Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

ENØK - Kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig

Hemsedal kommune har opprettet en tilskuddsordning for å støtte boligeiere som gjennomfører energisparetiltak i boligen sin, etter vedtak i kommunestyret 31.januar 2023.

Energisparetiltak i boliger vil ha en langvarig effekt for å redusere strømforbruket i boliger og dermed redusere utgifter til strøm.

Frivillige lag og organisasjoner i Hemsedal kommune kan søke støtte til å oppgradere egne bygg, og benytter seg også av dette søknadsskjemaet.  

Tilskotsordninga gjeld frå 1. januar 2023.
I henhold til vedtatte retningslinjer gjelder ordningen for tiltak gjennomført i årene 2023 og 2024.

 

Kriterier for å motta støtte og søknadsskjema

 

Retningslinjer kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig vedtatt 31.01.23


Søknadsskjema kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig - Word

Søknadsskjema kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig - Pdf

 

For å søke om støtte, stilles det krav til bruk av en energirådgiver, med unntak av tilskudd til utskiftning av vedovn.

Gratis klima- og energirådgivning, bestill time her (begrenset tilbud):
https://klimasmart.no/ 

  • Søknadsskjema fylles ut etter gjennomføring av tiltak

  • Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes inn pr. e-post til  postmottak@hemsedal.kommune.no eller leveres på papir til Tjenestetorget,  Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal

  • Søknadene merkes: «Tilskudd ENØK-tiltak»

  • Kommunen mottar og behandler søknader fortløpende.

 

 

Oversikt på andre tilskuddsordninger, bla. støtte til energirådgiver:
https://www.enova.no/

Gratis energianalyse av boligen din:
https://energiportalen.no/