Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hemsedal satser på besøksforvaltning

En liten bygd med stor energi er avhengig av god besøksforvaltning for å ivareta bærekraft for natur og samfunn. 

Det har skjedd mye på dette fagområdet i nyere tid, herunder pilotprosjektet i Norland fylkeskommune (https://www.nfk.no/besoksforvaltning), nye fag ved NMBU (https://www.nmbu.no/evu/kurs-baerekraftig-besoksforvaltning-og-levende-lokalsamfunn) og en offentlig utredning om emnet ) https://www.regjeringen.no/contentassets/1d876bb6e74642908297a9e2bc981118/no/pdfs/nou202320230010000dddpdfs.pdf)

Vi ønsker å fornye besøksforvaltningen i Hemsedal og arbeidet begynner nå. Hemsedal kommune har ansatt Hanne Lykkja for å lede prosjektet det kommende året. Hanne har vært sentral i utviklingen av fagområdet i nyere tid, og ser fram til å bruke sin kompetanse og erfaring hos oss. Hun vil bruke sommeren til å gjøre seg bedre kjent i Hemsedal før samarbeidet begynner for alvor etter ferien. 

Besøksforvaltning i Hemsedal skal bygge på bred deltakelse fra kommuen administrasjon og politikere, lag/organisasjoner, innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, landbruk, hytteiere mv. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om hvordan alle kan engasjere seg, og ser fram til samarbeidet. 

Kontaktinformasjon: 

Hanne Lykkja | Prosjektleder besøksforvaltning | 482 72 152 | hanne.lykkja@hemsedal.kommune.no

Anders Teigen Bakke | Leder plan og utvikling | 469 55 453 | anders.teigen.bakke@hemsedal.kommune.no

Sist endret: 16.07.2024