Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hemsedal kommune minner om lokal forskrift om hundehald med dertil båndtvang. Vis hensyn!

Nb! Ser dere Hjortedyr elg, hjort el rådyr som står fast sliter og er utmatta meld fra til tlf. 415 74 015 eller 916 73 909.

Ønsker at det med henvisning og presisering til gjeldende lokal forskrift Forskrift om hundehald, Hemsedal kommune, Buskerud - Lovdata utøves ekstra hensyn ifht våre hjortedyr generelt og spesielt rådyr som sliter veldig med de store snømengder vi alle opplever.

Snømengdene fører til at rådyr trekker ned i og inn hvor det er brøyta veier og skiløyper for i det hele tatt å komme frem. Løse og eventuelt jagende hunder kan dermed gjøre stor skade.  

Gjeldende forskrift :  

§ 3.Bandtvang i område av omsyn til menneske

Hemsedal kommune har bandtvang i dalløypene heile skisesongen. Dalløypene er definert som skiløype frå Gravset til Feten, Torsetrunden, Solløypa, Knuteløypa og Liorunden.

Hemsedal kommune har også bandtvang i skianlegget i Totteskogen og 750 m, 1,2,3,5 og 8 km løypene på Gravset heile skisesongen. Hemsedal kommune har også bandtvang i alle maskinpreparerte skiløyper i jul, vinterferie og påske.

Bandtvang vert då gjeldande i tidsrommet f.o.m. 24. desember t.o.m. 2. januar, i vinterferieveker f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars og laurdag før palmesundag t.o.m. 2. påskedag.
Dersom hund er med skal hunden ikkje vera til hinder for andre brukarar.

Det er bandtvang heile året i tettstader, område med bustad, område regulert til offentleg formål, på kyrkjegardar og tilrettelagte friluftsområde.  

Vær vennlig og utøv ekstra varsomhet og hjelp våre hjortedyr gjennom denne spesielt tøffe tid. På forhånd tusen takk.  


Hemsedal kommune
Petter Owesen
skogsbrukssjef

Sist endret: 13.01.2023