Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vigsler/ Vielse - borgarleg vigsel

Før de kan gifte dykk

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir. Behandlingstida er to-tre veker, så ver ute i god tid før vigselen. Er begge norske kan de bruke den digitale innloggingstenesta for prøving av ekteskapsvilkår via skatteetaten.no

Om alt er i orden skriv Skatteetaten ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Du skal sende prøvingsattesten til Hemsedal kommune. Prøvingsattesten er gyldig i fire månader.

Bestille tid for vigsel

Det er ordførar i Hemsedal kommune som administrerer vigselsordninga. 

Bestill borgarleg vigsel

Reglement for vigslar i Hemsedal kommune