Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Nedsett funksjonsevne

Tjenester du har når du har nedsatt funksjonsevne og tren personleg assistanse, fritidskontakt/støttekontakt, avlastning, parkeringstillatelse m.m.