Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Snøsmelting og økt vannstand

Vannføring i Hemsil og sidevassdragene stiger på grunn av snøsmelting i fjellet. Det er ikke varslet skadeflom, men kommunen følger med på utviklingen.

Vi minner om at du som du som huseier/grunneier bør gjøre følgende:
 
 * Følge med på kommunens hjemmeside, NVE eller varsom.no.
 * Sørge for at alle vannveier og avløpsrør er fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv. 
 * Fjern løse gjenstander i som kan bli revet med høyere vannføring som følge av snøsmelting.

Sist endret: 13.05.2024