Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Bunnfradrag for selvstendig boenhet

Fra og med 1.1.2023 har Hemsedal kommune innført bunnfradrag på eiendomsskatten på 1. million kroner.

I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen vedtok kommunestyret 14. desember 2022 å innføre bunnfradrag på kr 1. 000.000 for boliger og fritidsboliger i Hemsedal kommune. Det betyr at alle slike eiendommer automatisk vil få redusert eiendomsskattegrunnlaget med kr 1.000.000 ved utskriving av eiendomsskatten for skatteåret 2023. 

Hvem får bunnfradrag? 

Hemsedal kommune har bunnfradrag for alle boliger og fritidsboliger. Boenheter som benyttes i næringsvirksomhet får ikke bunnfradrag. Bunnfradraget trekkes fra summen av boligens verdi (eiendomsskattegrunnlaget). 

Hvem kan få ekstra bunnfradrag? 

Boliger som har flere selvstendige boenheter kan få ekstra bunnfradrag dersom disse er registrert hos kommunen.

Hemsedal kommune legger til grunn at følgende krav må være oppfylt for å definere noe som en egen boenhet: 

  • Boenheten må inneholde alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Det er ikke krav til at hver funksjon er i et eget rom. 
  • Boenheten må være fysisk adskilt fra hovedenheten. Det betyr at det ikke skal være interne forbindelser mellom enheter. En låst dør oppfyller ikke kravet om fysisk adskillelse. 
  • Boenheten må ha egen inngang. 

Det er ikke krav om at boenheten er utleid eller i bruk/ikke i bruk. 

For å få bunnfradrag for flere boenheter (f.eks. en egen utleiedel i underetasjen), må hver enhet være registrert som en egen boenhet hos kommunen (i matrikkelen). Det er derfor viktig at du sjekker hvor mange boenheter som faktisk er registrert på din eiendom.  

Hvor finner du opplysninger om boenheter og arealet for boligen din? 

Har du fått utskrevet eiendomsskatt tidligere, finner du boenheter og areal i eiendomsskatteseddelen. (Se ant. boenh. øverst i høyre hjørne på forsiden). Hvis du ikke har skattegrunnlaget tilgjengelig, ta kontakt med tjenestetorget på epost: tenestetorget@hemsedal.kommune.no 

Hvis det på din eiendom er registrert flere boenheter enn det faktisk er, plikter du å melde fra til kommunen, jf. § 31 i eiendomsskatteloven.

Hvis det på din eiendom er registrert færre boenheter enn det faktisk er, tar du kontakt med byggesaksavdelingen i kommunen for veiledning om hvordan du kan gå frem for å få endret dette. Oppretting av nye boenheter er i hovedsak søknadspliktig, men for eldre boliger opprinnelig bygget med flere enheter kan det være nok med rettelser i matrikkelen. Send e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at registrering av flere boenheter kan utløse krav om økte renovasjonsgebyrer, avhengig av hvilke avtaler som er registrert på din eiendom i dag. Hvis du ønsker å søke om fritak for ekstra renovasjon, kan du lese mer om det på https://www.hemsedal.kommune.no/meny/teknisk-etat/renovasjon/fritak/.

Eksempler på utregning Eiendomskattetakst Skatte
grunnlag 70%
Bunnfradrag Skatt
Bolig/Fritidsbolig med 1 boenhet 3 500 000 2 450 000 1 000 000 4 350
Bolig/Fritidsbolig med 2 boenheter 3 500 000 2 450 000 2 000 000 1 350