Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hemsedal Kulturskule

.. finn du i Hemsedalsvegen 2889, inngang Hemsedal Kultursal

Velkomen til Hemsedal kulturskule!

Me kan tilby elevane følgjande undervisning: 

Instrumentundervisning: Piano, gitar/elgitar, bassgitar, slagverk, fiolin, cello, kontrabass, fløyte, klarinett, song.

Gruppeundervisning: Trudelutten, folkedans, animasjon, teater og dans mix.

Samspel er elles ein naturleg del av undervisninga på mange instrument, men dette blir det teke initiativ til av lærarane. Ein treng ikkje melde seg på spesielt. 

Følg med på Facebook-sida til Hemsedal Kulturskule. Flott om du vil like FB sida og gjere den kjend! 

For kontakt med Hemsedal kulturskule: sonnev.skrede@hemsedal.kommune.no
Tlf: 928 50 576

Søknad og oppseiing

Søknad - opptak

 Nye elevar

Allerede elev i kulturskulen

Det må søkast om plass for kvart nytt skuleår.

Eleven vert automatisk sett på venteliste og blir tildelt plass dersom kulturskulen har ledig kapasitet.

Dette skjer fortløpande. Eit kulturskuleår er haust + vår, akkurat som den vanlege skulen.

Viktig: Dersom eleven har spesielle behov me må ta omsyn til, må leiar informerast skriftleg ved påmelding. 

Oppseiing:

Dersom du beheld plassen ut skuleåret, treng du ikkje seie opp plassen, men vil du fortsette i nytt skuleår må du re-registrere deg.

Det er opent for søknad / re-registrering kvart år frå midten av juni.

Vil du slutte før kulturskuleåret er ferdig, må det meldast skriftleg per epost til kulturskulen sin leiar innan 10. desember. 

 

Instrumentleige

Kulturskulen har nokre få instrument til utleige. Elevar kan ikkje gå ut frå at det er instrument disponible til ei kvar tid.

Prisar og redusert betaling

Ein vanleg kulturskuletime er frå 25 til 60 min, alt etter kva time det gjeld.

Pris pr. semester  kr 1 500,- 


Søskenmoderasjon - 25% for barn nr. 2
50% for barn nr. 3
75% for barn nr. 4
Fleifagsrabatt følgjer same satsar. 

Instrumentleige
Pris pr. semester       kr 300,-

Vaksne pr. semester  kr 2 500,-