Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Erstatning Statens naturskadeordning -Tilbud til innbyggere i Hemsedal kommune

Hemsedal kommune vil prøve å hjelpe innbyggere som ønsker bistand til å søke Statens naturskadeordning («naturskadefondet») om erstatning for skader på private veger, bruer og gjerde, private eiendommer over 5 dekar, jordbruksareal, industriareal og skog.

For spørsmål som gjelder jordbruksareal, kontakt landbrukskontoret ved Kia Simonsen.

Direkte telefonnummer: 31 40 88 50, e–post: kia.sandra.simonsen@hemsedal.kommune.no  

For spørsmål som gjelder skog, kontakt skogbrukssjef i Hemsedal, Petter Owesen.
Direkte telefonnummer: 91 67 39 09.
E-post:petter.owesen@hemsedal.kommune.no
   
Tenestetorget kan ellers forsøke å hjelpe til med søknader om naturskadeerstatning fra privatpersoner som har skader på f.eks. private veger på boligeiendommer.
(Hus og bygninger må gå via ditt forsikringsselskap).

Ved spørsmål ring 31 40 88 00, eller send e-post: postmottak@hemsedal.kommune.no

Tid må avtales på forhånd. Hva bør du gjøre før du kontakter kommunen?

1. Snakk med forsikringsselskapet ditt for å finne ut hva som eventuelt er dekket av husforsikringen (og innbo), og hva som må søkes om i naturskadefondet.

2. Ta bilde og skaff så mye dokumentasjon du kan om omfanget av skaden. Vi oppfordre til at du sender inn søknad så fort du har kartlagt hva som er dekket av den vanlige forsikringen. Du trenger ikke ha estimat (anslag) for kostnader / innhenta tilbud, da dette kan ettersendes senere.

3. Søknad må sendes inn digitalt via Altinn, du må ha Bank ID eller Min ID for å logge inn på søknadsskjema.

Les mer om Statens naturskadeordning

Sist endret: 29.04.2024