Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Klimaplan Hallingdal 2024-2028

I møte den 21. juni godkjente Regionrådet forslag til regional plan for klima, natur og klimatilpasning, og vedtok å legge den ut på høyring:

Dette er en plan som søker å:

  • Redusere utslippene av klimagasser i og utenfor Hallingdal
  • Forvalte naturen for å bevare artsmangfold og for å tilrettelegge for karbonopptak- og lagring, samtidig som vi har økonomisk verdiskaping
  • Bidra til mer ny fornybar energi og energieffektivisering Være forberedt på konsekvensene av et klima som er i endring

Høringsfrist er 17.september

Planene finner du her: https://www.regionraadet.no/aktuelt/horingsskriv/

Innspill sendes til:

Klimaplan for Hallingdal.png
Caption

Sist endret: 10.07.2024