Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Aksellastrestriksjoner 2024

Med heimel i vegtrafikklova § 7 blir det frå og med fredag 12.04.2024 kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar:  

  • KV 1035 Hulbakvegen  
  • KV 1037 Grøndalsvegen  

Alle vegane er satt ned til 6 tonn aksellast.  

  • Det blir gjeve dispensasjon for følgjande transport:
  • Rutegåande persontransport
  • Mjølketransport
  • Utrykkingskøyretøy
  • Renovasjonsbil
  • Kadaverbil til slakteriet
  • Tømming av septik
  • Bergingsbilar  

Restriksjonane gjeld fram til kunngjering om oppheving. Veger med nedsatt akseltrykk vert skilta.

Sist endret: 29.04.2024