Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er kommunal betaling til pårørende med omsorg for personer som har særlig omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Kravet for å søke om omsorgsstønad er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem.

Omsorgsbehovet er grunnlaget for vurdering av søknaden.

Behovet blir vurdert ut ifra disse kriteriene

  • Om du arbeider mange timar pr måned med omsorgsarbeid
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet fører til mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • Det å være søkt om hjelpestønad fra NAV 

Søknadsskjema

Søknadskjema - pdf

Har du spørsmål vedrørende omsorgsstønad kan du kontakte koordinerende enhet mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00 på tlf: 974 98 919