Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Styrevervsregister

KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har laga ei oversikt over kva roller enkeltpersonar i kommunen, fylkeskommunen eller kommunale selskap har. Det er eit webbasert register som skal gje oversikt over folkevalgtes, tilsette og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Meir info om registeret

Hemsedal kommune sitt register