 974 98 919
E-post: henrik.thorset@hemsedal.kommune.no

Elise Jakobsen, fagleder, fag og kvalitetsutvikler
Tlf: 979 70 683
Epost: elise.jakobsen@hemsedal.kommune.no

Kirsten Marie Brenno, spesialkonsulent - merkantilfunksjon
Tlf: 975 19 057
E-post: kirsten.brenno@hemsedal.kommune.no

Ann Elisabeth Nes, konsulent - saksbehandling - merkantilfunksjon
Tlf. 469 23 831
E-post: ann.elisabeth.nes@hemsedal.kommune.no

Kristine Tørre Asprusten, konsulent, vaksinekoordinator - saksbehandling og koordinering
Tlf: 457 34 615
E-post: kristine.torre.asprusten@hemsedal.kommune.no

Britt Reidun Intelhus, spesialkonsulent - koordinering
Tlf: 404 24 767
E-post: britt.reidun.intelhus@hemsedal.kommune.no

Heimebaserte tenester

Heimesjukepleia, kontor
Tlf. 31 40 88 69

Vakttlf. 1 -  917 24 986
Vakttlf. 2 -  901 12 937

Heimehjelp, kontor
Tlf. 31 40 88 69

Vakttlf. 959 28 662

Line Strandberg, gruppeleiar
Tlf. 31 40 88 64
Mob. 916 66 853
E-post: line.strandberg@hemsedal.kommune.no

Bråtenjordet

Frida Grønseth  
Tlf.  957 82 633 
E-post: frida.gronseth@hemsedal.kommune.no 

Familiens hus 

Familiens hus: 457 36 314

Hilde Bakke Jensen, helsesjukepleiar
Tlf. 31 40 88 75
Mob. 901 36 656
E-post: hilde.bakke.jensen@hemsedal.kommune.no

Ragnhild Bekkevold
Tlf: 476 60 825
E-post: ragnhild.bekkevold@hemsedal.kommune.no 

Sigridur Ingolfsdottir Vedvik, helsesjukepleiar
Tlf. 31 40 88 76
Mob. 916 66 830
E-post: sigridur.vedvik@hemsedal.kommune.no

Kristin Eskild Hølto, helsesykepleier
Tlf: 926 45 443
E-post: kristin.eskild.holto@hemsedal.kommune.no

Marry Viljugrein, helsesykepleier
Tlf: 957 76 055
E-post: marry.viljugrein@hemsedal.kommune.no

Silje Finset Fjeldheim, jordmor
Tlf. 31 40 88 15
Mob. 970 58 815
E-post: silje.fjeldheim@hemsedal.kommune.no

Yngve Vågen Venås, lege
E-post: yngve.venas@hemsedal.kommune.no

Britt Reidun Intelhus, familieterapeut
Tlf: 404 24 767
E-post: britt.reidun.intelhus@hemsedal.kommune.no

Helsehuset 

Helsehuset: 906 54 921
helsehuset@hemsedal.kommune.no 

Christin Wangen Sjølie, leiar
Tlf. 906 54 921
E-post: christin.wangen.sjolie@hemsedal.kommune.no

Heidi Storeskar, konsulent Folkehelse
Tlf: 954 61 196
E-post: heidi.storeskar@hemsedal.kommune.no

Tordis Neteland, Frisklivskoordinator
Tlf: 31 40 88 18 - 970 58 818
E-post: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

Elianne Ulsaker, spesialsykepleier
Tlf: 469 50 519
E-post: elianne.ulsaker@hemsedal.kommune.no

Jette Lassen Ellseth, Hemsedal Frivillig Sentral
Tlf: 476 78 040
E-post: jette.lassen.ellseth@hemsedal.kommune.no

Linda Magnetun, miljøveileder
Tlf: 992 80 719
E-post: linda.magnetun@hemsedal.kommune.no

Kari Plejdrup-Skillestad, miljøveileder, Frivilligsentralen for barn og unge, BUA
Tlf: 459 75 185
E-post: kari.plejdrup-skillestad@hemsedal.kommune.no

Marit Storeskar Bråthen, miljøveileder
Tlf: 902 46 935
E-post: Marit.Storeskar.Brathen@hemsedal.kommune.no

Fysioterapi

Marianne Intelhus, leiar
Mob. 958 03 004
E-post: marianne.intelhus@hemsedal.kommune.no

Anna Pedersen, fysioterapeut
Mob. 412 89 486
E-post: anna.pedersen@hemsedal.kommune.no

Ragnhild Rauk
Tlf: 915 61 714 (mandag-fredag) 
E-post: ragnhild.rauk@hemsedal.kommune.no

Synnøve Vågen Venås
Tlf: 457 37 627 (mandag-torsdag) 
E-post: synnove.vagen.venas@hemsedal.kommune.no

Stine Money
Tlf: 480 27 699 (mandag-fredag) 
E-post: stine.money@hemsedal.kommune.no

Ergoterapeut/Velferdsteknologi
Tuva Øyen:
Tlf: 906 49 819 (mandag-fredag) 
E-post: tuva.oyen@hemsedal.kommune.no

 

Legekontoret

Tlf. 31 40 89 00

Oppvekstetaten

Gunn Berit M. Nergård, oppvekstsjef
Tlf. 31 40 88 25
Mob. 970 58 825
E-post: gunn.berit.nergaard@hemsedal.kommune.no

Marit Fauske Bjerkan, barnehagekonsulent
Tlf. 31 40 88 16
Mob. 970 58 817
E-post: marit.fauske.bjerkan@hemsedal.kommune.no

Hemsedal barne- og ungdomsskule

Ellen Wang Fredriksen, rektor
Tlf. 31 40 88 21
Mob. 930 90 077
E-post: ellen.wang.fredriksen@hemsedal.kommune.no

Ingunn Blom-Hagen, inspektør
Tlf. 31 40 89 07
Mob. 450 65 068
e-post: ingunn.blom-hagen@hemsedal.kommune.no

Liv Birgit Borge, konsulent barnehage og skule
Tlf. 31 40 89 05
E-post: liv.birgit.borge@hemsedal.kommune.no

Andreas Møhlenberg, rådgjevar
Tlf. 31 40 89 10
E-post: andreas.mohlenberg@hemsedal.kommune.no

Marianne Ødegaard, sosiallærar
Tlf. 31 40 89 06
E-post: marianne.odegaard@hemsedal.kommune.no


Eva Bodin, IKT-ansvarleg
Mob. 970 58 821
E-post: eva.bodin@hemsedal.kommune.no

Lærarrom
Tlf. 31 40 89 13

Tuv og Ulsåk oppvekstsenter

Tuv skule

Cristina Moran Kjølstad, rektor 
Tlf. 31 40 89 70
Mob. 970 62 828 
E-post: cristina.moran.kjolstad@hemsedal.kommune.no

SFO Tlf. 31 40 89 63 Mob. 962 27 793

Tuv barnehage 
Styrar, tlf. 976 50 018
E-post: astrid.nilstad@hemsedal.kommune.no

Kroken Tlf. 916 66 811
Høllekølten: 468 15 479
Røggelia Tlf. 916 66 812
Åne Tlf. 916 66 810

Ulsåk skule

Heidi Myrvoll, rektor 
Tlf. 31 40 89 70
Mob. 995 99 172
E-post. heidi.myrvoll@hemsedal.kommune.no


SFO Tlf. 971 50 499

Ulsåk barnehage
Tlf. 31 40 89 75

Trude Taaje, styrar
Tlf. 468 11 942
E-post: trude.pettersen@hemsedal.kommune.no

Geiteberget Tlf. 468 06 411
Storehødn Tlf. 948 39 101
Krikken Tlf. 468 14 460
Nibbi Tlf. 900 46 530
Totten Tlf. 468 21 353
Veslehødn Tlf. 468 10 624

Kultursjef

Tori Snerte, fung. kultursjef 
Tlf. 31 40 88 05
Mob. 975 24 942
E-post: hemsedal.kulturskule@hemsedal.kommune.no
E-post: knut.erik.kjoge@hemsedal.kommune.no

Kulturskule

Sønnev Skrede
Tlf. 
Mob. E-post: hemsedal.kulturskule@hemsedal.kommune.no

Hemsedal bibliotek

Anne Berit Ulsaker, biblioteksjef 
Tlf. 31 40 89 50
E-post: anne.berit.ulsaker@hemsedal.kommune.no

Sønnev Skrede
Tlf. 31 40 89 50
E-post: sønnev.skrede@hemsedal.kommune.no

Lissy Kildal Josefsen
E-post: lissy.kildal.josefsen@hemsedal.kommune.no
Tlf: 31 40 89 50

Camilla Holmedal Henriksen
E-post: camilla.holmedal.henriksen@hemsedal.kommune.no
Tlf: 31 40 89 50

Fritidsklubben

Fritidsleiar
Tlf. 409 18 058
E-post:

Teknisk etat

Ola K. Frogner, leiar 
Tlf. 31 40 88 09
Mob. 970 58 809
E-post: ola.frogner@hemsedal.kommune.no

Gunn Eliassen, næringsrådgjevar
Tlf. 31 40 88 41
Mob. 917 24 982
E-post: gunn.eliassen@hemsedal.kommune.no

Anders Teigen Bakke , avd. leiar plan- og utvikling
Tlf: 31 40 89 22
E-post: anders.teigen.bakke@hemsedal.kommune.no

Håvard Venås, byggesaksbehandler
Tlf. 31 40 88 13
E-post: haavard.venaas@hemsedal.kommune.no

Line-Marie Nilsen Espegard, byggesaksbehandler
Tlf. 31 40 88 56
E-post: line-marie.nilsen@hemsedal.kommune.no

Elisabeth Skaret Lund, rådgiver teknisk etat
Tlf: 3140 88 54
Epost: elisabeth.skaret.lund@hemsedal.kommune.no

Ellen Haakonsen Karr, arealplanleggjar
Tlf. 31 40 88 53
E-post: ellen.haakonsen.karr@hemsedal.kommune.no

Åste Kristine Holtan, arealplanlegger
Tlf: 31 40 88 52
Epost: aaste.kristine.holtan@hemsedal.kommune.no

Jørn Magne Forland, miljøvernleiar i Hemsedal og Gol
tlf. 31 40 88 55
Gol, tlf. 32 02 90 76
E-post: jorn.magne.forland@gol.kommune.no

Petter Owesen, skogbruksforvalter i Hemsedal og Gol
Tlf. 31 40 88 55
Gol, tlf. 31 40 90 73
Mob. 916 73 909
E-post: petter.owesen@gol.kommune.no

Ole Henrik Møllevold, landbruksrådgjevar
Tlf. 31 40 88 14
E-post: ole.henrik.mollevold@hemsedal.kommune.no

Kia Sandra Simonsen, fagkonsulent landbruk
Tlf: 31 40 88 50
E-post: kia.sandra.simonsen@hemsedal.kommune.no

- Oppmålingskontoret:
E-post: oppmaaling@hemsedal.kommune.no

Randi B. Lien, oppmålingsingeniør
Tlf. 31 40 89 76
E-post: randi.b.lien@hemsedal.kommune.no

Alexander B. Moxnes, oppmålingsingeniør
Tlf. 31 40 89 77
E-post: alexander.brodahl.moxnes@hemsedal.kommune.no

Eigedom

Odd Magne Anderdal, leiar
Tlf. 31 40 88 12
Mob. 970 58 812
E-post: odd.magne.anderdal@hemsedal.kommune.no

- Vaktmeister
Vakttlf. 970 58 800
E-post: hemsedal.vaktmestere@hemsedal.kommune.no

Narve Jordheim Brenna, leiar
Tlf. 916 66 988

Teknisk drift


E-post: teknisk@hemsedal.kommune.no

Jonas Enoksen, leiar
Tlf. 31 40 88 27
Mob. 
E-post: jonas..bakko.enoksen@hemsedal.kommune.no

Sissel Ohnstad, kommunal fakturering
Tlf. 31 40 88 40
E-post: sissel.ohnstad@hemsedal.kommune.no

 - Teknisk drift - Uteseksjonen
Vakttlf. 416 94 040

Jørgen Hagen, driftsansvarleg
Tlf. 916 66 992
E-post: jorgen.hagen@hemsedal.kommune.no

Mailinn Nybø Hansen, driftsoperatør
Tlf. 488 96 456
E-post: mailinn.nybo.hansen@hemsedal.kommune.no

Ingar Nergård, driftsoperatør
Tlf. 916 66 994
E-post: ingar.nergaard@hemsedal.kommune.no

 

Delegeringsreglement

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3042