Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Graving i eller langs veg

Skal du grave i eller i nærleiken av kommunal veg må du ha godkjenning frå kommunen.

Ta kontakt med Hemsedal kommune ved Teknisk drift på telefon 31408800 eller e-post postmottak@hemsedal.kommune.no i god tid før tiltak skal utførast.

Ein må pårekne 2 vekers sakshandsamingstid.

For meir info om søknad og vilkår sjå:
Veileder ledninger i veg