Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vatnet vil bli stengt i periodar - Elgvegen, Svøo

I perioden frå den 12.12. til og med den 14.12. skal det utførast arbeid på det kommunale vannledningsnettet i Elgvegen.

Dette vil medføre at vatnet vil bli borte måndag den 12.12 frå kl. 12.00-16.00, tysdag den 13.12. frå kl. 09.00-16.00 og onsdag den 14.12 frå kl. 09.00-16.00....
Dersom vatnet er farga når det kjem tilbake, la kaldt vann renne til det er klart.
Vi beklagar dei ulempene dette måtte medfører.

Ved spørsmål ta kontakt med teknisk drift, vakttelefon 416 94 040.

Mvh Hemsedal kommune, teknisk drift

________________________

Økonomiplan med budsjett 2017

I samsvar med kommunelova § 44 punkt 7 og § 45 punkt 3, er formannskapet si innstilling til økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett 2017 lagt ut til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå og med tysdag 6.12.2016 t.om. 20.12.2016 kl. 13.00.

Økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett 2017 er lagt ut på følgjande stader:
Tenestetorget på kommunehuset, Hemsedal bibliotek og www.hemsedal.kommune.no

Eventuelle merknader sendast postmottak@hemsedal.kommune.no eller Hemsedal kommune Hemsedalvegen 2889, 3560 Hemsedal, innan  20.12.2016 kl. 12.00

Saksutskrift sak 85-16 Økonomi- og handlingsplan 2017-2020.pdf 
Handlingprogram og økonomiplan 2017 - 2020.pdf 
Gebyrregulativ 2017.pdf

kultupris 2016
Gratulerer til Kristin Sletten Thorson
som fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 05.12.2016

Kristin er meget dyktig og kunnskapsrik innafor sitt fagfelt og deler meir enn gjerne sin kunnskap.
Ho er alltid smilande, blid og hjelpsam, som overgår det man kan forvente.
Ho har alltid løysingar og forslag til alternativ på dei underlegaste spørsmål og ynskjer. 

Biblioteket er ein hyggeleg møtestad med fantastisk atmosfære, med  stor aktivitet : foredrag, konserter og anna i tillegg til bibliotekverksemd med rik tilgang på lesestoff i alle former.
Utan Kristin hadde ikkje biblioteket vært den flotte  ressurs og institusjon det er for bygda vår.
Kristin er nysgjerrig, open, imøtekomen og er ein flott ressurs for Hemsedal. 

Hemsedal kommune gratulerer!

Foto: Steinar Bleken

 

Skroll videre ned

Aktuelt

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalane som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?

Les meir

Influensavaksine

Influensavaksine

Ein ny influensasesong står for døra. Hemsedal Legekontor vaksinerer kvar mandag fra 10. oktober til 14. november mellom 14.00 - 15.00 Meld deg i resepsjonen når du kjem. Hugs at du må sitje her i 20 minutter etter vaksina er sett.

Les meir

IBU-midler Innovasjon Norge

IBU-midler Innovasjon Norge

Har du planar for investering i ny eller eksisterande driftsbygning eller tilleggsnæring til landbruk i 2017?

Les meir

Lisensfelling på Jerv

Lisensfelling på Jerv

Rovviltnemnda har opna for lisensfelling på jerv, som inkluderar Buskerud.

Les meir

Tv-aksjonen 2016

Tv-aksjonen 2016

Årets TV-aksjon 23. oktober: saman får vi hjelpa heilt fram

Les meir

Vertsfamiliar, besøksheim

Vertsfamiliar, besøksheim

Ål kommune søker vertsfamiliar/besøksheimar til einslege mindreårige flyktningar. Kan dette vere noko for deg/dykk?

Les meir

"Kva skjer" - registrer ditt arrangement

"Kva skjer" - registrer ditt arrangement

Hallingdal og Hemsedal Kommune har ei eiga arrangementskalender der ein kan informera om forestillingar, teater, kurs, konsertar osv.

Les meir

Mulighetsstudie HBU-skule og Bygdaheimen

Mulighetsstudie HBU-skule og Bygdaheimen

Presentasjon frå Asplan Viak lagt fram for kommunestyret 28.6.2016; «Mulighetsstudie – utvikling av ein sentralskule ved HBU, samt utviding av Bygdaheimen med helse- og omsorgsbustader».

Les meir

Elsykler og utmark

Elsykler og utmark

No er somaren her, og syklar kjem fram frå garasje og uthus. Fleire har gått til innkjøp av elsyklar, men visste du at det er ikkje er lov å sykle i utmark med slike syklar?

Les meir

Studietur for fjellbønder

Studietur for fjellbønder

Satsinga "Fjellandbruket» har gleda av å invitera fjellbønder i Telemark og Buskerud til: Studietur i Hol og Ål i Buskerud 29.8 - 30.8.2016.

Les meir

Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

Landbrukslegatet deler ut 350 000 NOK

Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innafor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016

Les meir

Villreinjakt 2016

Villreinjakt 2016

i Hemsedal Statsallmenning

Les meir

Kongens fortenestemedalje

Kongens fortenestemedalje

Harald Lystad er tildelt Kongens fortenestemedalje!

Les meir

Bålreglene er endra

Bålreglene er endra

Fra 1. januar i år gjeld endra regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjera opp ild nær skog og i all anna utmark utan tillatelse frå kommunen.

Les meir

Ledig stilling: Sekretær for seks kontrollutval

Ledig stilling: Sekretær for seks kontrollutval

Kvar kommune har eit kontrollutval, som forestår løpande kontroll- og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret. No er dei på jakt etter ein sekretær.

Les meir

Fisketurisme

Fisketurisme

Ein del av lokal verdiskaping i fjellregionen

Les meir

SMIL-tilskot

SMIL-tilskot

Tenkjer du å utføra tiltak som ivaretek jordbrukets kulturlandskap? Då kan du kanskje motta stønad frå SMIL- tilskotet!

Les meir

Tilskotsordninga Fjellandbruket

Tilskotsordninga Fjellandbruket

Har du tenkt å gjennomføra tiltak på landbrukseigedomen din som gjeld fjell, fjellandbruket, naturressurser, kultur og tradisjon? Søk tilskotsordninga Fjellandbruket. Frist: 1. april.

Les meir

Oppstart av planstrategi

Oppstart av planstrategi

I tråd med Plan – og bygningslova § 10-1 har Hemsedal kommune starta arbeidet med kommunal planstrategi for inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien skal omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val innan samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk/ utbyggingspolitikk, miljø, sektorverksemd i høve til planbehov og prioritering dei neste åra.

Les meir

Ulovleg skilt og reklamebruk

Ulovleg skilt og reklamebruk

Hemsedal kommune har brukt store ressursar til å rydde opp i ulovleg skilt- og reklamebruk dei siste åra. Kommunestyret har oppdatert skilt- og reklamevedtektene i tett samarbeid med næringa. Skilt og reklame i det offentlege rom er søknadspliktige tiltak. Kommunen må no desverre ty til ulovlegheitsoppfølgjing - om ikkje det vert rydda opp før 11. mars 2016.

Les meir

Dinutvei.no

Dinutvei.no

Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. Nettportalen "dinutvei" gjer deg oversikt og informasjon.

Les meir

Nominer til kulturprisen 2016

Nominer til kulturprisen 2016

Hemsedal kommune inviterer innbyggjarane i Hemsedal til å fremje kandidatar til den kommunale kulturprisen. Kulturprisen har som føremål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.

Les meir

Resultat "Kva no Hemsedal?"

Resultat "Kva no Hemsedal?"

Spørjeundersøkinga ble gjennomført i to veker i oktober og vart sendt ut frå Hemsedal turistkontor.

Les meir

Friluftslivets år, vekas tur

Friluftslivets år, vekas tur

Det er Friluftslivets År i 2015 (FÅ15). Kvar oddetals-torsdag vil ein av kommunane i Hallingdal eller Nore og Uvdal presentere vekas tur i Hallingdølen. Målet er å få fleire ut på tur og gjerne i nytt, ukjent terreng.

Les meir

Tori Snerte - tildelt Trygve Hoffs Minnepris 2015

Tori Snerte - tildelt Trygve Hoffs Minnepris 2015

Laurdag 28. november fekk Tori Snerte tildelt Trygve Hoffs Minnepris. Utdelinga fann stad i Geilo Kulturkyrkje i samband med konsert med Stein Torleif Bjella og Hemsedalskoret.

Les meir

Vil du hjelpa mindreårige asylsøkjarar?

Vil du hjelpa mindreårige asylsøkjarar?

Einslege mindreårige som har kome til Norge i håp om asyl, har behov for ein vaksenperson som kan hjelpe dei med juridiske rettar. Har du lyst til å hjelpa? Kurs vil bli gitt.

Les meir

Hemsedal Statlige Mottak - info om hendelse

Hemsedal Statlige Mottak - info om hendelse

Hemsedal Statlige Mottak vart natt til onsdag råka av brann. Taktisk etterforskning pågår.

Les meir

Info om mottak og vidare aktivitet

Info om mottak og vidare aktivitet

Hemsedal Kommune har per idag 4 mottak, og Røde Kors samt Bufdir søkar no personar som vil vera med anten å starte aktivitetar på mottaka, eller som vil stille som fosterheim.

Les meir

Bestill radonmåling nå!

Bestill radonmåling nå!

Radon bør måles over minimum 2 måneder i vintersesongen (mellom oktober og april), og sporfilmer er den ekleste og rimeligste metoden. Bestill tid for radonmåling via Miljøretta Helsevern Hallingdal.

Les meir

Norges Vel gründerpris

Norges Vel gründerpris

Kjenner du ein person du meiner kunne ha gjort seg fortent til heder og ære for en framifrå innsats for lokalsamfunnet? Stem han/henne inn til Norges Vels gründerpris!

Les meir

Asylmottak for einslege mindreårige

Asylmottak for einslege mindreårige

Hemsedal statlige mottak har inngått avtale med UDI om etablering av asylmottak for einslege mindreårige.

Les meir

Midlertidig innkvartering - asylsøkjarar

Midlertidig innkvartering - asylsøkjarar

Frå 18. september er det oppretta midlertidig innkvartering for asylsøkjarar i Hemsedal.

Les meir

ENØK - frist 1. oktober

ENØK - frist 1. oktober

Har du vindauger som ikkje er tette, gamal vedovn og skulle gjerne ha etterisolert litt? Dette er noko du som privatperson med eigedom brukt til bustadsformål i Hemsedal kan søkje om tilskot til.

Les meir

Har du rom for ein til?

Har du rom for ein til?

I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterheim letar vi etter folk med rom for ein til i livet sitt.

Les meir

Tilskot av kulturmidlar

Tilskot av kulturmidlar

Tilskot av kulturmidlar, frist 1. mars.

Les meir

Spelemidler - tilskot til anlegg

Spelemidler - tilskot til anlegg

Spelemidlar - Søk om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Les meir

Kunngjering Markegardslia - Lykkja

Kunngjering Markegardslia - Lykkja

Her finn du informasjon om kunngjering av Kommunedelplanen Markegardslia-Lykkja

Les meir

Tv-aksjonen 18. oktober

Tv-aksjonen 18. oktober

Tv-aksjonen 18. oktober: Vi skal vokte regnskogen

Les meir

Enklare å betale

Enklare å betale

Gjer det enklare å betale, opprett eFaktura eller AvtaleGiro idag!

Les meir

Rydd eit kulturminne

Rydd eit kulturminne

Barn og ungdom over heile landet vert invitert til innsats for bevaring av kulturminner i samarbeid med Friluftslivets År 2015.

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal