Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Følgekort (ledsagerbevis)

Har du behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangement kan du søke om følgekort.

Et følgekort gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen gjelder. Den funksjonshemmede betaler gjeldande prisar.

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Søknadsskjema

Søknadsskjema følgekort

Søknadsskjema følgekort/ledsagerbevis - utskrift

Vedlegg til søknad

  • Passfoto
  • Sakkyndig vurdering om den funksjonshemmede sitt behov for ledsager - enten fra lege, legespesialis, offentlig helseinstitusjon eller kommunen sin helsetjeneste.
Retningslinjer

Retningslinjer følgekort Hemsedal kommune

Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede