Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Avlastning

Avlastningsvedtak vert tilbydd for å avlaste omsorgsyter (pårørande) med særleg tyngjande omsorgsoppgåver. Avlastning skal gjere det mogeleg for omsorgsytaren å oppretthalde gode familie relasjonar, bevare sosialt nettverk og ha muligheit for nødvendig og regelmessig fritid.

Meir om tenesta

Innhaldet i avlastingsopphaldet er å ivareta eit grunnleggjande behov, dvs. den omsorg og tryggleik som til vanlig blir gitt i heimen.

Avlastning kan bli gitt i den enkelte sin heim eller på institusjon.

Tilbodet kan bli gitt på timesbasis, som dag- eller døgnopphald.

Kriteriar/vilkår

Omsorgsyter får tildelt avlastningsplass der søknad om plass er for å ivareta den som yter omsorg og ikkje ei vurdering av helse, observasjon, rehabilitering eller behandling av bruker.

Vederlag

Kommunen kan ikkje ta seg betalt for avlastning

Gjeldende lov og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6 bokstav c

Søknadsskjema - elektronisk

Søknadsskjema - utskrift

Søknaden skal sendast til:

Hemsedal kommune
Pleie og omsorgsavdelinga
Imrevegen 30
3560 Hemsedal

Kontaktinformasjon

Hemsedal Bygdaheim Tlf: 31 40 88 60

Heimebaserte tenester tlf: 917 24 986

Koordinerande eining  E-post: Koordinerande eining

Helse og omsorgsjef  Inger Lill Solberg (epost)

Konsulent Kirsten Marie Brenno (epost)

Avdelingsleiar Hemsedal Bygdaheim Hege Owesen (epost)

Avdelingsleiar Heimebaserte tenester Line Strandberg (epost)

Kvalitet - og fagutvikler Henrik J. Thorset (epost)