Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommuneposten

Kommuneposten er ei informasjonsavis som vert sendt ut til alle husstandar i Hemsedal, i samband med kunngjering av saker til kommunestyremøter, informasjon frå kommunen, og lag- og organsisasjonar informerar om aktivitet i bygda.
Den kjem ut ca 6-8 gonger i året.

Frist for innlevering av annonser våren / hausten 2024:

28.08 – utgis  06.09.
02.10. – utgis 11.09.
November utgår
27.11. – ugis 06. desember 

Ein tek atterhald om endring av av dato.


Kommunepost 2024:

Juni_Kommunepost

April_Kommunepost

Mars_Kommunepost

Januar_Kommunepost

 


Kommunepost 2023:

Desember_Kommunepost

November_Kommunepost

September_Kommunepost

Juni_Kommunepost

Mai_Kommunepost

Mars_Kommunepost

Februar_Kommunepost

Kommunepost 2022:

Desember_Kommunepost

November_Kommunepost

September_Kommunepost

Juni_Kommunepost

April_Kommunepost

Mai_Kommunepost

Februar_Kommunepost