Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Råd og utval

Kommunestyret

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2023-2027

Pål Terje Rørby (Sp) - Ordførar 
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675
Epost: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp)
Tlf: 415 52 500
Epost: hege.elisabeth.falck-andersen@hemsedal.hdpolitiker.no

Norunn Rivedal (Sp)
Tlf: 957 32 062
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Nils Erik Finset (Sp)
Tlf: 996 96 510
Epost: nils.erik.finset@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Brennhovd (Sp)
Tlf: 950 97 161
Epost: petter.brennhovd@hemsedal.hdpolitiker.no 

Monika Randar (Sp)
Tlf: 977 51 490
Epost: monika.randar@hemsedal.hdpolitiker.no

Janne Merete Brøndbo (A) - Varaordførar
Tlf: 469 66 047
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Syversbråten (A)
Tlf: 906 09 865
Epost: olav.syversbraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Richard Taraldsen (H)
Tlf. 468 64 424
Epost: richard.taraldsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Jan Egil Halbjørhus (H)
Tlf: 913 16 818
Epost: jan.egil.halbjorhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Austheim Jacobsen (H)
Tlf: 410 27 772
Epost: hege.austheim.jacobsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Camilla Cecilie Underland (H)
Tlf: 993 80 307
Epost: camilla.cecilie.underland@hemsedal.hdpolitiker.no 

Tore Flaget (FrP)
Tlf: 913 33 396
Epost: tore.flaget@hemsedal.hdpolitiker.no

Hanne B. Hansen (FrP)
Tlf: 414 54 183
Epost: hanne.b.hansen@hemsedal.hdpolitiker.no

Berthram Wahl (SV)
Tlf: 917 79 884
Epost: berthram.wahl@hemsedal.hdpolitiker.no

Mette Eggen Krag (SV)
Tlf: 940 59 022
Epost: mette.chatrine.krag@hemsedal.hdpolitiker.no

Ingar Nergård (KrF)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Formannskapet

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Pål Terje Rørby (Sp) - Ordførar 
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675
Epost: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Janne Merete Brøndbo (A) - Varaordførar
Tlf: 469 66 047
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp)
Tlf: 415 52 500
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Richard Taraldsen (H)
Tlf: 468 64 424
Epost: richard.taraldsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Berthram Wahl (SV)
Tlf: 917 79 884
Epost: berthram.wahl@hemsedal.hdpolitiker.no

Hovudutval for livsløp

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Norunn Rivedal (Sp) - leiar
Tlf: 957 32 062
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Per Øyvind Mythe (Sp)
Tlf: 411 08 161
Epost: per.oyvind.mythe@hemsedal.hdpolitiker.no

Helge Haraldset Hafås - nestleiar
Tlf: 401 97 465
Epost: helge.haraldset.hafsas@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Austheim Jacobsen (H)
Tlf: 410 27 772
Epost: hege.austheim.jacobsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Matilda Sjögren (H)
Tlf: 907 79 190
Epost: matilda.sjogren@hemsedal.hdpolitiker.no

Eva Markegård (A)
Tlf: 934 95 136
Epost: eva.markegaard@hemsedal.hdpolitiker.no

Rune Waaler (SV)
Tlf: 905 88 516
Epost: rune.waaler@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Hovudutval for plan og ressurs

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2023 -2027

Jan Egil Halbjørhus (H) - leiar
Tlf: 913 16 818
Epost: jan.egil.halbjorhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 978 99 414
Epost: maria.jartman@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Brennhovd - nestleiar (Sp)
Tlf: 950 36 527
Epost: petter.brennhovd@hemsedal.hdpolitiker.no

Monika Randar (Sp)
Tlf: 977 51 490
Epost: monika.randar@hemsedal.hdpolitiker.no

Ingar Nergård (KrF)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Syversbråten (A)
Tlf: 906 09 865
Epost: olav.syversbraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Mette Eggen Krag (SV)
Tlf: 940 59 022
Epost: mette.chatrine.krag@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Kontrollutval

Sakspapir 2024

Møtebok 2024-05-28

Møteinnkalling 2024-05-28

Møtereferat Fellessamling 2024-04-29

Møteinnkalling Fellessamling 2024-04-29
 - Oversikt interkom. samarbeid 
 - Trafikklysmodellen 

Møtebok 2024-02-07

Møteinnkalling 2024-02-07

 

Sakspapir 2020 - 2023

 

Sakspapir 2023

Møtebok 2023-11-30 

Møteinnkalling 2023-11-30

Møtebok 2023-08-29

Møteinnkalling 2023-08-29

Møtebok 2023-06-06

Møteinnkalling 2023-06-06

Møtereferat fellessamling 17.04.2023

Møteinnkalling Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 17.04.23
Vedlegg: Årsmelding 2021 for PPT og OT Nedre Hallingdal IKS.pdf
Vedlegg: Oversikt interkom. samarbeid.pdf
Vedlegg: Veileder for k-utvalgets påseansvar. NKRF.pdf

Møtebok 2023-02-09

Møteinnkalling 2023-02-09

 

Sakspapir 2022

Møtebok 2022-11-28

Møteinnkalling 2022-11-28

Møtereferat Fellessamling 2022-10-26

Vedlegg 2 til innkalling 26.10.2022

Vedlegg 1 til innkalling 26.10.2022

Møteinnkalling Fellessamling 2022-10-26

Møtebok 2022-10-24 

Møteinnkalling 2022-10-24

Møtebok 2022-09-08

Møteinnkalling 2022-09-08

Møtebok 2022-05-18

Møteinnkalling 2022-05-18

Møtereferat Fellessamling 2022-04-20

Møteinnkalling Fellessamling 2022-04-20

Møtebok 2022-04-05 

Møteinnkalling 2022-04-05

Møtebok 2022-02-01 

Møteinnkalling 2022-02-01

Møtebok 2022-01-06.pdf

Møteinnkalling 2022-01-06.pdf

 

Sakspapir 2021

Møtereferat Fellessamling 2021-10-18

Møteinnkalling Fellessamling 2021-10-18

Møtebok 2021-09-07 

Møteinnkalling 07.09.2021

Møtebok 2021-08-12 

Møteinnkalling 2021-08-12

Møtebok 2021-06-22

Møteinnkalling 2021-06-22

Møtebok 2021-06-21

Møteinnkalling 2021-06-21

Møtebok 2021-06-07 

Møteinnkalling 2021-06-07

Møtebok 2021-05-31

Møteinnkalling 2021-05-31 

Møtebok 2021-04-26

Møteinnkalling 2021-04-26

Møtebok 2021-04-13 

Møteinnkalling 2021-04-13

Møtebok 2021-04-12 

Møteinnkalling 2021-04-12

Møtebok 2021-03-23 

Møteinnkalling 2021-03-23

Møtebok 2021-03-15 

Møteinnkalling 2021-03-15

Møtebok 2021-02-22

Møteinnkalling 2021-02-22

 

Sakspapir 2020

Møtebok 2020-11-18

Møteinnkalling 2020-11-18 - NY INNKALLING_Digitalt møte.pdf

Møtebok 2020-09-07

Møteinnkalling 2020-09-07

Møtebok 2020-05-18

Møteinnkalling 2020-05-18

Møtebok 2020-05-12

Møteinnkalling 2020-05-12

Møtebok 2020-02-24

Møteinnkalling 2020-02-24

Møtebok 2020-01-28

Møteinnkalling 2020-01-28 - NY MØTEDATO

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Gry Herland (A) - leiar
Epost: gry.herland@hemsedal.hdpolitiker.no

Jan PB Rutgerson (V) - nestleiar
Epost: jan.rutgerson@hemsedal.hdpolitiker.no

Gjermund Svendsen-Rosendal (H)
E-post: gjermund.svendsen.rosendal@hemsedal.hdpolitiker.no

Nils Erik Finset (Sp)
E-post: nils.erik.finset@@hemsedal.hdpolitiker.no

Kristin Klemetsen-Morais
E-post: kristin.klemetsen-morais@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Kontrollutvalgssekretariat:

Hanne Heen Wengen
Trøimsvegen 9A
3560 Hemsedal

hanne.wengen@gol.kommune.no  eller hanne@hwengen.no

Mobiltlf: 91 60 51 08

 

Viken kommunerevisjon IKS
Postboks 4197
3005 Drammen    

E-post: post@vkrevisjon.no

Heimeside:

www.vkrevisjon.no


Tlf. direkte: 409 10 200

 

Sakkyndig nemnd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Matilda Sjøgren, leiar

Torstein Tuv, nestleiar

Jørgen von Tangen

 

Varamedlemmer:

Ragnhild Halbjørhus

Ingrid Jordheim Brenna

Randi Birgitte LienKlagenemnd for eigedomsskatt

Sakspapir 

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Sveinung Halbjørhus, leiar

Marit Foss, nestleiar

Olav Støyten


Varamedlemmer:
 
Arnt Skansen

Marit Jorde

Kjell Kristiansen

Klagenemnd

Formannskapet er klagenemnd i Hemsedal kommune, vald av kommunestyret i sak 99/23 den 08.11.2023

Om Klagenemnda

Klagenemnda behandlar klage på enkeltvedtak fatta av kommunale organ. Part eller annan med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtak. Nemnda sine møte vil normalt vere lukka grunna teieplikt. Klagenemnda behandlar klage på enkeltvedtak som treffast av kommunale organ så langt anna ikkje er bestemt i særlovgjeving.

Ungdomsråd

Sakspapir

Medlemmer

Kommunen sin representant: Norunn Rivedal
Epost:norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no               


Bartosz Jakob Pychyrek

Sivert Kristiansen Skolt

Tord Albrigtsen

Matilde Skare

Simen Frogner (leiar)

Kirubel Asghedom Assefaw (representant i Hallingdal Ungdomsråd)

Oliver Fjeldheim Myklebust

Øystein Thorset Abrahamsen (representant i Hallingdal Ungdomsråd)

* representant for Klubben

 

Litt om ungdomsrådet: Ungdomsrådet skal kvalitetssikre det politiske arbeidet med å betre dei unge sine oppvekstvilkår i bygda.

Rådet skal ta initiativ for å få fram saker som vedkjem ungdom og gje råd for kommunale etatar i sakar som vedkjem dei unge.

Hemsedal Ungdomsråd er sett saman av
• ein representant frå kvart trinn på ungdomsttrinnet ved Hemsedal barne- og ungdomsskule
• ein representant frå kvart trinn ved 1., 2. og 3. trinnet i vidaregåande skule
• representantar frå lokale ungdomsorganisasjonar
• 1 politisk vald representant som ikkje har stemmerett
• Ordførar og kommunedirektør har møte- og talerett
• Hilde Storeskar er sekretær. Epost: hilde.storeskar@hemsedal.kommune.no

Representantar frå Hemsedal Ungdomsråd møter i Hallingdal Ungdomsråd og bidrar med det fylkeskommunale samarbeidet.

Rådet skal årleg gje midlar til tiltak retta mot ungdom.

 

Eldreråd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Kjell Reidar Kristiansen - leiar

Ragnhild Mathiassen Wright - nestleiar

Bente Lyseggen

Janne Brøndbo
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Helge Haraldset Hafsås
Epost: helge.haraldset.hafsas@hemsedal.hdpolitiker.no


Sekretær for Eldrerådet er Vanja Langaard Norman
Epost: vanja.langaard.norman@hemsedal.kommune.no 

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Anne Grethe Fremgaard (H), leiar

Per Erik Sæther (SV), nestleiar

Hanne Birgitte Hansen (FrP)

 


Valutvalet (tidl. Valnemnda)

Sakspapir og medlemmer for perioden 2023 - 2027

Valstyret

Sakspapir og medlemmer for perioden 2023 - 2027

Kommuneplanutval

Kommuneplanutvalet vart nedlagt etter valperioden 2023 - 2027.
Plansaker behandlast no av formannskapet.

Sakspapir

Kommuneplanutval 2019-2023

Leiar Ingar Nergård (KrF)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.kommune.no

Petter Brennhovd (Sp) 
Tlf: 950 97 161
Epost: petter.brennhovd@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Elin Tangen (SV)
Tlf: 
Epost: elin.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Richard Taraldsen (H)
Tlf: 
Epost: richard.taraldsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Kjell Erik Skølt (A)
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Knut Fausko (V) 
Tlf: 930 01 320
Epost: knut.fausko@hemsedal.hdpolitiker.no


Strukturutvalet

Møtedatoar 2022

29. september klokka 18.00
26. oktober klokka 18.00
14. november klokka 18.00
28.november klokka 16.00

Medlemmer

Hege Austheim Jakobsen (H) - leiar
Petter Brennhovd (Sp) - nestleiar
Helge Haraldset Hafsås (Krf)
Jan PB Rutgerson (V)
Janne Brøndbo (Ap)
Ove Fekene (HBL)

 


Administrasjonsutvalet

Medlemmer for perioden 2023 - 2027


Formannskapet

Pål Terje Rørby (Sp) - Ordførar 
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675
Epost: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Janne Merete Brøndbo (A) - Varaordførar
Tlf: 469 66 047
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp)
Tlf: 415 52 500
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Richard Taraldsen (H)
Tlf: 468 64 424
Epost: richard.taraldsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Berthram Wahl (SV)
Tlf: 917 79 884
Epost: berthram.wahl@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Fagorganisasjonane:

Hovudtillitsvald Utdanningsforbundet 

Hovudtillitsvald Fagforbundet

 


Klimaråd

Medlemmer: ordførar Pål Rørby, konstituert kommunedirektør Ola Frogner, konstituert leiar teknisk etat Bjørn Olav Viken, miljøvernleiar Jørn Magne Forland. 

Om Klimarådet

Klimarådet er eit av tiltaka som vart vedtatt i den reviderte energi – og klimaplanen til Hemsedal kommune 2019 – 2022.

Dei faste medlemmene er ordførar (leiar), rådmann, teknisk sjef og miljøvernrådgjevar (sekretær). Hovedtanken bak opprettinga av klimarådet er at klimaarbeidet i Hemsedal skal vere forankra i øverste leiing, både politisk og administrativt. Til møta kan det verte invitert leiarar for ulike sektorar i Hemsedal kommune og representantar frå næringsliv, bondelag og andre. Klimarådet ynskjer også å høyre barn og unge sitt engasjement for klima og miljø.Andre råd og utval

 

Barn og unge sin representant i plansaker

Barn og unge sin representant i plansaker for perioden 2023 - 2027 er

Katja Brøndbo (A)

Kontaktinformasjon:
E-post: katja.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no
mobil: 986 98 732

 

Vilt og innlandsfiskenemnda

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Runar O S Bjøberg, leiar

Olav Wollebæk Veslestølen, nestleiar

Ellen Møllerplass

Trond Grøthe

Håvard Syversbråten

Fjellstyret

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Ane Guro Moen-Aamot, leiar

Geir Carlstrøm, nestleiar

Signe Lise Jordheim

Håvard Falnes Kristoffersen

Rune Waaler

Stadnamngruppa

Frå administrasjonen:

Kultursjefen, oppmålingsansvarleg og kommuneplanleggjar (jf. vedtak f.skap 71/97)

Politisk oppnemnde representantar for perioden 2023 - 2027:

Syver Hjelmen                                        

Sønnev Skrede

Vararepresentantar: Kjell Kristiansen og Målfrid Grøndalen Støyten

SMIL-utvalet

Politisk representant i SMIL-utvalet for perioden 2023 - 2027 er:

Monika Randar (Sp)

 

Om SMIL utvalet og SMIL tilskot

SMIL tilskot er tilskot til særskilte miljøtiltak i landbruket.
Kommunane i Hallingdal utarbeidar felles tiltaksstrategi for SMIL – midlane som vert tildelt kommunane. Hovudutvalet for Plan og ressurs har denne strategien til uttale før den vedtakast i kommunestyret. På bakgrunn av føringar i denne, Forskrift av 4. februar 2004 og tilhøyrande rundskriv 2021/18 vedkomande SMIL midlane vert det årleg utdelt tilskotsmidlar til landbrukstiltak i kommunen frå denne ordninga. Det er to
søknadsfristar årleg, 1. mars og 20. august.

SMIL- utvalet i Hemsedal kommune består av:

  • ein politisk representant frå Plan- og ressurs
  • ein representant frå Hemsedal Bondelag
  • ein representant frå Hemsedal og Gol bonde- og småbrukarlag
  • fagkonsulent landbruk – sekretær for utvalet
  • jordbrukssjef / landbruksrådgiver

 

Hemsedal sine representantar i interkommunale/regionale råd/utval/nemnder

Hallingtinget og Regionrådet

Regionrådet for Hallingdal skal vere eit samarbeids- og interesseorgan for dei deltakande kommunane:  Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå.
Rådet skal arbeide for utvikling av regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde.
Rådet skal ivareta interessene til regionen overfor fylket, stat og andre organ på region-, fylkes- og riksplan.

Hallingtinget er det øvste organet med 5 representantar fra kvar kommune. Hemsedal sine representantar til Hallingtinget for perioden 2023 - 2027 er:

Faste medlem: Varamedlem:
Pål Rørby (Sp) Petter Brennhovd (Sp)
Hege E. Falck-Andersen (Sp) Norunn Rivedal (Sp)
Richard Taraldsen (H) Camilla Cecilie Underland (H)
Janne Merete Brøndbo (A) Olav Syversbråten (A)
Inge Berthram Wahl (SV) Mette Chatrine Krag (SV)

Fullstendig varaliste til Halingtinget


Regionrådet er det utøvande organet under Hallingtinget. Dette består av ordførarane i dei deltakande kommunane. Varaordførarane er personlege vararepresentantar. 
Rådet sitt administrative arbeid leias av dagleg leiar som er tilsett av Regionrådet.

Vedtekter for Regionrådet i Hallingdal finn du her

Lenke til Regionrådet sine nettsider der du finn møtedokument for Hallingtinget og Regionrådet og annan informasjon om rådet sitt arbeid:
https://www.regionraadet.no/

 

Statleg villreinnemnd

Hemsedal kommune sine representantar til Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell i perioden 2023 - 2027:

Ane Guro Moen-Aamot, medlem

Tore Flaget, varamedlem

Heimevernsnemnda

I kvart heimevernsdistrikt skal det nemnast opp minst ei heimevernsnemd med fire medlemmer;

  • ein representant frå distriktsstaben i Heimevernet
  • ein representant frå politiet
  • to kommunale representantar

Hemsedal kommune sine representantar til Heimevernsnemnda i perioden 2023 - 2027 er:

Tore Flaget (FrP) og Anders Snildal (Sp).

Personelege varamedlem er høvesvis Gjermund Svendsen-Rosendal (H) og Nils Erik Finset (Sp).

Her kan du lese meir om Heimevernet og Heimevernsnemndene:
https://www.forsvaret.no/heimevernet/om-heimevernet/rad-og-utvalg

 

Interkommunalt utval for akutt forureining (IUA)

Eit interkommunalt utval for akutt forureining i kvar region tek vare på beredskaps- og aksjonsplikta. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å handtere mindre, akutte utslepp. Interkommunalt utval for akutt forureining (IUA) er eit utval som skal koordinere all aktivitet i forhold til akutt forureining og farleg gods i Buskerud fylke.

Hemsedal kommune sin medlem i representantskapet for Interkommunalt utval for akutt forureining (IUA) er Beredskapskoordinator.

1. varamedlem er leiar for Teknisk drift, Bjørn Olav Viken
2. varamedlem er Jørgen Hagen

Vestland vassregionutval og vassområdeutval

Vassforskrifta krev at ein utarbeider ein regional vassforvaltningsplan med tilhøyrande tiltaksprogram. Fylkeskommunane har det koordinerande ansvaret for å utarbeide vassforvaltningsplan. Kommunar, fylkeskommunar og statlege etatar er plikta til å bidra inn i arbeidet. Vassregionutval og vassområdeutval er opprett for å få til samarbeid om dette.

Hemsedal kommune sin representant til Vestland vassregionutval og vassområdeutval for perioden 2023 - 2027 er Pål Rørby (Sp).

Ingar Nergård (KrF) er varamedlem.

Interkommunale selskap (IKS) og stiftingar -
Kommunen sine medlem i representantskap og styre

Hallingdal Renovasjon IKS

Representantskapet er øvste organ i selskapet og består av 2 medlem frå kvar av eigarkommunane:
Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå samt Krødsherad kommune.

Hemsedal kommune sine representantar for perioden 2023 - 2027 er:
Pål Rørby (Sp) og Ingar Nergård (KrF).

Personelege vararepresentantar er høvesvis:
Janne Brøndbo (A) / Anders Snildal (Sp) og Marit Jorde (H) / Petter Brennhovd (Sp).Hemsedal kommune sin representant i styret for Hallingdal Renovasjon IKS for perioden 2023 - 2025 er:

Anne Grethe Fremgaard (H) med Kjell Erik Skølt (A) som varamedlem.


Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Representantskapet er øvste styreorgan og består av 1 medlem frå kvar eigarkommune: Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.

Hemsedal kommune sin representant for perioden 2023 - 2027 er:
Pål Rørby (Sp)

Vararepresentantar er: Janne Brøndbo (A) og Hanne Birgitte Hansen (FrP)


Hemsedal kommune sin representant i styret for Hallingdal brann- og redningsteneste IKS for perioden 2023-2027 er:

Helene Sagabråten (A) - nestleiar i styret
Vararepresentant er Tore Flaget (FrP).


Viken kommunerevisjon IKS

Representantskapet er VKRs øvste myndigheit, og består av ein representant frå kvar eigarkommune.

Hemsedal kommune sin representant for perioden 2023 - 2027 er:
Pål Rørby (Sp)

Vararepresentantar er: Janne Brøndbo (A) og Helga Søland


Hemsedal kommune har valt Marit Foss som sin nominerte kandidat til styret for Viken kommunerevisjon IKS i peroiden 2023 - 2027.

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Det øvste styringsorganet i IKA Kongsberg er representantskapet, som består av ein representant frå kvar eigar.

Hemsedal kommune sin representant for perioden 2023 - 2027 er:
Pål Rørby (Sp)
Vararepresentantar er: Janne Brøndbo (A) og Norunn Rivedal (Sp)


OKViken - Opplæringskontoret for offentlig sektor i Viken 

Hemsedal kommune sin delegat årsmøtet i OK Viken i perioden 2023 - 2024 er:

Norunn Rivedal (Sp)
Vararepresentantar er: Helge Haraldset Hafsås (KrF) og Eva Markegård (A)


Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPT og OT) i nedre Hallingdal IKS

Det øvste organet for tenesta er representantskapet som består av ein medlem per eigar.

Hemsedal kommune sin representant for perioden 2023 - 2027 er:
Pål Rørby (Sp)
Vararepresentantar er: Janne Brøndbo (A) og Norunn Rivedal (Sp)


Buskerudmuseet

Buskerudmuseet er ein konsolidert museumsstiftelse etablert i 2014 og består av 13 avdelingar og tilsamen 19 besøksstader, godt spreidd i Buskerud fylke. Buskerudmuseet driftar m.a. Hemsedal Bygdatun.

Hemsedal kommune sin representant til Rådet i Buskerudmuseet for perioden 2023 - 2027 er:
Ingebjørg Kristiansen
Vararepresentant er Marit Wøllo 

Kommunen sin representant i interesse- og medlemsorganisasjonar

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS er ein arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og benemnast 
«kommunesektorens organisasjon». KS er ein medlemsorganisasjon. KS arbeider saman med medlemmene for å utvikle ein sjølvstendig, effektiv og nyskapande kommunesektor.

For perioden 2023 - 2027 er Pål Rørby (Sp) vald som til representant til KS fylkesmøte.

Vararepresentantar er Janne Merete Brøndbo (A) og Richard Taraldsen (H).

 

Sunne kommuner - WHO sitt norske nettverk

Sunne kommuner jobbar for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Dei er til for kommunar som set folkehelse høgt i si samfunnsplanlegging, og med ei heilskapleg  tilnærming til helse brenn dei for å implementere FN sine berekraftsmål lokalt.

Sunne kommuner er ein del av "Program for folkehelsearbeid i kommunene", ei statleg tiårig satsing på kommunalt folkehelsearbeid som starta i 2017. Satsinga skal bidra til ei langsiktig styrking av kommunane sitt arbeid med å fremje befolkninga si helse og livskvalitet.

Hemsedla kommune sine politiske representant til nettverket for perioden 2023 - 2027 er:

Norunn Rivedal (Sp)

Vararepresentant er Helge Haraldset Hafsås (KrF)

Kommunen sin representant i lokale råd, organisasjonar, lag og aksjeselskap


Det kyrkjelege fellesråd

Hemsedal kommune sin representant til Det kyrkjelege fellesråd:

Ordførar Pål Rørby

Varamedlem er varaordførar Janne Brøndbo

 

Helselagshuset

Kommunen sine representantar til husstyret for Helselagshuset 2023 - 2027 er:

Siw Lingsom og Magne Falsnes 

Varamedlemmer: 
Tove Eggen Lien og Jan PB Rutgerson

• 2 styremedlem veljast av Hemsedal helselag
• 1 medlem veljast av Frivilligsentralen

 

Hemsedal Utmarkservice - HUS (tidl. Nemnda for utmarksbruk)

Hemsedal kommune sin representant i styret for HUS i perioden 2023 - 2027 er:

Tore Flaget

Vararepresentant er Ole Kristian Strøm

 

Hemsedal turisttrafikklag (HTTL)

Hemsedal kommune sin representant i styret for HTTL i perioden 2023 - 2027 er: 

Helene Sagabråten

Vararepresentant er Maria Jartman

 

Hemsedal Aktivitetsanlegg AS (HAAS)

Hemsedal kommune sine representantar i styret for Hemsedal Aktivitetsanlegg i perioden 2023 - 2027 er:

Sigurd Kirkebøen og Marit Foss

Vararepresentantar er Ida Merete Fyrun og Hege Elisabeth Falck-Andersen

 

Strupa og Gravset hyttefelt AS

Hemsedal kommune sin representant til styret i Strupa Hyttefelt AS for perioden 2023 - 2027 er:

Tove Eggen Lien 

Varamedlem er Kjell Kristiansen 

 

Hemsedal Energi Holding AS

Hemsedal Energi Holding AS sitt styre pr. 01.01.2024:

Oddvar Grøthe, leiar  
Jan Egil Halbjørhus, nestleiar
Signe Lise H. Jordheim, styremedlem
Elin Tangen, styremedlem
Tronn Inge Tuv, styremedlem for dei ansatte

 

Kommunestyret valde i møte den 08.11.2023, sak 116/2023, ny Valkomité i Hemsedal Energi Holding AS:

Hanne B. Hansen
Andreas Smith-Erichsen
Kjell Kristiansen

Varamedlem: Anne Grethe Fremgaard

 

 

 

Teksten nedenfor er under oppdatering:

  

 

Kyrkjestugu

Hemsedal kommune sin representant til styret for Kyrkjestugu:

Tori Snerte for 2 år (2019 - 2021)

Ove Fekene for 4 år (2019 - 2023)