Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Psykisk helsehjelp for voksne

Du kan kontakte oss på tlf 906 54 921,eller helsehuset@hemsedal.kommune.no. Du trenger ikke henvising.

Vi er opptatt av å gi hjelp som hjelper. Sammen med deg jobber vi med å skape ønskelige endringer i livet ditt. Alle tilbudene våre har en fellesnevner og det er at du aktivt deltar i egen bedringsprosess. 

Les mer om våre forskjellige tilbud nedenfor. 

Kortvarig målrettet individuell behandling

Behandlere benytter kunnskaps- og forskningsbaserte tilnærminger som gir hjelp som hjelper. Det sentrale er at vi i tett samarbeid med den man skal hjelpe, finner ut hva som fungerer for den enkelte og bistår med endringsfokuserte, virksomme tiltak. Det settes konkrete mål for forløpet og det forventes at personen deltar i egen bedringsprosess for å få utbytte av oppfølgingen/behandlingen.

Videokonsultasjon og digital oppfølging

Videokonsultasjon/digital oppfølging er samme tilbud som individuell behandling, men foregår digitalt. Behandlere tar i bruk kunnskaps- og forskningsbaserte tilnærminger med fokus på å yte hjelp som hjelper. Videokonsultasjoner/digital oppfølging passer for alle som av ulike grunner ikke har mulighet eller ønske om fysisk oppfølging.  

GDPR og personvern

Når du deltar i videokonsultasjon samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen. Selve samtalene forgår i sikre samtalerom, er kryptert og blir ikke lagret verken på internett eller på servere. Relevant helseinformasjon blir journalført av helsepersonell på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon

Veiledet selvhjelp

Informasjonsbrosjyre

Kurs

Her finner du informasjon om lokale og interkommunale kurs:

Aktuelle kurs i Hallingdal 

Lokale kurs:

Kurs i mestring av belastninger (KIB)

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Søvnkurs

Livsstyrketreningskurs

Foredrag om angst og bekymring, nedstemthet og depresjon, søvn og temaet selvhevdelse og grensesetting.

Presentasjonene legges ut i etterkant her:

Angst og bekymring

Nedstemthet og depresjon

Søvn

Selvhevdelse og grensesetting

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om foredragene og kursene.

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid tar sikte på en varig endring i personen som mottar tjenesten, blant annet ved å bedre personens mestrings- og selvfølelse. Dette tilbudet er av mer langvarig art. Helsehuset tilbyr aktivitets- og sosialiseringstiltak i gruppe og individuelt. Mennesker som mottar miljøarbeid kan bli loset videre til aktivitetstiltak og sosialiseringstiltak i frivilligsentralen. Miljøveileder er også tilstede i forskjellige aktivitetstiltak i sentralen og kan fange opp utsatte, samt bistå med helsefaglig kompetanse der det er behov for det.

Selvhjelpsgrupper

Informasjon om selvhjelpsgrupper og helserelaterte kurs