Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Bygg og bevar: kunnskap om byggeskikk

Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Vi skal bidra til at eldre bygninger vert brukt, forvalta, satt i stand og utvikla på ein god måte.

Bygg og Bevar skal bidra til å redusera byggskader og til å unngå tap av kulturhistoriske verdier gjennom å hjelpa eigarar av gamle bygg til å bli betre bestillere. Primært utviklar og driftar vi nettportalen www.byggogbevar.no, der vi legg ut artiklar basert på fagmiljøenes kunnskap og myndighetenes regelverk. Bygg- og Bevar er produkt- og leverandør-nøytrale. Gjennom vår virksomhet vil vi også legge til rette for at fagkunnskapen i handverksbedriftene etterspørres og utvikles. Vi synliggjer håndverkeres erfaringer frå ulike prosjekt og held oversikt over relevante kurs og aktiviteter over hele landet.

Kurs

Er du interessert i å læra meir om korleis ein skal bevara ulike tradisjonar, f.eks rapping med leire, vindusrestaurering, tørrmuring og laftekurs; ta ein kikk på kurskatalogen https://www.byggogbevar.no/hva-skjer