Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vilt- og fiskeforvaltning

Jaktbare viltartar i Hemsedal

Hjorteviltjakt:

Rein, elg, hjort og rådyr 

Småviltjakt:

Store skog- og fjellområde med rype, skogsfugl og hare

Gaupejakt:

Hemsedal kommune høyrer til jaktområde 2a i Buskerud. I tillegg høyrer kommunane Hol, Ål, Gol, Nes og Flå til dette området. 

Jakttilgang:

Ikkje organisert kortsal på småvilt i Hemsedal.
Almenningsområde med kortsal i nabokommunane Vang, Lærdal, Hol og Ål. 

Fiske

Sal av fiskekort

  • Sal av felles fiskekort i regi av Hemsedal fiskeforening. Dette dekkjer mange vatn og vassdrag.
  • Sal av eigne fiskekort i Ershovdtjednatn, Vavatn, Hydalen og Slettevatn. 
  • Fiskekort for Lykkja omfattar del av Tisleiafjorden og elvane Flya og Nøra.

Fiskesesongen i Hemsedal

  • Varer frå 1.6.-15.9.
  • Tillatt med stangfiske frå land, ved innehav av gyldig fiskekort (born under 16 år, gratis).
  • Fiske frå båt, kun med grunneigar sin tillatelse.
Sommarstid kan Hemsedal tilby flotte fiskemoglegheiter i mange elvar og fjellvatn. Fisket i Hemsila og Grøndøla byr på utfordringar og er kjent for å vere nokre av landet sine beste ørretelver.
 

Informasjon til jegere om CWD

Mattilsynet sitt mål er at jegerar blir bedre kjent med sjukdomen CWD, at jegerar lettare kan bidra til å skaffe oversikt over ubreiinga av CWD, og at jegerar kan hjelpe til med å redusere eller forhindre smitterisiko til nye områder.

Informasjon til jegere om CWD.pdf