Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Lag og organisasjonar

Her finn du kontaktinformasjon for lag og organisasjonar i Hemsedal kommune.

Andre lag og organisasjonar

Gol og Hemsedal Hørselslag

Ikkje oppgjeve kontaktperson

Grøndalen kvinneforening

Ikkje oppgjeve kontaktperson

Hemsedal Bygdekvinnelag

Torgunn Grøndalen Huso, tlf: 32 06 23 65 / 950 46 340

Hemsedal Bondelag

Arne Smøttebråten, tlf. 909 65 552

Hemsedal Brigde

Aslak Jordheim, tlf. 412 86 790
Epost: aslak.jordheim@gmail.com

Hemsedal Eldrelag

Syver Hjelmen, tlf. 970 67 504

Hemsedal og Gol Bonde- og småbrukarlag

Jeremy Wilson, tlf. 906 56 407

Hemsedal Helselag

Elianne Ulsaker, tlf. 476 64 616
Epost: elianneulsaker@hotmail.com

Hemsedal Historielag

Oddvar Grøthe, tlf. 970 58 801
Epost: oddvargrothe@gmail.com

Hemsedal Husflidslag

Fiona Boege, leiar,  tlf. 934 55 680
Epost: hemsedal.husflidslag@gmail.com

Hemsedal LHL

Hans Borge, tlf. 32 06 24 39 / 415 16 534

Hemsedal Mållag

Kirsten Lund, tlf. 970 58 805 
Epost: kirsten.lund043@gmail.com

Hemsedal Normisjon

Gunvor Abrahamsen, tlf. 997 15 171 

Hemsedal skogutval

Geir Hagen, tlf. 971 87 426

Human-Etisk forbund Hallingdal lokallag

Elisabeth Groven, tlf. 900 84 511

Lio kvinneforening

Anbjørg Venås, tlf. 32 06 21 07 / 995 36 377

Lions club Hemsedal

Ole Bjørn Tømmervold, tlf. 974 61 594

Norske Redningshunder - Numedal og midtre Hallingdal lag

Tonje M. Hansen, tlf. 900 41 030

Sørbygde Misjonsforening

Einar Thorset, tlf. 32 06 06 21

Trøim kvinneforening
Ikkje oppgjeve kontaktperson

Tuv kvinneforening

Borgny Bakke, tlf. 32 06 21 30

A-larm
er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet og har en avdeling i Hallingdal. Vår kontaktperson i Hallingdal er: Vidar Starion, tlf.: 994 35 870, e-post: vidar.starion@a-larm.no

Born og unge

Hemsedal Soul Children

Hanna Songøygard Smørvik. tlf. 906 06 248

Hemsedal Kr. ungdomslag

Øystein Thorset Abrahamsen, tlf. 947 80 773 
E-post: oysteinta05@gmail.com 

Hemsedal Søndagsskole

Sigrid Falnes, tlf. 915 88 945
E-post: sigrid.falnes@lyse.net

Samhald Ungdomslag

Torgunn Huso, tlf. 950 46 340

S-klubben Dvergbjerken

Anne Berit Ulsaker, tlf. 977 63 842
a.b.u@online.no

Idrett og friluftsliv

Auriviili

Tor Grøthe, tlf. 32 06 20 66 / 995 47 799

Gol og Hemsedal Røde Kors

Tlf. 32 07 39 40

Leder Per Otto Skredderberget 

Gol og Hemsedal Røde Kors nattevandrar

Ikkje oppgjeve kontaktperson

Hemsedal Elveeigarlag

Stein Breie, tlf. 476 67 253

Hemsedal Fuglevernforening

Bent Fjeldheim, tlf. 32 06 22 72 / 906 09 816

Hemsedal Golfklubb

Harald Lystad, tlf. 970 58 824

Hemsedal idrettslag

Info om undergruppestyret

Info om  hovedstyret

Hemsedal jegerforening

Gunnar Haugo, tlf. 907 35 913

Hemsedal skyttarlag

Gunnar Halbjørhus, tlf. 415 37 801

Hemsedal Turlag

LederTordis Neteland,  tlf. 951 15 318
Epost: hemsedal.turlag@dnt.no 

Lokale Turlag — DNT Drammen og Omegn

https://www.facebook.com/HemsedalTurlag 

Hemsedal Fritidsboligforening

tlf. 900 98 164
Epost: post@hemfri.no

Hemsedal Skiforening (Barnas Holmenkolldag)
Epost: post@hemsedalskiforening.no

 

 

Song og musikk

Hemsedalskoret

Lene Trøim, tlf. 934 20 699

Hemsedal Soul Children

Hanna Songøygard Smørvik, tlf. 906 06 248

Hemsedal hornmusikklag

Toril Venås Sørensen, tlf. 32 06 22 33

Hemsedal spelemannslag

Knut Terje Venås, tlf. 916 08 856

Hemsedal trekkspelklubb