Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ta kjøkkenpraten

Reduser brannfaren, ta kjøkkenpraten!

Kjell Arne Liahagen fra brannvesenet, Gunn-Bjørg Thoen fra hjemmetjenesten i Ål Kommune og Terje Erik Loftsgard fra Det Lokale El-tilsynet (DLE) er alle samarbeidspartnere for å øke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre i Hallingdal.

Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir det gjerne behov for ekstra hjelp og tiltak i boligen. Statistikk viser også at personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen.

Som en del av et tverrfaglig brannforebyggende samarbeid mellom helsevesenet, det lokale el-tilsynet og brannvesenet gjennomføres derfor Kjøkkenprat-kampanjen i Hallingdal nå i høst.

Med noen enkle grep kan du bidra til å redusere brannfaren hos eldre du kjenner. Ta derfor den viktige «Kjøkkenpraten» der dere sammen snakker om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten. Temaer her kan være:

 • Matlaging og brannsikkerhet på kjøkkenet
 • Trygg bruk av elektriske produkter og gode laderutiner av småelektronikk
 • Varsling og rømningsveger
 • Gode fyringsvaner i ovner og ildsted
 • Slokking av brann
 • Levende lys og røyking


Som pårørende er det en rekke brannforebyggende tiltak som en kan hjelpe til med. Dette kan være:

 • Sjekk at røykvarslere virker og kan høres i hele huset, også når soveromsdøren er lukket
 • Sørge for slukkeutstyr som beboeren klarer å bruke
 • Installering av komfyrvakt
 • Rengjøre filteret i kjøkkenviften
 • Legge til rette for at røyking kan foregå på en trygg måte
 • Passe på at gardiner, duker og møbler er i god avstand fra panelovner
 • Rydde bort lysmansjetter, brannfarlige dekorasjoner og ustødige lysestaker

Foto: Kjell Arne Liahagen fra brannvesenet, Gunn-Bjørg Thoen fra hjemmetjenesten i Ål Kommune og Terje Erik Loftsgard fra Det Lokale El-tilsynet (DLE) er alle samarbeidspartnere for å øke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre i Hallingdal.

Sist endret: 12.06.2024