Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Øvrige økonomidokument

Reglement, vedtekter, eigarskap m.m.

Kommuneøkonomi - definisjoner

Netto driftsresultat forklart

Økonomireglement

Økonomireglement 2016 - 2019

Finansreglement

Finansreglement vil bli utarbeidd 2019-2020

Eigarskapsmelding med vedtekter og selskapsavtalar

Eigarskapsmelding - K-sak 45-2019

Oversikt over vedtekter og selskapsavtalar

Nummerering syner til punkt i eigarskapsmelding:

Eigedomsplan

Plan for vedlikehald og inv. ramme - historikk

Plan for vedlikehald og inv.ramme eigedom 2018