Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Sakspapirer og møtekalender

Møteoversikt vårhalvåret 2024 (pdf) 

Endringar i møteoversikt vårhalvåret:
- Nytt møte i Valutvalet 22.05.2024 klokka 08.00
- Møte i Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne 06.06.2024 er avlyst
- Ekstra møte i Formannskapet 11.06.2024 klokka 09.00
- Ekstra møte i hovudutval for Livsløp 11.06.2024 klokka 14.00
- Møte i Klagenemnd for eigedomsskatt 17.06.2024 klokka 12.00
- Ekstra møte i hovudutval for Plan og ressurs 27.06.2024 klokka 09.00

Møteoversikt hausthalvåret 2024 (pdf)


Kommunestyremøter vert overført via Hemsedal kommuneTV

Sakspapirer - politiske møter 

Frå tida før 16. mai 2021: 

Sakspapirer - politiske møter 

Slik finn du møteinnkallingar og protokollar:

Klikk på det blå feltet "Sakspapir - politiske møter" ovafor. Du ser då sllik oversikt:

møtekalenderbilde.png

 1. Nedtrekksmeny som inneheld ei liste over tilgjengelege utval.
 2. Knapp for å endre visning frå månadskalender til årskalender.
 3. Tre knappar som lar deg endre månad, "I dag" knappen tar deg til nåværande månad.
 4. To knappar for å endre visning frå månad til nåværande dag.

Finne fram til rett møte eller utval:

 1. Hvis ønskjeleg, vel utval ved å trykkje på knappen merka "Utval" (1) og vel eit utval frå nedtrekksmenyen. Då vil du kun sjå møter for vald utval.

 2. For å få full oversikt over alle møter per år, trykk på knappen merka "Vis årskalender" (2), då får du opp ei tidslinje som visar alle møter for valde utval.

Klikk på det møtet du ønskjer å sjå sakspapir for.

For å finne og laste ned vedlegg:

Ønskjer du å laste ned vedlegg, finn du det under kvar enkelt møteside.

 • Til høgre i det øverste kvite feltet finn du møteinnkalling og møteprotokoll.
  Trykk ein gang på kver enkelt dokument for å laste ned.

 • Vedlegg som høyrer til ein særskild sak finn du ved å trykke på tittelen til saka du ønskjer å lese meir om i sakskartet.

  • Hovuddokumentet for saken ligg plassert heilt til høgre under kvar enkel sak.

  • Eventuelle vedlegg og saksprotokollar ligg som separate nedtrekkslister, trykk på tittelen for å få tilgang til desse.

Sakspapir råd og utval: 

Sakspapir til andre råd og utvalg 

(Innkalling til Kontrollutvalgsmøte ligg på denne lenka, skroll nedover på sida)