Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om Helsehuset

Vår visjon er en åpen, inkluderende og utviklende bygd.

Helsehuset er et inkluderende og tilgjengelig hus som arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak, samt behandling og oppfølging.

Helsehuset har en helhetlig tilnærming til psykisk og fysisk helse hvor vi tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter og tiltak, basert på faglig utvikling, medvirkning og tilbakemeldinger.

Helsehuset er et gratis lavterskeltilbud, åpent for innbyggerne og det er ikke nødvendig med henvisning.

Kontakt oss dersom du har spørsmål, ønsker å benytte deg av tilbudene eller ønsker mer informasjon.