Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Retting av feil og klage

Fristen for å klage for skatteåret 2023 er 12.04.2023.

Informasjon om retting av feil

Hvis det er registrert feil areal på eiendommen din, må du sende inn informasjon om riktig areal. Eiendomsskattekontoret kan rette feil i matrikkelen og beregne nytt skattegrunnlag.

Du kan sende henvendelsen skriftlig til:

Informasjon om klagerett

Hvis du mener at eiendomsskatten for eiendommen din er feil, har du muligheten til å klage.

Fristen for å klage for skatteåret 2023 er 12.04.2023.

Hvis du klager etter klagefristen, vil klagen din kunne bli avvist. Du har muligheten til å klage igjen neste år.

Du kan lese mer om regler for klage i eiendomsskatteloven §§ 19-23 og forvaltningsloven §§ 28-36.


Hva skal klagen inneholde og skjema for klage
  • Hva du klager på (begrunn)
  • Hvilke endringer du ønsker
  • Underskrift av deg
  • Dato, slik at vi ser at du har klaget innenfor klagefristen

 

Skjema for klage på eiendomsskatten finner du her

Du kan sende klagen skriftlig til


Du kan klage på eiendomsskatten hvert år, men ikke på det samme grunnlaget som tidligere år.

Vi behandler klagen din fortløpende, og du vil bli informert om behandlingen underveis. Du må være forberedt på at klagen din kan medføre både høyere og lavere endelig takst.

Må du betale faktura for eiendomsskatt når du har klaget?

Selv om du har klaget på taksten, må du betale fakturaen med eiendomsskatt. Hvis du får medhold i klagen, vil skatten bli rettet på andre termin. Du vil eventuelt få tilbakebetalt penger med renter hvis du fortsatt har betalt for mye etter at vi har rettet beløpet.

Hvordan behandler vi klagen din?
  • Klagen din vil bli lagt fram til behandling i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.
    1. Hvis du ikke får medhold i sakkyndig nemnd, blir saken lagt fram til klagenemnd for eiendomsskatt. Vedtaket fra klagenemnda kan du ikke klage på.
    2. Hvis du får medhold i sakkyndig nemnd, men likevel mener vedtaket er feil, kan du klage på vedtaket fra sakkyndig nemnd. Klagen vil da bli behandlet på nytt i sakkyndig nemnd.