Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Søppelskur - kommunal veg

Ønsker du å etablere søppelskur langs kommunal vei ?

Grunneier er selv ansvarlig for at plassering og etablering av søppelskur er lovlig.

Sjekkliste;

  • Plasser alltid søppelskur innenfor egen eiendomsgrense
  • Sjekk bestemmelser i reguleringsplan. Dersom byggegrense er angitt i plan, plasser søppelskur innenfor byggegrense på egen tomt
  • Om det er ønskelig å plassere søppelskur på kommunal grunn (eller annen manns grunn) må det minimum foreligge samtykke fra nabo/ og kommune.
  • Uansett, ved plassering utenfor egen tomt må eier selv, på egen regning, bekoste flytting om det skulle bli nødvendig
  • Større, og permanente konstruksjoner kan innebære krav om godkjenning etter plan- og bygningsloven

Hvorfor?

Mange setter opp søppelskur utenfor egen eiendom, gjerne i tilknytning til inn/-utkjøring. Plassering utenfor egen tomt kommer gjerne i konflikt med krav til frisikt, eller er til hinder for drift av veianlegg, sommer som vinter.

Har du spørsmål?

Send en mail til postmottak@hemsedal.kommune.no