Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Viltpåkøyrsle

Ettersøksansvarleg for skada hjortevilt i Hemsedal kommune er Magne Syversbråten.

Ettersøksansvarleg og hans kontaktpersonar syter for ettersøk og avliving av elg, hjort og rådyr som er råka i trafikken.

Er det snakk om dyr som ikkje er i live, vilt og husdyr, er det grunneigar sitt ansvar å ta hand om dette.

Vakttelefon til ettersøksansvarleg 415 74 015

Nasjonalt nummer for viltpåkøyrsle: 02800