Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Taksering og besiktigelse av eiendommer

Har du fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bygning på eiendommen din i Hemsedal kommune, eller fradelt en eiendom?

Hemsedal kommune har eiendomsskatt på alle eiendommer, og når du får midlertidig brukstillatelse/ferdigattest eller fradelt en ny eiendom, danner det grunnlag for eiendomsskatt

Før vi kan gi deg eiendomsskatt på bygg på eiendommen din, må vi ut og se på den (besiktigelse).
Det er på denne måten vi kan vurdere hva som er riktig grunnlag for eiendomsskatt. Besiktigelsen er utvendig, og det er derfor ikke nødvendig at du møter opp. 

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på alle eiendommene i kommunen, vil du få tilsendt et skjema, som viser takst, utregning og beregnet eiendomsskatt. Dette skal være sendt ut senest 01.mars. Du har da mulighet til å klage på taksten hvis du ikke er enig. Se eget avsnitt for informasjon om klagerett.