Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hemsedal Kino

Hemsedal Kino vert driven av Samhald ungdomslag. Kinoen får låne kultursalen av kommunen, mot at barn og unge i bygda får tilbod om kino i nærmiljøet.

Drifta av kinoen, frå bestillinga av filmar og informasjon om program, framsyningar, kinotilbod og rydding etter kino til oppgjer og rekneskap, er basert på friviljug, uløna arbeid. Av denne grunnen vert filmar som regel vist berre ein gong og annonsering av komande filmar vert oftast gjort via kinoen sin Facebookside og Hallingdal sin aktivitetskalender "Kva skjer?"

Kinoen har ikkje eigen heimeside. Når kinoprogrammet er klart slik at det passar med utsending av Kommuneposten vert det sendt inn til denne.

Hemsedal Kino si facebookside