Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om Koordinerande eining

Koordinerende enhet (KE) som skal sørge for at tjenestene til deg som mottaker blir sett i sammenheng.

Tiltakene som blir satt i verk skal ha en tydelig målsetting og kontinuitet. Koordinerende enhet skal legge til rette for godt samarbeid internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Vi skal også legge til rette for at du som mottaker er involvert og medvirkende i planleggingen og organiseringen av rehabilitering og habilitering. 

Koordinerende enhet omfatter disse tjenestene
 • Individuell plan
 • Avlastingstilbud barn og voksne
 • Dagtilbud barn og voksne
 • Velferdsteknologi
 • Demensteam
 • Kreftkontakt
 • Fritidskontakt (støttekontakt)
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Omsorgsstønad
 • Følgekort (ledsagerbevis)
 • Parkeringsløyve/kort
 • Transportteneste (TT-kort) 
Koordinerende enhet skal
 • Sørge for at tjenester blir sett i sammenheng og sikre koordinering og kontinuitet i  oppfølgingen
 • Bidra til at tjenesteyterne samarbeider om planlegging og organisering av  tilbudene
 • Være et kontaktpunkt for samhandling lokalt og med spesialisthelsetjenesten
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Kartlegge rehabiliterings- og hjelpebehov

Nasjonal veileder 

Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Melding til Koordinerende enhet - utskriftsskjema 

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret 
Tlf. 948 11301 mandag - fredag kl 0900-1130
Epost: tildelingskontoret@hemsedal.kommune.no

Ikkje send person-/helseopplysningar på epost.


Tarjei Midttun - avdelingsleder Tildelingskontoret

Elise Jakobsen, fag- og kvalitetsutvikler og saksbehandler

Susanne Haugsjø Nergård, ansvarlig for velferdsteknologi

Ann Elisabeth Nes, konsulent