Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Viktige fagorganisasjoner og kontaktpersoner for landbruk i Hemsedal

Hemsedal bondelag, Hemsedal Sankelag, Sau og geit, bonde og småbrukerlaget, Hemsedal produsentlag, Hemsedal skogeigarlag

Organisasjoner innefor landbruk i Hemsedal

Hemsedal bondelag

Leder: Arne Smøttebråten telefon: 909 65 552 

Film

Stølsfilm fra 2022

Fremtidens landbruk fra 2018

Hemsedal Sankelag

Leder: Karin Vøllo telefon: 970 38 095

Hemsedal sau og geit

Leder: Lars Einar Intelhus telefon: 906 44 519

Hemsedal og Gol bonde og småbrukerlaget

Leder: Kjell Borge

Kontaktperson i Hemsedal: Jeremy Wilson telefon: 906 56 407

Hemsedal produsentlag

Leder: Ove Yrstad Vøllo telefon: 976 34 141

Hemsedal skogeigarlag

Leder: Christer Carlsen telefon: 911 23 710

Viktige faginstanser forlandbruket

Mattilsynet

Mattilsynnet kan hjelpe og veilede i forhold til reglene rundt hold av produksjonstdyr. Det er også dem som må godkjenne all øremerking av produksjonedyr. Ved oppstart av nytt dyrehold må man registere seg hos Mattilsynet. Mere informasjon på hjemmesiden:

Forside | Mattilsynet

Henvendelser som angår autorisasjonskurs, -eksamen, -bevis, -registeret og hjelp med tolkning av regelverket rundt autorisasjon sendes til  autorisasjonskurs@mattilsynet.no

Avløyser tjenester:

Du som bonde kan få tilskudd som dekker utgifter til avløyser når du har hatt ferie, fritid eller er blitt syk. Det er to tilskudds orninger som styre dette;

  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
  • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Mere om tilskuddordingene  her  

Landbrukstenester Folgefonna
Kontortid mandag til fredag 08:30 - 15:30
Telefon 53 48 22 70
Vakttelefon: 99 08 61 37
Epost: landbrukstenester.folgefonna@n-lt.no

Landbrukstjenester Buskerud
Kontaktperson på Gol: Torbjørn Aalton 411 24 091
Epost: torbjorn@ltbuskerud.no

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLR)

NLR har mottoet "Vi er her for å gjøre bonden bedre". De er rådgivere og kan hjelpe med det meste. De tilbyder også å lager gjødslingsplaner og ta jordprøver.

Hjemmesiden

Nortura SA

Nortura er en av Norges største matprodusenter. Nortura er bondens eget selskap og et samvirke som eies av omlag 17 000 norske bønder. De har som formål å legge til rette for landbruk i hele Norge, slik at det produseres egg og kjøtt i alle landsdeler.

Hjemmesiden

TINE

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Rundt 9 140 bønder på 7 350 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.

TINE har også rådgivere som kan hjelpe og veilede i hverdagen

Hjemmesiden