Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Familievernkontoret

Familievernkontoret tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrot.

Familievernkontoret Ringerike - Hallingdal, Stiftelsen Kirkens Familievern

er ei eiga stifting, men har driftsavtale med den statlege Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Familievern Ringerike - Hallingdal avd Hallingdal

Tlf. 32 12 33 44

Besøksadresse: Torget 5C, 3570 ÅL
Postadresse: Torget 5 c, 3570 Ål (OBS: Vi har ikke postboks lenger!)

Åpningstider: Alle hverdager kl. 08.30-15.00
Telefontider: Alle hverdager kl. 08.30-15.00
E-post: familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no

Hjemmesider:
www.kirkensfamilievern.no/
www.bufdir.no/

Vil du ha nokon å prate med?

Vi er til for familiar, par, enkeltpersonar, barn, unge og eldre som ynskjer å samtale og ha fokus på bedre kommunikasjon, konfliktløysing, generasjonsmotsetningar, sorg og tap, seksualitet, samværsavtaler, foreldremekling m.m.

Kva tilbyr vi?

Samtalar for dei som ønskjer betre kommunikasjon, konfliktløysing, generasjonsmotsetningar, sorg og tap, seksualitet, samværsavtaler, foreldre, mekling m.m.

Korleis arbeider vi?

Vi inviterer til samarbeid i form av samtalar. Vi har ingen "mirakel-løysingar" men saman kan vi arbeide for å finne løysingar som kan vere til hjelp for deg/dykk.

Tilsynsmynde

Sosial- og familieavdelingen hjå Fylkesmannen i Buskerud er tilsynsmyndighet ovanfor familievernkontora og skal sjå til at lover og reglar vert følgde.