Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

ENØK - Kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig

Hemsedal kommune har en tilskuddsordning for å støtte boligeiere som gjennomfører energisparetiltak i boligen sin. Ordningen gjelder for årene 2023 - 2024 og ble opprettet  etter vedtak i kommunestyret 31.januar 2023. Tildelingskriteriene ble revidert i kommunestyret 06.mars 2024.

Energisparetiltak i boliger vil ha en langvarig effekt for å redusere strømforbruket i boliger og dermed redusere utgifter til strøm.

Frivillige lag og organisasjoner i Hemsedal kommune kan søke støtte til å oppgradere egne bygg, og benytter seg også av dette søknadsskjemaet.  

I henhold til vedtatte retningslinjer gjelder ordningen for tiltak gjennomført i årene 2023 og 2024.

 

Tiltak som støttes

  1. Skifte av vindu og glassdører
  2. Skifte av ytterdør
  3. Utskifting av vedovn/parafinkamin
  4. Varmepumpe – luft til luft – luft til væske

Les mer i retningslinjen for tildeling fra tilskuddsordningen.

 

Kriterier for å motta støtte og søknadsskjema

Tilskuddsordning retningslinjer, revidert mars 2024.pdf

 

Søknadsskjema tilskuddsordning ENØK-tiltak f.o.m. mars 2024.pdf

Søknadsskjema tilskuddsordning ENØK-tiltak f.o.m. mars 2024.docx

 

For å søke om støtte til skifte av vinduer stilles det krav til bruk av en energirådgiver. Dette er ikke lenger krav om bruke av energirådgiver ved støtte til skifte til rentbrennende ovn / installasjon av varmepumpe.

Maksimalt stønadsbeløp pr. søker (gnr/bnr) pr. år er kr. 35 000,-

 

 

  • Søknadsskjema fylles ut etter gjennomføring av tiltak

  • Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes inn pr. e-post til  postmottak@hemsedal.kommune.no eller leveres på papir til Tjenestetorget,  Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal

  • Søknadene merkes: «Tilskudd ENØK-tiltak»

  • Kommunen mottar og behandler søknader fortløpende.

 

 

Oversikt på andre tilskuddsordninger, bla. støtte til energirådgiver:
https://www.enova.no/

Energianalyse av boligen din:
https://energiportalen.no/