Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Velforeningar i Hemsedal

Velforeningar bustadfelt

Svøo vel: Harald Markegård, 99011527, harald@mmurogflis.no

Stupulvegen velforening: Mads Elbrønd, 40916449, melbroend@hotmail.com  

Vøtten vel: Ketil Lenning, klenning@online.no og Sissel Stegan, 90910181, sissel@stegan.no

Fiskum vel: Brendan Mulholland, 92303055, brendan.p.mulholland@gmail.com  

Grøndalen grendalag: Ragnhild Kvernberg, 90966953 og      Jette Ellseth     

 

Hytte velforeningar

Bergastølen vel  Øyvind Hirsch 481 93 953  oh@hotmail.com 
Bergastøllia Vel Geir Mikalsen 918 54 238 gmi@bahr.no
Bubakken Nordre hytteforening Trond Egil Arnesen 473 52 752 trond.arnesen@hvl.no
Golf Alpin Velforening Hans Petter Kverneland 920 13 310  hpkverneland@gmail.com
Storestølen Hyttegrend Torgunn Haug Kogstad 913 63 624 torgunn.haug.kogstad@outlook.com
Helsinglia Vel Erik Nordli 916 015 10 styret@helsinglia.no
Mølleplassen sameie Arild Hekleberg  909 70 840 Arild.hekleberg@gmail.com
Rustberggardlia Vel Lars Kristian Salvesen 900 27 277 lks@autek.no
Sjåstadfeltet Vel Bjørn Atle Hellevang Gulbrandsen 990 95 357 Bjorn.gulbrandsen91@gmail.com
Sjåstadfeltet Veglag Bjørn Atle Hellevang Gulbrandsen 990 95 357

Bjorn.gulbrandsen91@gmail.com

Svøo vel Harald Markegård 990 11 527 harald@mmurogflis.no
Lykkjaslåttvegen ANS Jann Bjørne 916 23 550 jbj@falkenberg.no
Løkjistølvegen Vel Harald Willumsen 911 43 801 haraldw@online.no
Vavatn Vel Erling Reinemo 902 50 377

vavatn.vel@gmail.com 

Totteskogen velforening Johnny Christiansen 900 55 558  jochri@online.no
Grøndalen Vel      
Solsiden Vel