Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Stedsutviklingsprosjektet "Smart Fjellbygd Trøym"

Stedsutviklingsprosjektet «Smart Fjellbygd Trøym»

Nærmere 10 %  av Hemsedals befolkning samt representanter fra fritidsboligeierne har kommet med innspill til, hvordan en ser for seg at Trøym bør være i fremtiden.

En ønsker seg et triveligere sentrum med mer liv og røre som knytter sammen folk, natur, handel og opplevelser. Stedsutviklingsbyrået Travers og arkitektkontoret Etyde har gjort en fantastisk jobb med å lytte til, utfordre, trekke ut essensen og komme med anbefalinger om hva Trøym kan bli.

Essensen i arbeidet er at en:

1. Syr sammen tjenester og funksjoner i sentrum, kobler sammen begge sidene av elva opp mot Holdebakken, og skaper mer samspill mellom ulike brukergrupper. En legger til rette for ulike soner der sentrumssonene innehar bebyggelse med flere ulike funksjoner. Det settes av plass til boliger i sentrum med leiligheter og flermannsboliger i en tettere bebyggelse. 

2. Bruker elva mer aktivt, ved å tilby spennende aktiviteter sommer som vinter og orienterer sentrum mer mot elvene Trøymsåni og Hemsila. En vender ryggen til riksveien.

3. Myker opp og gjør det mer attraktivt å gå og sykle elvelangs med «ski inn» til butikker og kafeer. Norges første «aktivitetspromenade» mellom Holdebakken og Trøym sentrum hvor en kan gå, sykle og stå på ski. Grønne og lune møteplasser og lunger åpner opp. En tilrettelegger for økt naturmangfold rundt elvelandskapet.

Planavdelingen vil nå etter nyttår sette i gang en reguleringsplanprosess som vil munne ut i en ny reguleringsplan for nye Trøym sentrum. Denne vil legge de lange føringene for utviklingen fremover.

Parallelt med dette vil en jobbe for å se nærmere på hvilke tiltak en kan sette i gang på kortere sikt, som kan skape positive forbedringer i Trøym.

Stedsutviklingsprosjektet: Trøym Smartfjellbygd_02_12.pdf

Vi ser frem til spennende samarbeid med dere alle også i tiden fremover.    

Beste hilsen   

Gunn Eliassen | Næringskonsulent
Hemsedal kommune
Teknisk etat
Hemsedalsvegen 2889
3560 Hemsedal  
Tlf. direkte: 31 40 88 41
Tlf. mobil: 917 24982
Tenestetorg: 31 40 88 00
postmottak@hemsedal.kommune.no | www.hemsedal.kommune.no  
  

Sist endret: 31.03.2023