Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vatn og avløp

  • Hemsedal kommune har innført eit to-delt gebyr, eit fastledd og eit mengdeavhengig ledd etter målt forbruk.

  • Gebyrsatsar er vedteken av Hemsedal kommunestyre i behandlinga av årsbudsjett.

  • Ein abonnent har til ein kvar tid høve til å installere vassmålar om ein ynskjer fakturering etter reelt vassforbruk.

  • Det skal installerast vassmålar i alle nye bygg tilknytta det kommunale nettet. Ta kontakt med autorisert røyrleggjar for installasjon.

  • Forskrift for vass- og avløpsgebyr i Hemsedal kommune

  • Oversikt over tilknytingsgebyr vatn og avløp
 Tilknytningsgebyr: Vatn m/mva: Avløp m/mva:
Sats pr bueining/brukseining  15 000 15 000

Tilknytingsgebyret skal være betalt før tilknyting.

Gebyr for avstenging og påsetting av vassforsyninga:
Dersom kommunen føretek avstenging eller påsetting: kr 2.000,- inkl. mva per gong per eigedom.