Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Innskriving til grunnskolen fra august 2024

Barn som fyller 6 år i kalenderåret 2024 (barn født i 2018) og barn med vedtak om framskutt eller utsatt skulestart.

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved skolen i Hemsedal kommune i august 2024, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november.

Dette gjelder barn født 2018 og eventuelle barn født 2017 med vedtak om utsatt skolestart. Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen og elever som flytter til kommunen i tida fram mot skolestart, må ta kontakt med skolen snarest mulig. Dette for at alle elever som skal begynne i 1. klasse ved skolen vår skal få vedtak om innskriving.

I innskrivingsvedtaket er det blant annet gitt melding om at barnet er skrevet inn i skolen. Vedtaket er sendt ut uten forutgående søknad. Vedtaket sendes som hovedregel ut elektronisk. De som ikke mottar brev elektronisk får dette sendt pr post til adresse oppgitt i Folkeregisteret. Dersom nåværende adresse ikke stemmer med det som står i Folkeregisteret, må foresatte melde fra til Folkeregisteret om korrekt adresse snarest.

For mer informasjon: Skatteetaten - folkeregisteret

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Sist endret: 29.04.2024