Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Parkeringsløyve/tillatelse

Parkeringstillatlsen skal gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud

Parkeringtillatelse for funksjonshemmede gir tillatelse til at den som har fått bevis kan parkere kjøyretøy i hele landet på reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede merket med offentlig trafikkskilt.

Beviset gir ôg rett til å parkere avgiftsfritt og utover lengste fastsatte parkeringstid. Bevis blir gitt til personer som har en bevegelsesshemming og evt. til organisasjonar som transporterer bevegelseshemmede.

Søknadsskjema

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som sier noe om du har et særlig behov for parkeringslettelser. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. 

Søknadsskjema parkeringstillatelse 

Søknadsskjema parkeringstillatelse - utskrift

Vedlegg til søknaden (gjeld både digitalsøknad og papirsøknad)
  • Bilde i passfotostørrelse
  • Kopi av gyldig førarkort
  • Kopi av ID-kort om du søker som passasjer
  • Legeerklæring

Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker på nytt.

Legeerklæring
Skal være utfylt med opplysninger om din medisninsek situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå uten og med hjelpemidler; om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen. 

Forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemma

Parkeringsforskriften