Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tannhelse

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Om lag 300 000 pasienter har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Om tannhelsetjenesten

21-24 åringer får 75 prosent rabatt på teannhelsetjenester

De som fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023, får 75 prosejt rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene ut året. De som ønsker å benytte seg av tilbudet, må selv ta kontakt med sin nærmeste offentlige tannklinikk.

Les mer om det nye tannhelsetilbudet på viken.no

 

Prioriterte grupper

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen i den offentlige tannhelsetjenesten.
Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel. De prioriterte gruppene har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven

Mer informasjon om hvilke pasientgrupper som har rett til gratis tannhelsetjenester finner du hos Viken fylkeskommune: https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannhelsetjenester/

Klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksene betalende pasienter.

Tannhelsen en del av folkehelsen

En viktig oppgave for tannhelsetjenesten er å drive med helsefremmende - og forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Organisering

Tannhelsetjenesten har om lag 600 ansatte og 61 tannklinikker og ledes av direktør for tannhelsetjenesten. Fem seksjonsledere har ansvar for tannhelseområde nord, sør-vest, sør-øst, vest for Oslo og øst for Oslo.

Kontaktperson: Overtannlege i Hallingdal Emina Mrsic

Hemsedal Tannklinikk

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Adresse: Høvlerivegen 2, 3560 Hemsedal
Postadresse: Postboks 54, 3561 Hemsedal

Telefon: 32 06 01 37
E-post: hemsedal.tannklinikk@viken.no

Tannlegevakt

Tannlegevakten er hos den tannlegen som har vakt.
Vakttelefon 993 51 555
Åpningstider: Lørdager og helligdager kl. 16.00–18.00

Pasienten må møte opp hos den enkelte tannlege som har vakt, dvs. det kan være en tannlege i en annen kommune enn der pasienter oppholder seg.
Takst: i tillegg til ordinær betaling må pasienten betale helgetillegg.

Relevante nettsider

Tannhelse - tannskader

Tips til god tannhelse

Tannbehandling i narkose