Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kulturpris

Hemsedal kommune sin kulturpris har som føremål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Sidan 2003 har Hemsedal kommune årleg delt ut kulturpris.

Hemsedal kommune sin kulturpris er eit diplom og eit kunstnerisk uttrykk.
Diplomet er utarbeidd av grafikaren Svein Rosseland.
Ein legg vekt på at også kulturprisen skal vere utforma av kunstnarar med lokal tilknyting.

Kriteria

Hemsedal kommune sin kulturpris kan delast i tre kategoriar:

1. Hemsedal kommune sin kulturpris kan tildelast

 • ein einskildperson
 • ei gruppe av personar
 • institusjon
 • organisasjon
 • som har vist/viser evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege.

2. Hemsedal kommune sin kulturpris kan tildelast

 • ein bygning
 • eit bygningsmiljø

som i særleg grad tek vare på den lokale byggeskikken

3. Hemsedal kommune sin kulturpris kan tildelast

 • ein einskildperson
 • ei gruppe av personar
 • organisasjon
 • institusjon

som har merka seg ut gjennom idrettsprestasjonar lokalt, nasjonalt eller internasjonalt

Kandidaten må ha nær tilknytning til Hemsedal sitt kultur-/idrettsliv og vere busett eller arbeide i Hemsedal kommune. Profesjonelle og amatørar har lik moglegheit til å få kulturprisen. Ingen kan få prisen meir enn ein gong.
Hovudutval for Livsløp avgjer kven som skal motta prisen.

Grunngjevne, skriftlege forslag til kandidatar kan sendast Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889,
3560 Hemsedal eller på e-post til postmottak@hemsedal.kommune.no innan
1. mars kvart år.

Tidlegare prisvinnarar

2023 - Syver Hjelmen

Årets pris går til en allsidig kar. En svært engasjert hemsedøl, en ildsjel, en organisator og motor, en lagspiller, en historieformidler og ikke minst en dyktig spelemann

De som nominerte han, har skrevet en begrunnelse som beskriver vedkommende så godt, at jeg tenker rett og slett å lese opp nominasjonen i sin helhet – så nå må dere følge godt med:
Syver Hjelmen har satt mange spor etter seg i det frivillige arbeidet i bygda.

Gjennom verv og oppgåver i Samhald Ungdomslag, for Hemsedal Historielag, for Pensjonistlaget og Hemsedal Bondelag har Syver tatt mange tak for bygda og til glede for veldig mange.

Trekkspelet har Syver traktert sidan han var ein liten gut, med underhaldning på 17. mai og i andre samanhengar, og no som spelemann i Hemsedal Trekkspelklubb. Syver har også vore svært synleg i amatørteater, revyar og sketsjar i manga samanhengar.

Syver er ein veldig likandes kar. Han er lettvinn og lett å be, og har alltid ei
hjelpande hand. Han er historisk og kulturelt interessert. Syver er ein god
fortejar, han er informativ, humoristisk og velformulert. Syver er ein dyktig lagspelar, som ikkje er redd for å sjølv brøyte løypa.

Syver og kona Sigrid har i lag vore drivande flinke bønder på nordre Hjelmen.

Heldigvis har Syver hatt overskot til å engasjere seg for lag, organisasjonar og samfunnsengasjement elles.

Syver Hjelmen kom tidleg med i Samhald Ungdomslag. Fyrst som medlem i nemnda for spelstykkje, så i styret, før han var formann i 2 år (1972 og 1973). Dette var i ei tid då det var stor aktivitet i ungdomslaget, så som spelstykkje, leikarring, diverse festar med ymse underhaldning, og mykje meir. Det var mange medlemmer i ungdomslaget på den tida.

Den største jobben Syver gjorde for Samhald Ungdomslag var som leiar for Hugnadheim-nemnda. Syver var ein sentral person i alt arbeid med å fløta Hugnadheim frå den gamle tomta ved Holde til der bygget står no. Frå planleggingsarbeidet starta i 1981 til bygget var fiks ferdig i 1988, stod Syver i fremste rekkje. Saman med byggeleiar Kjell Flaget organiserte og leia desse ein stor dugnadsinnsats. Det vart lagt ned rundt 4500 dugnadstimar, fordelt på over hundre personar. Dette styrte Syver og Kjell med sikker hand. Det er ikkje notert kor mange gratistimar Syver la ned her, men det er mange.

Syver har og vore sentral i Hemsedal historielag. Han var leiar i 7 år, i åra
2008- 2015. Det skjedde mykje i dei åra. Bygdearkivet var i sterk utvikling, særleg med å bygge opp bildesamlinga. Det var stor aktivitet i laget med historiske turar og mange temamøter. Syver leia alle møter og samlingar på sin lune og kunnskapsrike måte. Det vart sett i gang registrering av heimstølar og utluer som ikkje lenger er i
bruk, og det var t.d. vandring på den gamle bispevegen mellom Hemsedal og Torpo. Elles kan nemnast arbeidet med å reinske opp stigen opp til
skiferbruddet i Skogshorn, og oppsetting av informasjonstavle der. Så bør ein vel også nemne arbeidet med dei 2 siste bøkene i bokserien, Hemsedal gjennom tidene,som mållaget og historielaget står for.

No dei siste 7 åra har Syver vore leiar i Hemsedal Pensjonistlag. Dette er eit stort lag, og har dei siste åra fått mange nye medlemmer. Laget har no ca 120 medlemmer, med mykje aktivitet. Det er mange medlemssamlingar gjennom året med godt program, og ein trivelig samlingsplass for dei eldre. Syver er drivkrafta og limet i det meste også her.
Trekkspelet har vore eit kjenneteikn for Syver heile tida. Han har gledd mange med spelet sitt, anten åleine eller med Trekkspelklubben. Det er mange danseføter som har kvekna til på Bygdaheimen, Hugnadheim og elles.

Syver er ein framifrå forteljar, og det er alltid på dialekt.

Dette er noko av alt Syver Hjelmen har vore med på. Han har også fått tid til polisk engasjement, med 2 periodar i kommunestyret . Han har også tatt sin del i næringspoplitisk arbeid i styret, og som leiar i Hemsedal Bondelag og leiar i produsentlaget.

Syver har lagt ned mykje tid i det frivillige arbeidet, og han er framleis aktiv på mange plan, blant anna køyrer han framleis ut mat frå Bygdaheimen til heimebuande.

Ut frå den store dugnadsinnsatsen som Syver har gjeve for bygda og folket – ung og gamal, kulturelt og sosialt, meiner me at Syver er verdig til å få
kulturprisen.


Og ja – det er vi alle sammen veldig enig i.
Årets kulturpris går selvfølgelig til Syver Hjelmen!!!

2022 - Tor Grøthe
Tor Grøthe fikk under 17.mai-arrangementet i Trøimshallen tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris 2022. 
Det var et enstemmig Hovedutvalg for Livsløp som vedtok at Grøthe skulle tildeles årets pris.
I sin tale ga leder for utvalget, Janne Brøndbo, følgende begrunnelse:
Årets vinner har også tidligere fått en pris – i 2006 fikk han Bygdeutviklingsprisen i Buskerud, og har siden da fortsatt å utvikle livsverket sitt.
Årets vinner er svært opptatt av å ta vare på Hemsedal sin historie, på Hemsedal sitt særpreg, på Hemsedal sin identitet, på hemsedalsnaturen, hvor han er spesielt opptatt av elva vår Hemsila.
Han har bygd opp gårdstunet sitt ved å flytte og ta godt vare på gamle bygninger, han er opptatt av gamle møbler og antikviteter fra Hallingdal og har innreda husene med det, og han deler denne unike samlingen av Hemsedalshistorie med hele verden. For ikke bare er han en kulturinstitusjon gjennom å ta vare på historien, men han brenner også for å ta vare på livet i elva vår, og får av mange æren for at Hemsila er en av de beste fiskeelvene i Norden, og han bruker gården som oser av historie som base for å ta imot fisketurister fra fjern og nær. Han har skapt noe helt unikt, som veldig mange har fått gleden av å oppleve opp gjennom årene.
Årets vinner har på en svært god måte lykkes i å ta vare på viktige deler av hemsedalskulturen.
2021 - Knut Olav Halbjørhus
Hemsedal kommune gratulerer Knut Olav Halbjørhus med Kulturprisen 2021 tildelt for hans mangeårige arbeid for Historielaget.
Leiar i hovudutval for livsløp, Janne Brøndbo, la i tala vekt på at Knut Olav Halbjørhus i mange år har vore ein bauta for kulturlivet i bygda. Han stod i front då bygda sitt bygdearkiv skulle starte opp.
Halbjørhus var og mannen bak Hemsedalskalenderen i mange år. I tillegg var han mellom anna biletredaktør i fleire av bygdebøkene om Hemsedal si historie.
Kulturprisen er ein takk frå kommunen og heile Hemsedal-samfunnet for den flotte innsatsen Halbjørhus har gjort gjennom mange år.
Eigentleg burde heile bygda vore her og hylla deg, sa Brøndbo i tala si til Halbjørhus. I tillegg til diplom, fekk han eit flott fotografi av Hydnefossen, teke av Kristin Devor. Eit kjend motiv for hemsedølen som har god utsikt til fjellet heimanfrå.
2020 - Knut Fausko

Hei!
Jeg vet dere har kommet hit for å høre meningsfull musikk, men jeg har fått lov å stjele noen minutter av deres tid for å få hedre en stor kulturpersonlighet.

Mitt navn er Jørgen von Tangen, og jeg er leder i et politiske utvalg her i Hemsedal som heter Livsløp. Det er vår oppgave å avgjøre hvem som skal få Hemsedal kommune sin kulturpris. Dette gjør vi basert på innkommende nominasjoner.

Hemsedal er en bygd med mange personer som legger ned en stor innsats for å ta vare på, utøve og formidle kultur, så jobben med å plukke en person er krevende.

Jeg vet at det er en redaktør i Hallingdølen som ivrer etter å trykke på publiser-knappen for å fortelle verden om denne velfortjente tildelingen, og for at hun ikke skal måtte trenge å vente lenger, så vil jeg be Knut Fausko om å komme opp på scenen. Det er han som skal få Kulturprisen.

For da kan Knut stå her på scenen sammen med meg, mens jeg forteller dere hvorfor han er slik en verdig vinner.

Knut er en person som har fått flere nominasjoner til kulturprisen, og nominasjonene har kommet fra forskjellige personer og med forskjellig begrunnelse. Dette viser både bredden på det han har holdt på med, men også hvor langt det strekker seg tilbake i tid. Helt siden ungdomstiden har Knut fartet rundt som kulturutøver og gitt kulturopplevelser til folket. Hans kulturarbeid gjennom tidene har gitt mange mennesker mye gleder.

For eksempel pleide Knut å reise rundt til hotellene i Hemsedal sammen med faren Ola hvor de spilte tradisjonelle feleviser og fortalte historier og sagn fra området.

Nå vil jeg gjerne ramse opp noen av begrunnelsene fra nominasjonene, for å gi dere et innblikk i kulturkarrieren hans. Denne listen er på ingen måte komplett.
• I 1976 var Knut med på å starte bandet Cantus -- et band som ble det ledende rockebandet i Hallingdal
• Knut tok initativet til Hemsedal spellemannslag på 1980-tallet. Og har selv spilt i laget i mange år. Felespillet hans har vært med på å løfte folkemusikken i Hallingdal, og han har lært opp flere lokale musikere i denne tradisjonen.
• Knut har sittet to perioder i Kulturutvalget i kommunen og bidratt til å få kultur på den politiske dagsordenen
• I 1997 ga Knut og faren Ola ut CDen Huldrehatten – som formidler tradisjonell musikk, skjemteviser og sagn fra området
• Knut har vært med på å gi ut bok med små fortellinger fra 1920-1930 tallet om hverdagslivet i barne- og ungdomsårene på gården, basert på fortellinger fra livet til hans far, Ola Fauske
• Knut har vært mottaker av Olavsrosa fra Norsk kulturarv – et kvalitetsbevis for opplevelsestilbud av særlig høy standard innenfor formidling og kulturhistorie.
• Innenfor jordbruket var Knut tidlig ute med å dyrke økologisk. Og han er svært opptatt av gårdens miljøavtrykk, så han benytter lokale ressurser til både bygging og oppvarming.
• På matfronten serverer Knut kortreist lokalmat, noe som er både miljøvennlig og tradisjonsformidlende

Men det er alt Knut har gjort på familiegården som er den gjennomgående hovedbegrunnelsen i samtlige av nominasjonene.

For Knut har en spennende filosofi.
Den går ut på å ta med seg det historiske inn i det moderne, for på den måten å ta vare på, gjenfortelle, og bringe videre viktige blikk fra fortiden. Dette gjør fortiden levende, og forankrer oss i vår hverdag. Det er viktig historiefortelling som forteller oss noe om hvor vi kommer fra og hjelper oss å huske vår identitet og våre røtter. Den beriker vår hverdag og gjør den tilgjengelig for alle.
Ser man på gården vi nå er på, så er det mange eksempler på dette i praksis. Måten Knut har restaurert og bruker bygningsmassen, viser dette tydelig. Maten han serverer, felespillingen hans og historiene han forteller, gjør at vi føler en tilknytning til menneskene som levde her.

Så det vil jeg gjerne vi skal reflektere litt over sammen.
Vi befinner oss nå på historisk grunn. Her har Knuts familie drevet aktiv gårdsdrift i mange hundre år. Den jorden vi går på nå og de bygningene som står rundt oss, er de samme som i hundrevis av år har vært vitne til at hans forfedre har slitt lange arbeidsdager 7 dager i uken, de har vært vitne til fest og til tragedie. Her har det vært gjestegård og skysstasjon. Bryllup 3 dager til ende, kappleik og gjestebud. Akkurat som i eventyrene. Så denne plassen er både svært intim og personlig. Vi er heldige som får komme hit.

Selve arrangementet vi er på i dag er også et godt eksempel. 11 år med Fauskival og store konsertopplevelser.

Tenk litt over det -- finnes det en bedre måte å knytte et bånd mellom det moderne -- oss her i dag, med meningsfull musikk, lyd, og lys -- og det historiske: vi er midt i hjertet av gården Fausko Skysstasjon. Gården som har spilt en viktig rolle i Hemsedals historie, og som ved Knuts arbeid fortsetter å spille en sentral rolle og å være et samlingspunkt til glede for mange. Både lokale og tilreisende. Knut bærer tradisjonene videre på en imponerende måte som han skal være stolt av!

Vi er et samlet Livsløp som synes dette er svært velfortjent. Få har gjort så mye for kulturlivet som Knut. Og jeg håper jeg har klart å formidle omfanget av hans bidrag til kulturen, både i bredde og i tid. Det er derfor en stor glede for meg å få overrekke deg denne prisen, Knut. Den består av et diplom utarbeidet av grafikeren Svein Rosseland. I tillegg får du et innrammet bilde tatt av den lokale fotografen Kristin Devor. Motivet er fra isformasjoner i den flotte Rjukandefossen, som ligger bare noen kilometer herfra.

På vegne av alle Hemsedøler og alle som har gledet seg over all din kulturvirksomhet i snart 50 år: Gratulerer og tusen takk!

Hemsedal kommue gratulerer! 

2019 - Anneli Vøllo og Terje Vøllo

Kulturprisen vert delt ut til to personer. To personar som over mange år har utmerka seg saman og kvar for seg. Dei har over lang tid vist eit stort engasjement for Hemsedal idrettslag og aktivitet i fotballmiljøet og i alpingruppa.

Anneli har lagt ned mange timar i alpingruppa – som trenar, aktivitetsleiar og styreleiar gjennom ei årrekkje. Ho har leia store rennprosjekt, ho har klart å halde deltakeravgifta på eit minimum. Slik at flest mogleg har råd til å delta, og ho har vore oppteken av å leggje til rette for trivsel i gruppa, noko ho har klart på en strålande måte.

Terje har og gjennom mange år vore ein engasjert og dyktig fotballtrenar.
Han har og hatt ansvaret for mange portplasseringar og mange frikjøyringsøvingar. Terje har eit stort, varmt og ekte engasjement som smittar over på ungane.

Vi nemner store alpinrenn, NM i alpint 3 gongar på få år, der klubben har vorte kåra til årets arrangør av NSF. Dette krev teknisk og fagleg kompetanse.
Sportsleg tilrettelegging av høg kvalitet har og vore viktig.

Dei bruker all si fritid på barn og unge. Alpingruppa er den største i Hallingdal og dei viser i handling at dei står for Buskerud skikrets si målsetting om – «flest mulig, lengst mulig, best mulig.»
Alpingruppa har mange ungdomar. Dette er unikt i nasjonal målestokk i ei tid då fråfall i ungdomsidretten er stor.
Alpingruppa har for tida ca 15 aktive utøvarar som i dag er ute i verden og representerer Hemsedal på ein strålande måte. Mange av desse unge har starta på sonerenn her i Hemsedal.

Anneli og Terje har gjort idrett og dugnad til sin livsstil.

Hemsedal kommune gratulerer!

2018 - Kjell Snerte

Kjell Snerte har etter han kom tilbake til Hemsedal i 1984 lagt ned eit stort arbeid for Hemsedal som kulturbygd.
Han har vore redaktør på bøkene i serien "Hemsedal gjennom tidene" som er eit praktverk. Vi nemner frå Skysstasjon til alpinsenter, Støl og Stølsliv, Barn og ungdom i Hemsedal, Kvinneliv, Løglege skruvar og kjende folk frå Hemsedal. Bøker som me alle set stor pris på.

Han har vore med i stiftinga og styret til Hemsedal Historielag og i Hemsedal Bygdearkiv
Han er redaktør for bøkene "Dølaminne" gjeve ut av Hallingdal Historielag. Han er ein ihuga nynorskmann og har vore med og stifta og vore leiar for Hemsedal Mållag i ei årrekke.
Han har fremma nynorsken og dialekta til Hemsedal på ein framifrå måte.


Hemsedal kommune gratulerer!

2017 - Ole Embrikgård

Han er ein arbeidskar som alltid stiller opp, er lettvint å ha med å gjere, er alltid like blid, og han er ein knakande kjekk kar. Vinnaren har gjennom mange tiår vore limet i kulturlivet.
Er det eit kulturarrangement i Hemsedal, bitte lite eller kjempestort, kan ein vere sikker på at Ole, på ein eller annan måte, har vore involvert.
Han er ikkje den som stikk seg fram og krev merksemd, han jobbar jamt og trutt slik at alt er klart når forestillinga starter. Og etter teppefall... ja, da står han på for å rulle saman og pakke ned utstyr.
Han har også sitt eige arrangement Stølsrock, som gjev bygda, hyttefolket og turistane gode kulturopplevingar.

Kva hadde vel arrangement i kyrkja vore uten lyd fra Ole?
- og kva hadde 17.mai vore utan lyd fra Ole?

Hemsedal kommune gratulerer!

2016 - Kristin Sletten Thorson

Kristin er meget dyktig og kunnskapsrik innafor sitt fagfelt og deler meir enn gjerne sin kunnskap. Ho er alltid smilande, blid og hjelpsam, som overgår det man kan forvente. Ho har alltid løysingar og forslag til alternativ på dei underlegaste spørsmål og ynskjer. 

Biblioteket er ein hyggeleg møtestad med fantastisk atmosfære, med  stor aktivitet : foredrag, konserter og anna i tillegg til bibliotekverksemd med rik tilgang på lesestoff i alle former. Utan Kristin hadde ikkje biblioteket vært den flotte  ressurs og institusjon det er for bygda vår. Kristin er nysgjerrig, open, imøtekomen og er ein flott ressurs for Hemsedal. 

2015 - Guro Sandvik og Runar Olav S. Bjøberg, Bjøberg Fjellstue 

Kulturprisen vert gjeve som ei påskjønning i høve eit særdeles stort og flott arbeid, over fleire år med å sette i stand og å restaurere Bjøberg Fjellstue.

Den er gjeve til eit gardsbruk som driv aktivt landbruk og som held eit uvanleg godt kulturlanskap i hevd. Driv aktivt med utmarksressursar. Samtidig er bygningane satt i opprinneleg og god stand, og miljøet er helde i hevd både innvendig og utvendig.

Garden har tilbod som skysstasjonen, slik som i gamle dagar, med ei seng til fjellvandrarar og andre, og er Noregs høgstliggjande gard i drift på nesten 1100 moh.

Familien har laga sine eigne arbeidsplassar i tillegg til gardsdrifta, snekkerverkstad og vaktmeistertilbod til hyttefolk m.m.

Hemsedal kommune set stor pris på at Guro Sandvik og Runar Olav Sletten Bjøberg har teke vare på Bjøberg Fjellstue!

2014 - Harald Lystad

Harald er ein aktiv kar som har ytt stor frivillig innsats i idrettslaget, både som trenar og som arrangementsansvarleg for lokale og internasjonale renn. Han har òg vore aktiv innan NAF Hemsedal/Hallingdal med billøp, og som leiar av Hemsedal Golfklubb i 20 år. Han har vore med på å utvikle laget og er iniativtaker til Ole Johan’s minneturnering som har samla inn betydelige beløp til Kreftforeningen. Han var med på etablering av «Folk i form» løypene for betre helse og som trivselstiltak til glede for både fastbuande og turistar.

2013 - Berit Marie Sørhøy 

Hemsedal kommune sin kulturpris for 2013 vart tildelt Berit Marie Sørhøy.Tildelinga skjedde i samband med 17.mai-feiringa i Trøimshallen

I grunngjevinga for kulturprisen, la utvalsleiar Håvard Venås vekt på Berit Marie Sørhøy sitt lange arbeid med ulik type kulturverksemd.

Berit Marie Sørhøy har vore ein pådrivar i arbeidet med boka "Kvinneliv i Hemsedal" Dette er femte boka i serien Hemsedal gjennom tidene. Berit Marie Sørhøy har også sete i redaksjonskomiteen for to av dei andre bøkene i serien. Ho hadde også ein framtredande rolle i boka Støl og stølsliv.   Berit Marie har også gjort ein stor og viktig frivillig innsats i bygdaarkivet. Ho er ein av pådrivarane i arkivarbeidet.

Fleire generasjonar ungdom har også nytt godt av Berit Marie sitt brennande engasjement for å formidle kulturarv til skuleelevane. Biletkunst, folkeeventyr, norsk dikting og litteratur, handskrift er eksempel på kulturformer som Berit Marie har gjeve ungdomane innblikk i og erfaring med.   Å tildele kulturprisen for Hemsedal kommune til ei kvinne i stemmerettsåret 2013 er ein måte kommune kan hedre ei av dei streke, flotte kvinnene som bygda har fostra!

2012- Tori Snerte

Tori Snerte fekk tildelt Hemsedal kommune sin kulturpris under17. mai- feiringa.

I grunngjevinga heiter det at ho er  kreativ, oppfinnsam og prosjektorientert.

Ho spelar på mange «strenger» som utøvande musikar på fløyte, slagverk og blåse- instrument. Som lærar og inspirator for barn og unge, får ho elevane til å prestere i overkant av det dei sjølv trudde var mogleg. Dette er berre eit lite utdrag av kva Kulturprisvinnar Tori Snerte står for.

Det går ikkje lenge mellom kvar gong Hemsedal kommune sine innbyggjarar og tilreisande møter Tori i nye kulturelle tilstellingar. Et dukkehjem av Henrik Ibsen med 10. klasse ved Hemsedal barne- og ungdomsskule og flotte kulturinnslag på 17. mai festen er Tori sine kulturelle initiativ og bidrag denne siste veka. 

2011 - Sebjørg Marie Jordheim 

Hemsedal kommune sin kulturpris for 2011 vart sundag 1.mai tildelt Sebjørg Marie Jordheim

Sebjørg Marie Jordheim har i nærare 40 år vore svært engasjert i det kristne barne- og ungdomsarbeidet i bygda.

Sebjørg har aldri slutta i sundagsskula. I begrunninga kjem det mellom anna fram at leiarroppgåvene i sundagsskulen er mangfaldige: forkynning, skirenn, datasundagsskule, medvirking i gudstenestearbeid, matlaging og organisering for å nemne noko. Sebjørg seier aldri nei til utfordringar, og er no leiar i Norges Søndagsskoleforbund. I fleire tiår har Sebjørg og vore leiar i S-klubben, der hennar evne til kreativitet, omsorg og formidling, organisering, inkludering og tålmod er viktige byggesteinar. Ho er genuint oppteken av at alle skal bli sett og trivast. Aktivitet tilpassa borna sin alder og kjønn er ei av hennar hovudmålsettingar i det frivillige arbeidet.

2010 - Frank Jonsrud 

Under sommaravslutninga ved Hemsedal barne- og ungdomsskule vart Hemsedal kommune sin kulturpris delt ut. Leiaren for hovudutval for livsløp, Sveinung Halbjørhus hadde den hyggelege oppgåva med å dele ut kulturprisen.

Frank Jonsrud har gjort seg fortent til prisen gjennom eit mangeårig engasjement for idrettslivet i bygda.

I grunngjevinga vart det peika på Frank Jonsrud sin innsats til glede for bygda sine marn og unge, både som  banemeister for skøytebanen på Ulsåk og langvarig innsats for fotballgruppa. Jonsrud var ein stor pådrivar i arbeidet med styrketreningsrommet.

Prisen er eit diplom og eit måleri av kunstnaren Tove Jensen

2009 - Gunnar Halbjørhus

Under skytingens dag vart Hemsedal kommune sin kulturpris for 2009 delt ut. Ordførar Oddvar Grøthe hadde den hyggelege oppgåva med å dele ut kulturprisen.

Gunnar Halbjørhus mottok prisen for prestasjonen som dobbel kongepokalvinnar frå Landsskytterstevnet.

Halbjørhus vann fyrste gong Kongepokalen i 2003 for så å gjenta bragden i 2007.

Prisen er eit diplom og eit grafisk trykk.

2008 - Hans Borge

Under premiereframsyninga av "Me klare uss som best me kan i verda" jubileumsoppsetjinga i samband me 100 års-feiringa til Samhald Ungdomslag, vart Hemsedal kommune sin kulturpris tildelt Hans Borge

Leiaren for hovudutval for livsløp, Sveinung Halbjørhus hadde den hyggelege oppgåva å dele ut kulturprisen.

I grunngjevinga står det at Hans Borge må vera ein av dei som har fått hemsedøler og hallingar gjennom fleire generasjonar både til å gråte og le. Han har gjennom eit par mannsaldrar ikledd seg roller med både alvor og skjemt.

Dette har han gjort både lokalt og regionalt med stor suksess. Han er ein stor amatørscenekunstnar på profesjonelt nivå. Han har vore på gjesteopptredner både i Drammen teater , Modum kulturhus og han har vore innom Det Norske og ein svipptur til Bergen òg.

Fleire store oppsetningar i Hallingdal har hatt gleda av å ha hatt han på rollelista. Kven hugsar ikkje gamle lensmann i Hol som sleit med kjenslene sine då ho Liv måtte bøte med livet, eller hestehandlaren på Norefjell som gjorde ein god handel og fekk kjøpebrennevin attpå, eller den pertentelege bykaren som trengte hjelp av skulepsykologen for å få orden på ungen sin.

Fleire somrar har han flytta inn i Tandbergbygget på Nes og gitt liv til Gamle-Nils i Gudmundsrud som let kjærleiken råde og let dotter si reise over til Amerika.

No står han på scenen igjen i et stykke han faktisk har spela i før, om enn ei anna rolle.

2007 - Martin Lindal

Under opninga av Hemsedal Jazzfestival vart Hemsedal kommune sin kulturpris delt ut.

Leiaren for hovudutval for livsløp, Tove Eggen Lien hadde den hyggelege oppgåva med å dele ut kulturprisen.

I grunngjevinga, som ho las opp, var det peika på at Martin i mange år som enkeltperson har ofra seg for ungdomen i bygda. Volleyball er hans store lidenskap og i 25 år har han engasjert seg som leiar av volleyballgruppa i idrettslaget. Takka vere Martin sin innstats har Hemsedal hatt volleyballag som har kvalifisert seg langt opp i serien. To lag har også kvalifisert seg til NM, seinast no i vår.

I tillegg til hus, jobb og heim har han i mange år vore engasjert i kommunalt styre og stell. Kona Helle har difor mang ein kveld og helgar site att åleine med ansvar for heim og ungar. Dei fortener difor begge denne påskjøninga.

Prisen er eit diplom og eit grafisk fotografi av grafikar og Hemsedal jazzfestivalsjef Svein Rosseland.

2006-1992

Kommunen delte også tidlegare ut kulturprisar. Dei første prisane Hemsedal kommune delte ut bestod av rosande ord, heider og ære.

2006 - Ingrid og Asbjørn Spjøtvoll
2003 - Hemsedal Mållag og Hemsedal Historielag
1999 - Ivar Andresen
           Kjellaug og Alf Erik Solbakken
           Hemsedal Idrettslag
           Samhald Ungdomslag
           Hemsedal Kristlege Ungdomslag
1992- Ola Fauske
          Ingar Skrede
          Vult Simon