Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Avkøyring til kommunal veg

Planlegg du å anlegga, endre eller utvide eksisterande avkøyring må du søke om løyve.
Avkøyrsle omfattar all slags tilknyting mellom offentleg veg og privat eigedom, dvs. området frå vegkanten til tilstøytande privat terreng.

Det er kommunen som handsamar søknad om avkøyring til kommunal veg medan Statens vegvesen handsamar søknad om avkøyring til fylkes- og riksveg.

Søknad om avkøyring til kommunal veg sendast til postmottak@hemsedal.kommune.no

For meir info sjå Søknad om avkjørsel hjå vegvesenet samt kommunale
Retningslinjer for private avkjøringer

Ved spørsmål ta kontakt med Hemsedal kommune ved Teknisk drift pr. telefon 31408800 eller e-post postmottak@hemsedal.kommune.no