Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Psykisk helse og rus

Du kan kontakte oss på tlf 906 54 921,eller sende en e-post til helsehuset@hemsedal.kommune.no.                                          Ønsker du å komme i kontakt med oss per telefon så legg igjen navn og nummer så ringer vi deg opp hvis vi ikke svarer.

Behandling psykisk helse og rus

Psykiske helseplager og rusutfordringer er noe de fleste opplever i perioder, og det påvirker livet vårt både på jobb og privat. Kjenner du på indre uro, bekymring, stress, angst, nedstemthet, avhengighet, søvnutfordringer eller andre belastninger kan du få hjelp gjennom vårt behandlingstilbud. 

Behandling i Helsehuset er et lavterskel helsetjeneste tilbud. Du kan selv ta kontakt og det er ikke behov for henvisning fra fastlege. 

Når det gjelder behandling er vi opptatt av å gi hjelp som hjelper gjennom å tilby kunnskapsbaserte og virksomme tiltak. Behandlere benytter kunnskapsbaserte metoder og det settes konkrete mål for forløpet. For å få utbytte av behandlingen forventes det at du deltar i egen bedringsprosess. 

Les mer om våre forskjellige tilbud nedenfor. 

Kortvarig målrettet individuell behandling

Behandlingstilbudet er basert på kognitiv terapi eller emosjonsfokusert terapi. Begge tilnærmingene er veldokumentert og er effektiv tilnærming for behandling av psykiske plager og ruslidelser.

Behandlingstilbudet er av kortere varighet og er ikke ment for personer med alvorlige plager eller lidelser, eller som har behov for sammensatte tjenester. Vi tilbyr ikke akutthjelp. Har du behov for dette, må du kontakte fastlegen, legevakten eller 113.

Våre tilbud består av kurs, assistert selvhjelp og individuelle samtaler. Etter en kartleggingssamtale på telefon eller ved fysisk møte kommer vi frem til hvilket tilbud som er best egnet for deg.  

Videokonsultasjon og digital oppfølging

Videokonsultasjon/digital oppfølging er samme tilbud som individuell behandling, men foregår digitalt. Behandlere tar i bruk kunnskaps- og forskningsbaserte tilnærminger med fokus på å gi hjelp som hjelper. Videokonsultasjoner/digital oppfølging passer for alle som av ulike grunner ikke har mulighet eller ønske om fysisk oppfølging.  

GDPR og personvern

Når du deltar i videokonsultasjon samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen. Selve samtalene forgår i sikre samtalerom, er kryptert og blir ikke lagret verken på internett eller på servere. Relevant helseinformasjon blir journalført av helsepersonell på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid handler om å tilrettelegge for mestringsopplevelser, selvbestemmelse og selvstendighet ut fra de forutsetningene hvert enkelt individ har.

Sammen med deg settes det faglige, etiske og personlige mål for hvordan miljøarbeidet bør gjennomføres og hva som er ønsket resultat. Et overordnet mål er ofte å tilstrebe god livskvalitet. Ditt behov settes i sentrum, og aktiviteter velges individuelt ut fra hva som bidrar til økt livskvalitet.

Kurs og gruppetilbud i Hemsedal og i Hallingdal

For mer informsjon om kurs ta kontakt med avdelingen

Aktuelle kurs i Hallingdal 

Lokale kurs

Kurs i mestring av belastninger (KIB)

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Søvnkurs

Livsstyrketreningskurs

Pårørende grupper (under utarbeidelse, mer informasjon kommer)

Veiledet selvhjelp

Angst og bekymring

Nedstemthet og depresjon

Søvn

Selvhevdelse og grensesetting

Informasjonsbrosjyre

Selvhjelpsgrupper

Informasjon om selvhjelpsgrupper og helserelaterte kurs