Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Råd og utval

Kommunestyret

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019-2023

Ordførar Pål Terje Rørby (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675
Epost: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Petter Owesen (HBL) varaordførar
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Norunn Rivedal (Sp)
Tlf: 957 32 062
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Nils Erik Finset (Sp)
Tlf: 996 96 510
Epost: nils.erik.finset@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp)
Tlf: 
Epost: hege.elisabeth.falck-andersen@hemsedal.hdpolitiker.no

Petter Brennhovd (Sp)
Tlf: 950 97 161
Epost: petter.brennhovd@hemsedal.hdpolitiker.no 

Ann Elisabeth Nes (Sp) (for Anders E. Snildal)
Tlf. 905 04 741
Epost: ann.elisabeth.nes@hemsedal.hdpolitiker.no

Permisjon til 31.08.23 Anders Edvard Snildal (Sp)
Tlf: 977 51 490
Epost: anders.snildal@hemsedal.hdpolitiker.no

Helene Sagabråten (A)
Tlf: 
Epost: helene.sagabraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Kjell Erik Skølt (A)
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Andreas Smith-Erichsen (H)
Tlf: 911 89 053
Epost: andreas.smith-erichsen@hemsedal.hdpolitiker.no 

Jan Egil Halbjørhus (H)
Tlf: 
Epost: jan.egil.halbjorhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Anne Grethe Fremgaard (H)
Tlf:  
Epost: anne.grethe.fremgaard@hemsedal.hdpolitiker.no

Camilla Cecilie Underland (H)
Tlf: 993 80 307
Epost: camilla.cecilie.underland@hemsedal.hdpolitiker.no 

Richard Taraldsen (H) (for Jørgen von Tangen)
Tlf. 46864424
Epost: richard.taraldsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Permisjon til 31.08.23 Jørgen von Tangen (H)
Tlf: 942 13 078
Epost: jorgen.von.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Ingar Nergård (KrF)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.hdpolitiker.no

Arnt Skansen (SV)
Tlf: 412 65 169
Epost: arnt.skansen@hemsedal.hdpolitiker.no

Steinar Bleken (V)
Tlf: 901 30 290
Epost: steinar.bleken@hemsedal.hdpolitiker.no

Formannskapet

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ordførar Pål Terje Rørby (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675
Epost: paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Petter Owesen (HBL) varaordførar
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Norunn Rivedal (Sp)
Tlf: 957 32 062
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Nils Erik Finset (Sp)
Tlf: 996 96 510 
Epost: nils.erik.finset@hemsedal.hdpolitiker.no

Andreas Smith-Erichsen (H)
Tlf: 911 89 053
Epost: andreas.smith-erichsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Anne Grethe Fremgaard (H)
Tlf: 
Epost: anne.grethe.fremgaard@hemsedal.hdpolitiker.no

Helene Sagabråten (A)
Tlf: 
Epost: helene.sagabraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Hovudutval for livsløp

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Janne Merete Brøndbo (A) - leiar
Tlf: 469 66 047

Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no

Jørgen von Tangen (H) 
Tlf: 942 13 078
Epost: jorgen.von.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Helge Haraldset Hafsås (KrF)
Tlf: 991 08 596
Epost: helge.haraldset.hafsas@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Austheim Jacobsen (H)
Tlf: 410 27 772
Epost: hege.austheim.jacobsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Marianne Intelhus (Sp)
Tlf: 958 03 307
Epost: marianne.intelhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Turid Ingeborg Hvaale Kvislen (Sp)
Tlf: 479 47 303
Epost: turid.ingeborg.hvaale.kvislen@hemsedal.hdpolitiker.no

Margit Løken (HBL)
Tlf: 916 99 392
Epost: margit.loken@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Hovudutval for plan og ressurs

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 -2023

Steinar Bleken (V)
Tlf: 901 30 290
Epost: steinar.bleken@hemsedal.hdpolitiker.no

Anders Edvard Snildal - nestleiar (Sp)
Tlf: 977 51 490
Epost: anders.snildal@hemsedal.hdpolitiker.no

Ann Elisabeth Nes (Sp)
Tlf: 905 04 741
Epost: ann.elisabeth.nes@hemsedal.hdpolitiker.no

Ane Guro Moen (SV)
Tlf: 
Epost: ane.guro.moen@hemsedal.hdpolitiker.no  

Jan Egil Halbjørhus (H)
Tlf: 
Epost: jan.egil.halbjorhus@hemsedal.hdpolitiker.no

Maria Jartman (H)
Tlf: 978 99 414
Epost: maria.jartmann@hemsedal.hdpolitiker.no

Olav Syversbråten (A)
Tlf: 906 09 865
Epost: olav.syversbraten@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Kontrollutval

Sakspapir 2023
Møtebok 2023-08-29  

Møteinnkalling 2023-08-29  

Møtebok 2023-06-06 

Møteinnkalling 2023-06-06

Møtereferat fellessamling 17.04.2023

Møteinnkalling Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 17.04.23
Vedlegg: Årsmelding 2021 for PPT og OT Nedre Hallingdal IKS.pdf
Vedlegg: Oversikt interkom. samarbeid.pdf
Vedlegg: Veileder for k-utvalgets påseansvar. NKRF.pdf

Møtebok 2023-02-09

Møteinnkalling 2023-02-09

Sakspapir 2022

 

Møtebok 2022-11-28

Møteinnkalling 2022-11-28

Møtereferat Fellessamling 2022-10-26

Vedlegg 2 til innkalling 26.10.2022

Vedlegg 1 til innkalling 26.10.2022

Møteinnkalling Fellessamling 2022-10-26

Møtebok 2022-10-24 

Møteinnkalling 2022-10-24

Møtebok 2022-09-08

Møteinnkalling 2022-09-08

Møtebok 2022-05-18

Møteinnkalling 2022-05-18

Møtereferat Fellessamling 2022-04-20

Møteinnkalling Fellessamling 2022-04-20

Møtebok 2022-04-05 

Møteinnkalling 2022-04-05

Møtebok 2022-02-01 

Møteinnkalling 2022-02-01

Møtebok 2022-01-06.pdf

Møteinnkalling 2022-01-06.pdf

 

Sakspapir 2021

Møtereferat Fellessamling 2021-10-18

Møteinnkalling Fellessamling 2021-10-18

Møtebok 2021-09-07 

Møteinnkalling 07.09.2021

Møtebok 2021-08-12 

Møteinnkalling 2021-08-12

Møtebok 2021-06-22

Møteinnkalling 2021-06-22

Møtebok 2021-06-21

Møteinnkalling 2021-06-21

Møtebok 2021-06-07 

Møteinnkalling 2021-06-07

Møtebok 2021-05-31

Møteinnkalling 2021-05-31 

Møtebok 2021-04-26

Møteinnkalling 2021-04-26

Møtebok 2021-04-13 

Møteinnkalling 2021-04-13

Møtebok 2021-04-12 

Møteinnkalling 2021-04-12

Møtebok 2021-03-23 

Møteinnkalling 2021-03-23

Møtebok 2021-03-15 

Møteinnkalling 2021-03-15

Møtebok 2021-02-22

Møteinnkalling 2021-02-22

Sakspapir 2020

Møtebok 2020-11-18

Møteinnkalling 2020-11-18 - NY INNKALLING_Digitalt møte.pdf

Møtebok 2020-09-07

Møteinnkalling 2020-09-07

Møtebok 2020-05-18

Møteinnkalling 2020-05-18

Møtebok 2020-05-12

Møteinnkalling 2020-05-12

Møtebok 2020-02-24

Møteinnkalling 2020-02-24

Møtebok 2020-01-28

Møteinnkalling 2020-01-28 - NY MØTEDATO

Sakspapir 2015 -2019

Medlemmer for perioden (2019) 2021 - 2023

Kommunestyret valgte nytt kontrollutval 03.11.2021 

Gry Herland - leiar
Epost: gry.herland@hemsedal.hdpolitiker.no

Anders Løkken (H) - nestleiar
Epost: anders.lokken@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp)
Epost: hege.elisabeth.falck-andersen@hemsedal.hdpolitiker.no

Jan PB Rutgerson (V) 
Epost: jan.rutgerson@hemsedal.hdpolitiker.no

Karin Follesø (HBL)
Epost:karin.folleso@hemsedal.hdpolitiker.no

Kontrollutvalgssekretariat:
Hanne Heen Wengen
Trøimsvegen 9A
3560 Hemsedal

hanne.wengen@gol.kommune.no  eller hanne@hwengen.no

Mobiltlf: 91 60 51 08

Viken kommunerevisjon IKS
Postboks 4197
3005 Drammen    

E-post: post@vkrevisjon.no

Heimeside:

www.vkrevisjon.no


Tlf. direkte: 409 10 200

 

Kommuneplanutval

Sakspapir

Kommuneplanutval 2019-2023

Leiar Ingar Nergård (KrF)
Tlf: 918 32 631
Epost: ingar.nergard@hemsedal.kommune.no

Petter Brennhovd (Sp) 
Tlf: 950 97 161
Epost: petter.brennhovd@hemsedal.hdpolitiker.no

Marit Foss (HBL)
Tlf: 900 54 511
Epost: marit.foss@hemsedal.hdpolitiker.no

Elin Tangen (SV)
Tlf: 
Epost: elin.tangen@hemsedal.hdpolitiker.no

Richard Taraldsen (H)
Tlf: 
Epost: richard.taraldsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Kjell Erik Skølt (A)
Tlf: 450 32 207
Epost: kjell.erik.skolt@hemsedal.hdpolitiker.no

Knut Fausko (V) 
Tlf: 930 01 320
Epost: knut.fausko@hemsedal.hdpolitiker.no

 

Ungdomsråd

Sakspapir

Medlemmer

Kommunen sin representant: Janne Merete Brøndbo
Epost: janne.merete.brondbo@hemsedal.hdpolitiker.no               

Signe Rivedal Hjelmen (nestleiar)

Ingvil Intelhus Markegård

Hedvig Sæther Halbjørhus

Øystein Thorset Abrahamsen (representant i Hallingdal Ungdomsråd)

Matilde Skare

Sivert Kristiansen Skolt

Kirubel Asghedom Assefaw (representant i Hallingdal Ungdomsråd)

Sander Carlson

Simen Frogner (leiar)

Litt om ungdomsrådet: Ungdomsrådet skal kvalitetssikre det politiske arbeidet med å betre dei unge sine oppvekstvilkår i bygda.

Rådet skal ta initiativ for å få fram saker som vedkjem ungdom og gje råd for kommunale etatar i sakar som vedkjem dei unge.

Hemsedal Ungdomsråd er sett saman av
• ein representant frå kvart trinn på ungdomsttrinnet ved Hemsedal barne- og ungdomsskule
• ein representant frå kvart trinn ved 1., 2. og 3. trinnet i vidaregåande skule
• representantar frå lokale ungdomsorganisasjonar
• 1 politisk vald representant som ikkje har stemmerett
• Ordførar og kommunedirektør har møte- og talerett
• Hilde Storeskar er sekretær. Epost: hilde.storeskar@hemsedal.kommune.no

Representantar frå Hemsedal Ungdomsråd møter i Hallingdal Ungdomsråd og bidrar med det fylkeskommunale samarbeidet.

Rådet skal årleg gje midlar til tiltak retta mot ungdom.

 

Eldreråd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ernst Tore Eggen - leiar

Aud Karin Stendal - nestleiar

Ragnhild Mathiassen Wright

Petter Owesen
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Helge Haraldset Hafsås
Epost: helge.haraldset.hafsas@hemsedal.hdpolitiker.no

Sekretær for Eldrerådet er Vanja Langaard Norman
Epost: vanja.langaard.norman@hemsedal.kommune.no 

 

Valutvalet (tidl. Valnemnda)

Sakspapir og medlemmer for perioden 2019 - 2023

Valstyret

Sakspapir og medlemmer for perioden 2019 - 2023

Strukturutvalet

Møtedatoar 2022

29. september klokka 18.00
26. oktober klokka 18.00
14. november klokka 18.00
28.november klokka 16.00

Medlemmer

Hege Austheim Jakobsen (H) - leiar
Petter Brennhovd (Sp) - nestleiar
Helge Haraldset Hafsås (Krf)
Jan PB Rutgerson (V)
Janne Brøndbo (Ap)
Ove Fekene (HBL)

Administrasjonsutvalet

Sakspapir Administrasjonsutvalet

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ordførar Pål Terje Rørby (Sp)
Tlf: 31 40 88 01 / 916 38 675 
Epost: kommer

Petter Owesen (HBL) varaordførar
Tlf: 916 73 909
Epost: petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

Norunn Rivedal (Sp)
Tlf: 957 32 062 
Epost: norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

Hege Elisabeth Falck-Andersen (Sp) 
Tlf: 
Epost: hege.elisabeth.falck-andersen@hemsedal.hdpolitiker.no

Andreas Smith-Erichsen (H)
Tlf: 911 89 053 
Epost: andreas.smith-erichsen@hemsedal.hdpolitiker.no

Anne Grethe Fremgaard (H)
Tlf:  
Epost: anne.grethe.fremgaard@hemsedal.hdpolitiker.no

Helene Sagabråten (A)
Tlf: 
Epost: helene.sagabraten@hemsedal.hdpolitiker.no

Fagorganisasjonane:

Hovudtillitsvald Utdanningsforbundet 

Hovudtillitsvald Fagforbundet

 

Klimaråd

Medlemmer: ordførar Pål Rørby, kommunedirektør Stephan Gundersen, leiar teknisk etat Ola Frogner, miljøvernleiar Jørn Magne Forland. 

Møtereferat

26.02.2020 - Referat frå møte i Klimarådet

28.01.2020 - Referat frå møte i Klimarådet

06.12.2019 - Møtereferat frå Klimarådet

Om Klimarådet

Klimarådet er eit av tiltaka som vart vedtatt i den reviderte energi – og klimaplanen til Hemsedal kommune 2019 – 2022.

Dei faste medlemmene er ordførar (leiar), rådmann, teknisk sjef og miljøvernrådgjevar (sekretær). Hovedtanken bak opprettinga av klimarådet er at klimaarbeidet i Hemsedal skal vere forankra i øverste leiing, både politisk og administrativt. Til møta kan det verte invitert leiarar for ulike sektorar i Hemsedal kommune og representantar frå næringsliv, bondelag og andre. Klimarådet ynskjer også å høyre barn og unge sitt engasjement for klima og miljø.

Sakkyndig nemnd

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023
 
Medlem Personleg varamedlem
Oddmund Jordheim, leiar Olav Syversbråten
Ragnhild Halbjørhus, nestleiar Ingrid Jordheim Brenna
Matilda Sjögren Torstein Tuv

 

Andre råd og utval


Barn og unge sin representant i plansaker

Kommunestyret har bede kommunedirektøren etablere ei ordning som ivaretek krava i plan- og bygningslova §3-3, jf. k-styrevedtak 79/19. 

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Sakspapir

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Anne Grethe Fremgaard, leiar

Per Erik Sæther, nestleiar

Susanne Maraz Roteigen 

 

Vilt og innlandsfiskenemnda

Sakspapir 

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Runar O S Bjøberg, leiar

Petter Brennhovd, nestleiar

Olav Wollebæk Veslestølen

Bent Fjellheim

Ingrid Jordheim Brenna

 

Fjellstyret

Medlemmer for perioden 2019 - 2023

Ragnhild Kvernberg, leiar

Geir Carlstrøm, nestleiar

Guro Sandvik

Håvard Falnes Kristoffersen

Jørgen Aamot

 

Statleg villreinnemnd

Kandidatar til Statleg Villreinnemnd for perioden 2019 - 2023:

Ragnhild Kvernberg

Olav Wollebæk Veslestølen

 

Hemsedal Utmarkservice - HUS (tidl. Nemnda for utmarksbruk)

Hemsedal kommune sin representant i styret for HUS 2019 - 2023:

Jørgen von Tangen

 

Hemsedal turisttrafikklag (HTTL)

Hemsedal kommune sitt medlem i styret for Hemsedal Turisttrafikklag for perioden 2019 - 2023: 

Norunn Rivedal

 

Hemsedal Aktivitetsanlegg AS

Hemsedal kommune sine representantar i styret for Hemsedal Aktivitetsanlegg AS:

Kjell Erik Skølt

Marit Foss

 

Hemsedal Energi AS

Hemsedal kommune sine representantar i styret for Hemsedal Energi AS:
valde pr. 23.06.2020

Oddvar Grøthe (Sp), leiar – 3 år 
Jan Egil Halbjørhus (H), nestleiar – 3 år 
Signe Lise H. Jordheim (KrF) – 2 år 
Elin Tangen (Sv) – 2 år

 

Klagenemnd

Formannskapet er klagenemnd

Sakspapir

 

Representantskapet i Kommunerevisjonen IKS Valdres og Hallingdal

Hemsedal kommune sin representant 2019 - 2013:

Steinar Bleken

 

Styremedlem til Kommunerevisjon IKS Valdres og Hallingdal

Kandidat til styret i Kommunerevisjon IKS Valdres og Hallingdal 2019-2023 er:

Marit Foss

 

Klagenemnd for eigedomsskatt

Sakspapir 

Sveinung Halbjørhus, leiar

Jørgen von Tangen, nestleiar

Kristin Mythe Eitrheim

 

Representantskapet i Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Ordførar Pål Rørby

 

Styremedlem til Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Kandidatar til styret i Hallingdal brann- og redningsteneste 2019-2023 er:

Tove Eggen Lien

Kjell Erik Skølt

 

Representantskapet for interkommunalt utval for akutt forureining i Buskerud (IUA)

Jonas Bakko Enoksen

 

Representantskapet i Hallingdal Renovasjon IKS

Ordførar Pål Rørby

Ingar Nergård

 

Styremedlem til Hallingdal Renovasjon IKS

Kandidatar til styret i Hallingdal renovasjon IKS for perioden 2019-2023 er:

Kjell Erik Skølt

Anne Grethe Fremgaard

  

Heimevernsnemnda

Kommunale medlemmer til Heimevernsnemnda 2019 - 2023:

Tore Flaget

Anders Snildal

 

Stadnamngruppa

Frå administrasjonen:

Kultursjefen, oppmålingsansvarleg og kommuneplanleggjar (jf. vedtak f.skap 71/97)

Politisk oppnemnde representantar:

Kjell Snerte                                        

Toril Venås Sørensen

 

Det kyrkjelege fellesråd

Hemsedal kommune sin representant til Det kyrkjelege fellesråd:

Ordførar Pål Rørby

 

Kyrkjestugu

Hemsedal kommune sin representant til styret for Kyrkjestugu:

Tori Snerte for 2 år (2019 - 2021)

Ove Fekene for 4 år (2019 - 2023)     

 

Helselagshuset

Kommunale medlem til husstyret for Helselagshuset 2019 - 2023:

Siw Gulbrandsen

Knut H. Ulsaker

• 2 styremedlem veljast av Hemsedal helselag
• 1 medlem veljast av Frivilligsentralen

 

Representantskapet for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS

Hemsedal kommune sin representant til Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS (Viken OK):

Leiar i hovudutval for Livsløp: Janne Brøndbo

 

Representantskapet til Pedagogisk-psykologisk teneste og OT for Nedre Hallingdal IKS

Hemsedal kommune sitt medlem til representantskapet for PPT og OT for Nedre Hallingdal:

Ordførar Pål Rørby 

 

Representantskapet for Vestviken 110 IKS

Kjell Erik Skølt

 

Representantskapet i IKA Kongsberg

Ordførar Pål Rørby  

 

Buskerudmuseet
Hemsedal kommune sin representant til rådet for Buskerudmuseet (som m.a. driftar Hemsedal Bygdatun) 2019 - 2023:

Sissel Carlstrøm

 

Strupa Hyttefelt AS

Hemsedal kommune sin representant til styret i Strupa Hyttefelt AS 2019 - 2023:

Tove Eggen Lien  

 

Vestland vassregionutval og vassområdeutval

Hemsedal kommune sin representant til Vestland vassregionutval og vassområdeutval (tidl. Sogn og Fjordane vassregionutval og vassområdeutval) 2019 - 2023:

Tove Eggen Lien

 

 

 

SMIL - utvalet

Sakspapir mai 2017

Medlemmer i perioden 2020-2023

Steinar Bleken