Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Allemannsplikter og kuvettreglene

Ta vare på Hemsedal, vis hensyn og respekt når du ferdes i naturen

Allemannsretten

Allemannsretten gir ikke bare rettigheter, men det følger også med noen plikter. Se under allemannspliktene. Når du benytter deg av allemannsretten, skal du opptre hensynsfullt og varsomt.


For å vite hvilke rettigheter allemannsretten gir deg er det viktig å forstå forskjellen på innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplass, hustomt, hage, industriareal, dyrket mark, innmarksbeite og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. Utmark er areal som er uproduktive og som er uforbedret som for eksempel skog, fjell, myr og strand. Plantingsfelt i skogen kan det forbys ferdsel – def. Som innmark jf. § 3 andre ledd i Friluftsloven


Allemannsretten gjelder i utmark. Der kan du:

 • ferdes fritt til fots og på ski
 • raste og overnatte
 • ri eller sykle på stier og veier
 • bade, padle, ro og bruke seilbåt
 • plukke bær, sopp og blomster
 • fiske fritt etter saltvannsfisk

Mer informasjon om allemannsretten finner du i brosjyren her eller på miljødirektoratet sine hjemmesider.

Om motorferdsel i utmark gjelder også lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Allemannspliktene

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter. Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Husk allemannspliktene på tur

Når du nyter naturen, husk å:

 • ikke forstyrre husdyr på beite. Lukk grinder etter deg
 • ikke ta snarveier over innmark, gjennom tun eller i nærheten av bebodde hus / hytter
 • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
 • ikke skade planteliv, særlig ikke truede og sårbare arter
  ta med deg søppelet ditt hjem
 • bruke offentlige toaletter der det er tilgjengelig. Om ikke grav ned eller på annen måte sørg for at det ikke er til sjenanse for andre.
 • respektere ferdselsregler i frilufts- og verneområder
 • respektere andre brukeres behov for avstand og stillhet
 • være forsiktig med ild og slokke bålet helt før du forlater det
 • ikke skade trær når du skal finne ved til bålet – bruk tørre kvister som du finner på bakken
 • ikke legge bålplassen rett på svaberget slik at berget sprekker

Mer informasjon om allemannspliktene finner du på miljødirektoratet sine hjemmesider


Kuvettreglene

I sommer skal både folk og dyr ut for å nyte naturen. For å unngå konflikter og ulykker har friluftslivs- og bondeorganisasjoner laget noen enkle regler.

Hvis du møter kyr når du er ute på tur, så husk å følge Kuvettreglene:

 1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken
 2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner
 3. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den
 4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 31. oktober.
 5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått
 6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre

Mere info om kuvettreglene finner du her på Norsk friluftsliv sine hjemmesider

Plakat om kuvettreglene her