Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Flyktningetenesta

Gamlevegen 4, 3550 Gol Kontaktperson: Britt Vikane Tittel: Fagansvarlig Telefon: 408 04 373

Kva kan flyktningstenesta bistå med

Flyktningstenesta arbeider med busetting og integrering av flyktningar i kommunen, og bistår med å

  • Skaffe bustad med nødvendig inventar,
  • Melde opp til, og samarbeide med barnehage, skole, vaksenopplæring, introduksjonsprogram, helsevesen.
  • Bidra til å skaffe arbeid.
  • Støtte forskjellige integreringstiltak, kontakt med lag og organisasjonar, f.eks idrettslag, Røde kors, etc.
  • Vurdere behov for økonomisk sosialhjelp
  • Råd og rettleiing til flyktningar og til samarbeidspartnarar
  • Samtaler om eksiltilveret