Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Velforeningar i Hemsedal

Velforeningar bustadfelt

Svøo vel: Harald Markegård, 99011527, harald@mmurogflis.no

Stupulvegen velforening: Mads Elbrønd, 40916449, melbroend@hotmail.com  

Vøtten vel: Ketil Lenning, klenning@online.no og Sissel Stegan, 90910181, sissel@stegan.no

Fiskum vel: Brendan Mulholland, 92303055, brendan.p.mulholland@gmail.com  

Grøndalen grendalag: Ragnhild Kvernberg, 90966953 og      Jette Ellseth     

 

Hytte velforeningar

Bergastølen vel  Øyvind Hirsch 48193953  oh@hotmail.com 
Bergastøllia Vel Geir Mikalsen 91854238 gmi@bahr.no
Bubakken Nordre hytteforening Hans Jacob Orning 95931995 h.j.orning@iakh.uio.no
Golf Alpin Velforening Hans Petter Kverneland 92013310  hpkverneland@gmail.com
Storestølen Hyttegrend Torgunn Haug Kogstad 91363624 torgunn.haug.kogstad@outlook.com
Helsinglia Vel Erik Nordli 91601510 styret@helsinglia.no
Mølleplassen sameie Arild Hekleberg 90970840 Arild.hekleberg@gmail.com
Rustberggardlia Vel Lars Kristian Salvesen 90027277 lks@autek.no
Sjåstadfeltet Vel Bjørn Atle Hellevang Gulbrandsen 99095357 Bjorn.gulbrandsen91@gmail.com
Sjåstadfeltet Veglag Bjørn Atle Hellevang Gulbrandsen 99095357

Bjorn.gulbrandsen91@gmail.com

Svøo vel Harald Markegård 99011527 harald@mmurogflis.no
Lykkjaslåttvegen ANS Jann Bjørne 91623550 jbj@falkenberg.no
Løkjistølvegen Vel Harald Willumsen 91143801 haraldw@online.no
Vavatn Vel Erling Reinemo 90250377

vavatn.vel@gmail.com 

Totteskogen velforening Johnny Christiansen 90055558  jochri@online.no
Grøndalen Vel      
Solsiden Vel